HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

vakwerkmasten

02 september 2014 ∙ Deze zomer was het op hoogspanningsgebied in Nederland voornamelijk te doen in de omgeving van Diemen. En de werkzaamheden aan het SAA-reconstructieproject, reeds eerder besproken hier in de nieuwsberichten, beleven deze weken hun apotheose.

Contractnemer Spie, een bekend gezicht in Hoogspanningsland, heeft inmiddels bijna alle nieuwe vakwerkmasten opgebouwd. Die zijn zo ontworpen dat ze zoveel mogelijk op de reeds bestaande exemplaren lijken, hoewel echte die-hards wel wat kleine verschillen en verdwaalde Oostring-invloeden kunnen herkennen. Wat iedereen kan zien is dat een aantal masten duidelijk hoger worden gemaakt dan hun te slopen voorgangers vanwege de tracéverlegging door de toekomstige positie van de gereconstrueerde A1. 
Deze weken wordt er hard gewerkt aan het inlieren van de nieuwe geleiders, waarna deze verbonden kunnen worden met de uiteinden van de ongewijzigde netvlakken. Dat is zowel technisch als netstrategisch nog niet eenvoudig. Bij de meeste 150 kV-verbindingen volstaat het om de hele verbinding tijdelijk af te schakelen en de stroom zolang om te leiden over andere verbindingen wanneer het net ter plaatse genoeg redundantie heeft. Zolang er tijdens de verbouwingen tenminste geen andere (spontane) storing ontstaat is er dan geen probleem.

Maar bij zware 380 kV-verbindingen van het koppelnet neemt Tennet zulke risico's niet graag. De netstrategie schrijft voor dat deze verbindingen indien mogelijk te allen tijde één circuit in bedrijf dienen te hebben. In de praktijk betekent dat noodmasten neerzetten. Op die manier wordt gedurende enkele weken een heel circuit om de bouwplaats heen geleid terwijl de stroom toch kan blijven lopen. 

Het SAA-project lijkt voorspoedig te verlopen. Al heeft men wel te maken gehad met enkele kleine, maar desalniettemin knullige problemen. Een waarschijnlijk onvolledige levering van materiaal (en daar stond mast 14N mooi in zijn hemd met maar één kattenoor), te lang afgemeten materiaal (met als gevolg een heel interessante traversebodem) en jawel, ook te kort afgemeten materiaal (zodat een van de randstaafdelen in mast 18N de lengte van een pakje shag te kort bleek te zijn). Maar dat soort kleine irritatiepuntjes zijn eigenlijk inherent aan dit soort vrij uitgebreide projecten. 
Kijk voor meer informatie en foto's op ons forum in het SAA-topic, op de site van Tennet of op de speciale SAA-projectsite van Rijkswaterstaat.

Foto's: forumlid ElektroThriller (die van het groene circuit) kan inmiddels wel onze SAA-correspondent genoemd worden. Gedurende het project heeft hij op vele dagen inmiddels al een paar honderd foto's gemaakt en op ons forum geplaatst. Daarmee is langzaam maar zeker een fraai overzicht ontstaan van de vorderingen van het project. Op de foto's hierboven zien we een setje noodmasten en de aanleg van een bretel.

28 mei 2014 ∙ Op dit moment is het SAA-reconstructieproject bij Diemen een van de blikvangers op hoogspanningsgebied. Net als bij het duo-tonpmastenproject in Helmond worden ook hier bij Diemen een aantal 380 kV-masten aangepast of herbouwd. De tracéwijziging is nodig vanwege toekomstige wijzigingen aan de snelwegen.

Inhangen kattenoor in nieuwe hoekmast SAA - foto door Gerard NachbarDe afgelopen maanden is netbeheerder Tennet samen met Spie druk bezig geweest met het wijzigen van de geleiderophanging in een paar bestaande masten (ze krijgen V-ophanging) en er worden negen nieuwe masten gebouwd. Wanneer die klaar zijn, zullen de draden worden omgeleid over de nieuwe masten. De verwachting is dat men volgende week gaat beginnen aan het inlieren en zichten van de nieuwe draden. De planning is te vinden op de online bezoekerscentrumsite van Rijkswaterstaat. 

