HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

uitruilbeginsel

17 april 2013 ∙ Minister Kamp (Nederland, Economische Zaken) heeft op 16 april een brief aan de kamer gestuurd waarin hij bekend heeft gemaakt wat zijn plannen zijn met betrekking tot bovengrondse hoogspanningslijnen in Nederland – en die zijn niet mis. Euforie bij belangenverenigingen alom. En mastengekken, ga maar even zitten.

110 kV-verbinding vlakbij HeekstraatHet is de bedoeling van de minister om bovenop het uitruilbeginsel tussen 2017 en 2032 ongeveer 135 kilometer 110- en 150 kV-verbindingen onder de grond te gaan brengen. Het betreft hier grotendeels (uiteinden van) hoogspanningslijnen die vroeger naar een trafostation aan de rand van de stad liepen, maar die inmiddels ingegroeid zijn geraakt in uitbreidende stadswijken. Daarmee zal hoogspanning in het bewoonde stadsbeeld in Nederland op termijn zo goed als verleden tijd worden. Belangenverenigingen zijn zeer blij met dit voornemen. Maar voor de pylon geeks onder ons is het flink slikken. 

Ook met betrekking tot zwaardere verbindingen van 220- en 380 kV zijn er plannen, al waren deze plannen onder ingewijden reeds langer bekend en minder spectaculair. Dergelijke zware verbindingen kunnen in principe niet op zinvolle wijze worden verkabeld. Voor huizen onder deze verbindingen (geschat aantal 400) wordt op termijn een oplossing gezocht door middel van niet-geforceerd uitkopen. 

Beide maatregelen vinden geen aanleiding in gezondheidsrisico's, aldus de minister. De achterliggende reden is dat de meeste mensen het niet prettig vinden om onder een hoogspanningslijn te wonen. Dat de hoogspanningslijn in de meeste gevallen al bestond voordat de woningen verschenen wordt niet overwogen. Voor individuele huizen onder een 110- en 150 kV-verbinding op het platteland zal er overigens niets veranderen. Er bestaan geen plannen om 110- en 150 kV-verbindingen op het platteland gestructureerd te verkabelen, anders dan natuurlijk verloop wanneer een verbinding het einde van zijn technische levensduur bereikt heeft of niet meer kan voldoen aan veranderde (verhoogde) capaciteitsaanvraag. Ook is niet bekend wat er met het nog resterende bovengrondse 50 kV-net gebeurt. Wel weten we dat de totale plannen € 580 miljoen gaan kosten, aldus de raming van de minister. Omdat een dergelijk bedrag momenteel niet voorhanden is, is de begindatum pas op 2017 gesteld in de hoop op beter financieel weer terzijnertijd.

HoogspanningsNet neemt in ieder geval de sportiviteit in acht om de belangenverenigingen te feliciteren met dit voornemen van de minister. En voor geïnteresseerden, lees de brief van de minister aan de kamer hier.

Foto: een beeld dat in de toekomst in Nederland zal uitsterven: kleine hoogspanningslijnen in bewoond gebied, zoals hier bij Heekstraat in Enschede, zullen ondergronds worden gebracht. Foto door Peter Schokkenbroek.