HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

tonmast

04 februari 2014 ∙ We weten van de reconstructie van de plaatselijke twee hoogspanningslijnen bij Veessen, in het kader van Ruimte voor de Rivier. Maar ook bij Zutphen krijgt de IJssel meer ruimte en wordt een dijk verlegd.

Hoewel een kleiner project dan bij Veessen staat er ook hier bij Zutphen een hoogspanningslijn in de weg op de plek waar de dijken worden verlegd. Dat lijkt te vragen om het kunstje met de bijzettafel, zoals bij Veessen met 18 stuks Gelderse tonmasten gebeurt. Maar zo makkelijk gaat dat hier niet. Omdat het hier om een hoekmast gaat die ook nog eens de aanloop naar de rivierkruising afspant zou het ophogen van de mast vermoedelijk te complex zijn vanwege de zijwaartse krachten. Men heeft daarom besloten de hele mast er pal naast te herbouwen, maar dan op betonnen stiepjes.

Dat de herbouwde tonmast een typisch gevalletje reconstructie nieuwe stijl is (inclusief railings, plomp uiterlijk en met weinig oog voor het lijnbeeld) is iets wat mastengekken en ook landschaps-architecten niet tot blijheid zal stemmen. Dat daarnaast de twee aangrenzende masten een lichte hoekfunctie zullen gaan krijgen en wellicht uitgerust worden met V-ophanging mag daarbij opgeteld worden. Maar het vreemdste is nog wel dat ook de westelijke kruisingsmast een lichte hoekmastfunctie zal gaan vervullen. Ingenieurs zouden ervan gruwelen en het zal menig netstrateeg ook niet helemaal lekker zitten. Een serieuze kruisingsmast met hoekfunctie – we hebben ze de laatste jaren raar gegeten in Hoogspanningsland, maar dit is zelfs voor ons nieuw. 

Foto: de oude hoekmast en zijn opvolger er pal naast, zoals vandaag vastgelegd door Tom Börger. De railings trekken direct de aandacht. Merk op dat de hoge kruisingsmast een lichte hoekfunctie zal krijgen. Meer foto's zien? Kijk eens naar dit topic op ons forum.

03 november 2013 ∙ In het kader van Ruimte voor de Rivier (een masterplan van Rijkswaterstaat om de Nederlandse rivieren meer stroomruimte te geven bij hoogwater) is Tennet bezig een aantal hoogspanningsmasten te verhogen.

Op de site van Tennet staat een heel aardig artikel waarin de details van deze operatie nauwkeurig uit de doeken wordt gedaan. Tussen november en februari worden er 17 masten van hun fundamenten getakeld, enkele tientallen meters verplaatst en weer herplaatst op een nieuwe, verhoogde bok die nog het meeste weg heeft van de platforms zoals we die momenteel bij Lent zien. Deze nieuwe platforms hebben een buisvormig onderstuk waardoor het broekstuk van de mast niet in contact kan komen met stromend rivierwater.

Stromend rivierwater? Ho even? Juist: dat kan alleen wanneer de dijk wordt verlegd. En dat is dus ook wat er te gebeuren staat. De rivierdijk aan de westzijde van de IJsselmeander bij Veessen wordt enkele honderden meters naar achteren verplaatst om meer doorstroming mogelijk te maken. De hoogspanningsmasten in dit gebied komen daardoor binnen de rivierdijken in de uiterwaarden terecht, waar het water in de toekomst metershoog kan komen te staan. En daar moet op geanticipeerd worden.

De komende maanden worden er zeventien van deze platforms in de grond geslagen waarna de masten stuk voor stuk op hun nieuwe plek worden gehesen: een operatie waar we waarschijnlijk nog wel eens een nadere blik op zullen werpen.

Foto: foto van Tennet waarop de eerste mastverhoging te zien is. Er zullen er nog zestien volgen. Kijk hier op de site van Tennet voor meer informatie.

15 september 2012 ∙ In Helmond (de nieuwe wijk Brandevoort) wordt zoals we weten gewerkt aan een ombouw van de bestaande hoogspanningslijnen. Voor wie het desondanks nog niet weet: de plaatselijke 150 kV-verbinding wordt over zo'n drie kilometer gecombineerd met de veel grotere 380 kV-lijn Eindhoven-Maasbracht op één mastpositie. 

Duo-tonmast in aanbouw in HelmondDat wordt gedaan in verband met verfraaiïng van het landschap en vooral met het oog op verlaging van het magneetveld aan de grond zodat er tot dichterbij de masten gebouwd kan worden. Om het magneetveld zo klein mogelijk te houden worden de zware 380 kV-circuits in de tonvorm opgehangen, iets wat we in Nederland niet kennen bij 380 kV-masten. Daaronder worden de 150 kV-circuits in de éénevenconfiguratie bevestigd. Het gevolg is een combinatiemast met een nieuw, niet eerder vertoond mastontwerp: ton + ééneven.

Dat gaat zomaar niet, want de bestaande 380 kV-masten zijn niet ontworpen om als combinatiemasten dienst te doen. Mastverhogingen, mastveranderingen, verzwaring van fundamenten en ombouw van traversen is het gevolg. Tennet en de Duitse firma GA HLB hebben het er maar druk mee deze zomer. We kunnen erover door blijven schrijven, en dat doen we ook. Op ons forum lopen twee topics over deze ombouw die we eigenlijk wel kunnen opvatten als dé blikvanger op vakwerkmastengebied van de laatste jaren. 

Vanzelfsprekend blijft Hoogspanningsnet.com er bovenop zitten. Lees mee of discussieer mee in dit forumtopic of stuur ook een foto in.

Foto: Peter Schokkenbroek legde zaterdag 15 september het werk vast zoals het er nu voor staat. Deze 380 kV-donaumast is verhoogd en voorzien van nieuwe railings. Links zien we nog het overblijfsel van de donauconfiguratie met halfverankering. Rechts is reeds de nieuwe tonvorm gereed. De onderste traversen voor de meeliftende 150 kV-circuits moeten nog worden ingehangen. Buiten beeld ondergaan nog zeven andere masten hetzelfde.