We kunnen de hele voorpagina wel volschrijven met beschouwingen op dit project, maar dit is typisch een operatie waarbij foto's meer zeggen dan duizend woorden… dus voor de verandering houden we nu snel op met schrijven. Op ons forum volgt forumlid ElektroThriller de operatie vrij nauwgezet en de vorderingen worden zowel beschreven alsook gefotografeerd. Geregeld worden we verblijd met een nieuw verslag en een serie foto's. Een aanrader voor iedereen die van dichtbij wil zien hoe men de nieuwe masten in elkaar zet.

Bekijk het SAA-topic op ons forum en zie de vorderingen in woord in beeld!

Foto: het in elkaar takelen van een nieuwe hoekmast is mooi werk, zolang je er maar mooi weer bij hebt. Deze week valt dat wat tegen, maar in de week van 20 mei was het zeer geschikt voor zowel werkzaamheden alsook het maken van foto's daarvan, zoals deze foto van forumlid ElektroThriller laat zien.

21 februari 2014 ∙ Het had het grootste hoogspanningsproject in Nederland sinds Zwolle-Meeden-Eemshaven zullen worden: Noordwest-380, een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Ens. Maar vandaag maakte Tennet bekend dat het project opnieuw wordt afgeslankt. En deze keer aanzienlijk forser dan de vorige keer. Op deze site kunnen we het zeggen: liefhebbers van vakwerkmasten, trek de champagne maar los. Honderden 220 kV-donaumasten in drie provincies zijn tot nader order gered van de sloop.

Wintracks in het Westland, door Ole NielsenHet project Noordwest-380 draait om de aanleg van een zware, dubbele 380 kV-verbinding tussen de Eemshaven en Ens om de sterk toenemende productiecapaciteit in de Eemshaven het hoofd te kunnen bieden. Maar vanwege de crisis en een ongunstiger vestigingsklimaat voor grootschalige energieproducenten wordt er minder energie geproduceerd in de Eemshaven dan eerst voorzien. Al eerder werd daarom besloten om het lijndeel tussen Ens en Lelystad (of zelfs Diemen) tot nader order te annuleren, maar vandaag kwam daar een nog veel groter geschrapt deel bij. Ook tussen Vierverlaten en Ens zijn de plannen nu geschrapt, waardoor Friesland en de Noordoostpolder wintrackvrij blijven en de 220 kV-ring in zijn huidige vorm wordt behouden. Alleen het meest noordelijk geprojecteerde deel tussen de Eemshaven en Vierverlaten wordt nog aangehouden.

Voor mastengekken en liefhebbers lijkt het een afgang om meer dan honderd kilometer nieuwe hoogspanningslijn door de neus geboord te zien worden. Maar dat valt nog te bezien. Door de huidige wet- en regelgeving (zoals het Uitruilbeginsel) zou een nieuwe verbinding vereisen dat er een even groot aantal andere bovengrondse hoogspanningskilometers moesten verdwijnen. Van vooruitgang zou dus sowieso geen sprake zijn geweest. Daar komt bij dat de meeste mastengekken maar weinig gecharmeerd zijn van de wintrackmasten die gebruikt zouden gaan worden voor de nieuwe verbinding. Het annuleren van het grootste deel van Noordwest-380 levert daardoor een zeldzame situatie op in Hoogspanningsland: mastengekken die blij zijn met het niet doorgaan van een hoogspanningsverbinding.

Afgezegd deel van Noordwest-380Op ons forum zijn meerdere discussies geweest over Noordwest-380. Het lijkt er nu op dat de verwachtingen die enkelen hadden ten aanzien van dit project met dit besluit bewaarheid zijn geworden. Wellicht dat inderdaad de driebundelgeleiders in de bestaande verbinding door vierbundels vervangen worden, maar verder verandert er aan het huidige veldbeeld in met name Friesland niet zoveel.
Meer informatie op de projectsite van Noordwest-380, bij Omroep Friesland en bij RTV Noord. Als er meer details bekend worden melden we dat.

Foto's: wintrackmasten (boven) zoals ze ook ongeveer gebruikt zouden gaan worden voor Noordwest-380. Modern, maar onder liefhebbers van vakwerkmasten zijn deze niet erg populair. Onder een kaartje van Noordwest-380 geprojecteerd op de huidige koppelnetverbindingen van het 220- en 380 kV-net volgens de GE-Netkaart V4.2. We zien dat een aanzienlijk stuk van het project Noordwest-380 nu af is gevallen.