HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

vergunningen

14 november 2013 ∙ Elia heeft een aantal vergunningen aangevraagd voor het aanleggen en beheren van een toekomstig hoogspanningsnet in het Belgische deel van de Noordzee.

Het betreft hier vergunningsaanvragen voor een handjevol onderzeese kabels, een offshore transformatorstation op een metalen platform, een ander exemplaar op een kunstmatig eiland en een derde exemplaar op land bij Zeebrugge, drie 220 kV AC-verbindingen die de stations in een ringvorm aan elkaar verbinden en ook nog een aantal kleinere bijbehorende verbindingen en knooppunten. Alles bij elkaar lijkt Elia hiermee in te springen op de behoefte aan aansluitcapaciteit op zee voor een aanzienlijke uitbreiding van toekomstig commercieel windvermogen. 

De twee offshore trafostations en de ring die ze zal verbinden zijn belangrijk in de ontwikkeling van meer offshore windvermogen. Om een spaghetti aan zeekabels te voorkomen en om het toekomstige investeerders in windvermogen makkelijker te maken is het van belang dat er een robuust net op zee komt. 

Er is nog wel een probleem: het project Stevin is nog niet helemaal rond qua vergunningen. Stevin betreft het aanleggen van een zware 380 kV-verbinding tussen Zomergem en Zeebrugge. Zonder deze nieuwe zware verbinding kan het nieuwe Noordzeenet en ook het project Nemo (HVDC naar Engeland) niet goed aangesloten worden op het landelijke 380 kV-net. Gezien het enorme belang van dit hele gebeuren zal de vergunningsaanvraag hiervoor eerder een hamerstuk worden dan een halsvraag, maar Elia wijst er terecht wel op. Concluderend kunnen we zeggen dat er de komende jaren nogal wat staat te gebeuren in het westen van België en bijna ieder aspect van hoogspanning komt aan bod. Iets om zeker in de gaten te houden. Meer informatie? Lees hier de publicatie van Elia zelf.

Afbeelding: het kaartje van Elia (klik erop voor een vergroting) toont wat de plannen zijn omtrent het Noordzeenet, project Nemo, project Stevin en toekomstig offshore windvermogen. Het zal nog flink druk worden op de Belgische Noordzee…