HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

zeeland

03 april 2021 Nog altijd geldt, blijf thuis als je er niet per sé uit hoeft. Het gevolg na de coronawinter is een gebrek aan veldwerk en een schraal gevuld nieuwsoverzicht. Maar ondertussen gebeurt er alsnog van alles, dus we moeten nodig weer eens om ons heen kijken. Vandaag: Zeeland, waar twee grote vakwerkmasten verrijzen voor een nieuwe waterkruising.

Er wordt altijd wel gewerkt aan het net, maar meestal betreft dat relatief kleine of plaatselijke operaties zoals vervanging van de isolators in de Kattenberglijn (momenteel bezig) of het verbouwen van een aantal onderstations. Grote projecten, daarvan zijn er in Nederland op het vasteland momenteel een handvol. Eentje is het project Zuidwest-380 West: een nieuwe hoogspanningslijn tussen Borssele en Rilland, ter versterking van de bestaande 380 kV-lijn die op zijn tenen loopt. Een spraakmakend project, niet in het minst vanwege de keuze voor wintracks die gedeeltelijk pal naast de bestaande vakwerklijn komen te staan. Maar stiekem ook vanwege de nieuwe overkruising van het Kanaal door Zuid Beveland. Want wat zien we daar gebouwd worden?

Hmm… Dat lijkt voor een wintrack verdacht veel op een grote zware vakwerkmast, als we ons niet vergissen

Wie er even in duikt (daarvoor zit je op HoogspanningsNet) kan vinden dat het Kanaal door Zuid Beveland actief wordt gebruikt door vrij grote boten. Dat betekent behoefte aan een grote vrije doorvaarthoogte en dus ook extra hoog opgehangen draden. Wanneer allerlei andere zaken, zoals een acceptabele zeeg en stijghoek in acht worden genomen, blijkt dat de benodigde masthoogte ongeveer honderd meter is om dit voor elkaar te krijgen. Dat bleek in windgebied I (de kuststrook) een beetje teveel van het goede. Zodoende bleven twee opties over: twee opstijgpunten met een grondkabel onder het kanaal door, of een bovengrondse kruising met twee vakwerkmasten, die op die plek wel kunnen wat wintracks niet lukt.

Reeds in 2018 waren er al wat plannen boven komen dobberen voor vakwerkmasten op deze plek: er is een rapport voorhanden waarin een sterkteberekening staat voor precies dit mastontwerp. Maar vanwege de kabelaanleg onder het Noordzeekanaal en het bevreemdende uiterlijk van twee vakwerkmasten in een lijn met wintracks waren we er bij HoogspanningsNet vanuit gegaan dat het uiteindelijk wel zou stranden en er een kabelkruising zou komen.

Te snel gedacht, zo bleek. De kabelkruising van het Noordzeekanaal bleek al snel na zijn inbedrijfname problemen te hebben en inmiddels is het een klein hoofdpijndossier geworden. Of dat een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de keuze voor een bovengrondse kruising is ons niet bekend, maar toen op de satellietfoto's vorig jaar de eerste sporen van twee bouwplaatsen verschenen wisten we wel hoe de klokgetallen erbij stonden: ook wij kunnen nog verrast worden. Twee 98,5 meter hoge kruisingsmasten zouden verrijzen, geschikt voor tweemaal 380 kV en tweemaal 150 kV. Een combilijn die een echt grote waterkruising maakt is een primeur in Nederland en een mooie opsteker voor vakwerkliefhebbers.

Ondanks deze lange neus richting wintracks is Tennet alsnog trots op de nieuwe masten. Op hun Twitteraccount is er gisteren aandacht besteed aan in elkaar takelen, afgelopen week bij goed weer en met een drone gefotografeerd. Tegen zulk beeldmateriaal kunnen wij niet op, maar gelukkig bleek een Zeeuwse kennis van iemand van het siteteam vandaag in de buurt te zijn van dit stukje vakwerk. Het zal nog geruime tijd duren voordat de twee aansluitende mastvakken met wintracks zullen zijn aangelegd en het project Zuidwest-380 West zal nog een aantal andere interessante gedeelten bevatten, zoals de overstap bij Willem Anna Polder en de passage van Heinkenszand. De komende paar jaar is Zeeland meer dan grappen over Duitse toeristen of mosselen, het is ook het land van de aanleg van een nieuwe verbinding vol aparte subgedeelten.

Afbeeldingen: foto van de gloednieuwe oostelijke kruisingsmast voor de Kanaal door Zuid-Bevelandkruising, met dank aan C. Vreugdenhil tijdens een dagje wandelen. Onder: schermafdruk uit de Tennet Projectatlas (met het hele tracé als animatie) waarop de eindsituatie te zien is: de configuratie van de wintracks (380 binnen, 150 buiten) wordt ook in de vakwerkmasten gehandhaafd.

30 januari 2016 ∙ Op 31 januari tussen 19.00 en 20.00 uur wordt op de Nederlandse Radio 1 in het programma Reporter Radio (KRO-NCRV) een reportage uitgezonden rondom de aanleg van Zuid-West 380, tracédeel Borssele-Rilland.

Er wordt ingegaan op nut en noodzaak van de netverzwaring en de vorm waarin dit zal gebeuren. Het huidige plan is de aanleg van een nieuwe bovengrondse verbinding met wintrackmasten, maar de bestaande verbinding (welke technisch nog een stukje verzwaard kan worden) blijft onaangeroerd. Dat doet wat wenkbrauwen fronsen. Waarschijnlijk maakt de aansluitverplichting van het productiepark in Borssele het onmogelijk, of wordt het door de netbeheerder niet als voldoende zinvol gezien omdat het op de lange termijn alsnog onvoldoende is om het bestaande knelpunt samen met 1400 MW nieuw beraamd windvermogen te kunnen wegnemen.

