HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

Vlaanderen

14 februari 2013 Gisteren op valentijnsdag heeft Elia in België twee 150 kV-verbindingen enige uren moeten afschakelen vanwege lijndansen (conductor gallop). Het bewiist maar weer eens dat lijndansen in onze contreien weliswaar zeldzaam, maar niet onmogelijk is.

In het westen van Vlaanderen was de weersituatie in de ochtend van 14 februari zodanig dat het enige tijd ijzelde terwijl het tegelijk ook vrij stevig waaide uit het zuidoosten: het typische risicoprofiel voor conductor gallop. In een aantal van de 150 kV-verbindingen in het gebied bevonden zich lijnvakken die dwars op de wind stonden en waarin de geleiders een temperatuur hadden die onder nul bleef. Hierdoor kon er ijsafzetting ontstaan op de geleiders, die daardoor hun ronde vorm verliezen en een gestroomlijnd profiel aannemen. De geleider wordt dan zwaarder, begint anders te reageren op zijwind en heel soms komt hij in een staat van resonantie terecht waardoor hij in een vast ritme onophoudelijk wild begint te schudden of 'dansen'. 

Conductor gallop (lijndansen) is een angswekkend gezicht als het hard gaat, en het vraagt het uiterste van de geleiders en de hoogspanningsmastenH et kan ook harde sluitingen met spanningsdippen veroorzaken tussen de draden. Elia heeft twee verbindingen tussen Beerst en Koksijde moeten afschakelen om dat te voorkomen, maar naar inmiddels is gebleken is het niet gelukt om overal de spanning te behouden. Gedurende een aantal uren is er circa 8 MW aan belasting weggevallen waardoor o.a. zware medische apparatuur (MR-scanners) uitvielen.

Een lezer van deze site wees ons tevens op een filmpje waarop een van de dansende lijnen te zien is. De schade lijkt beperkt te zijn gebleven tot een kleine stroomstoring. Maar dat had ook anders kunnen aflopen, zoals we voor het laatst in 2005 zagen.