Een nieuwe verbinding lijkt dan logisch. Toch roept dit vragen op bij o.a. bewoners van het gebied. Daardoor zijn alternatieve visies ontstaan. Door de bestaande verbinding alsnog te verzwaren en de producenten in Borssele schadeloos te stellen, zou men bijvoorbeeld enkele jaren de bouw van de nieuwe verbinding kunnen uitstellen. De druk is dan (even) van de ketel, zodat men zich in relatieve rust kan herbezinnen op de toekomst. Ook zouden de offshore-windparken kunnen worden aangesloten met HVDC, waarna de zeekabels relatief straffeloos een stukje langer gemaakt kunnen worden. Het onshore converterstation zou dan op Rilland zelf kunnen worden gebouwd in plaats van op Borssele. HVDC met converters is duurder dan wisselstroom, maar anderzijds komt er dan 1400 MW minder windvermogen binnen op Borssele. Verzwaring van de bestaande verbinding biedt dan wel langdurig soelaas, zodat de nieuwe (eveneens dure) wintrackverbinding dan niet nodig is. Tenzij men backupvermogen op Borssele wil bouwen voor als het niet waait. Maar daarvoor zijn weer geen concrete aanwijzingen bekend.

Journaliste Marjolein van Pagee heeft onderzoek gedaan binnen dit complexe vraagstuk. In de reportage wordt het verhaal zo begrijpelijk mogelijk uitgelegd en in meerdere contexten geplaatst. Voor geïnteresseerden in Hoogspanningsland biedt het een mooie kans om nieuwe argumenten en inzichten op te doen.

Luister de uitzending hier terug.

Afbeelding: Borssele is een van de drie plekken die door de Nederlandse overheid zijn aangewezen voor grootschalige energieproductie. Op de foto zien we verbindingen van 150 kV. De vermogens waar het project Zuid-West 380 om draait zijn echter zo groot dat ze zich afspelen op het niveau van het 380 kV-netvlak. Foto door Michel van Giersbergen.   

12 mei 2014 De grote projecten van Tennet zijn de laatste tijd het toneel van een slagveld aan scopewijzigingen. NorNed II wordt naar Duitsland gelegd in plaats van naar de Eemshaven, station Breukelen staat al jaren in de ijskast en Noordwest-380 is na twee herzieningen bijna helemaal van de kaart. En nu is ook Zuidwest-380 gewijzigd. Minder dramatisch, maar wel in belangrijke keuzes en tracédetails.

Schets van Zuidwest-380. Klik voor een grotere versieHet project Zuidwest-380, een nieuwe hoogspanningslijn tussen Borssele en Tilburg (via Geertruidenberg), heeft veel gemeen met Noordwest-380. Een lange verbinding van 380 kV, parallel aan een reeds bestaande verbinding en grotendeels bestaand bij de gratie van zware productenten die op een kluitje aan de kust zitten. Maar het verschil is dat er in dit project een mogelijkheid is tot koppeling met België. En dat wil men nu gaan benutten. Tennet heeft bij het ministerie aangegeven op Rilland een koppelstation te willen stichten. De bestaande verbinding Borssele-Geertruidenberg zal in tweeën geknipt worden zodat er meer controle mogelijk wordt over de uitwisseling van vermogen met België. Ook de nieuwe verbinding zal nu opeens uit twee delen gaan bestaan. 

In de eerste fase wordt er een nieuwe verbinding parallel aan de bestaande 380 kV-lijn gelegd tussen Borssele en het nieuwe station Rilland. De verbinding krijgt een capaciteit van 2635 MVA en zal worden gebouwd met wintrackmasten – iets dat een apart gezicht gaat opleveren naast de bestaande lijn met traditionele vakwerkmasten waaraan de circuits in de donauconfiguratie hangen. Daarna zal men gaan kijken naar het andere gedeelte van Zuidwest-380, namelijk tussen Rilland en Tilburg. De bedoeling is dat daar ook wintracks zullen verschijnen, maar het zal HoogspanningsNet niet verbazen als uiteindelijk wordt afgezien van dit tracédeel. De bestaande hoogspanningslijnen dragen driebundelgeleiders met een capaciteit van 1645 MVA per circuit. Dankzij nieuwe materialen en overgedimensioneerde masten kan men zonder mastaanpassingen deze driebundels door vierbundelgeleiders met een capaciteit van 2635 MVA vervangen. Dat levert een verhoging van bijna 1000 MVA op, zonder dat er een nieuwe verbinding nodig is.

De prognoses voor nieuwe verbindingen zijn sterk afhankelijk van de willekeur van producenten in het al dan niet begeren van een productielocatie op een bepaalde plek. Bij Noordwest-380 zagen we een paar maanden terug dat het wegblijven van een grote producent uit de Eemshaven de nekslag was voor het grootste deel van het project. Aangezien op dit moment niet goed bekend is of er een tweede nucleaire centrale komt in Borssele en of het verbruik in Brabant blijft groeien, is het moeilijk om te zeggen of ook de huidige opzet van Zuidwest-380 overeind blijft.

Meer lezen en leren? Begin juli zijn er een paar informatiebijeenkomsten in Zeeland over het eerste deel van Zuidwest-380 (zie ook de agenda). Verder is er de projectsite en je kan je abonneren op de nieuwsbrief van Zuidwest-380.

Afbeelding: gedeelte uit de GE-netkaart 4.2. In wit een schets van de nieuwe verbinding, het tracé kan nog afwijken. Klik op de afbeelding voor een vergroting. Wil je zelf ook zo'n netkaart in huis om ermee te stoeien terwijl het buiten maar doorregent? Dat kan, je kan de meest recente versie gratis downloaden op deze site.