HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

stroomtekort

30 april 2018 Eerder vandaag berichtten diverse media over een penibele dag voor de Nederlandse stroomvoorziening doordat er een tekort aan productie van groene stroom was. Waarom werd dat niet voorzien? En was er nou echt een crisis op de Berg of zijn de woorden in de media te dik aangezet?

De elektriciteitssector is een vrije markt waarbij opwek in commerciële handen is, terwijl het hoogspanningsnet zelf in bezit is van een neutrale netbeheerder (Tennet, een staatsbedrijf) zodat de zaak ten behoeve van alle inwoners van Nederland verstandig wordt beheerd en onderhouden. Dit is allemaal vastgelegd in de WON de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Voor meer informatie, neem eens een kijkje in de Stroomcursus.

Het opwekken van voldoende vermogen is een kwestie van marktwerking waarbij de opwekkers streven naar productie via de methode die op dat moment het goedkoopst is binnen hun contractuele vrijheid. De netbeheerder biedt een transportnet en een platform (in europees verband) waarop elektriciteitshandel plaats kan vinden zodat er op ieder moment voldoende vermogen wordt geproduceerd. Normaal is dat een eeuwigdurend spel tussen techniek, strategie, verwachtingen, grote bedragen en kleine calamiteitjes (zoals gisteren in Amsterdam) en waar wij als consumenten niets van merken als we op het lichtknopje drukken.

Maar ja, dat lichtknopje was nou juist een van de problemen van vandaag. De fysieke productie van groene stroom bleef flink achter bij wat er verwacht werd. Na de onweersbuien van gisteren was het veel bewolkter en donkerder dan vooraf ingeschat, zodat veel meer mensen de kachel en het licht aandeden dan waar op was gerekend. Ook was er minder windproductie in de landen om ons heen. Dat betekende dat de thermische centrales harder moeten draaien. Marktwerking en prijsprikkels zijn daar de instrumenten voor, maar centrales kan je niet in een seconde of tien harder zetten: het zogeheten opregelen van thermische centrales kan gerust een half uur tot zelfs meerdere uren duren. Er ontstaat dan dus een onverwacht gat.

Om dat te dichten wordt zogeheten noodvermogen afgeroepen: actieve verzoeken aan opwekkers die daarvoor een contract hebben getekend om direct (in Nederland binnen een kwartier) vermogen in te brengen tegen een meerprijs. Over het algemeen biedt dat voldoende soelaas, al dan niet samen met een zogeheten marktrestrictie; een verbod tot afregelen van bestaande productie (opnieuw tegen een meerprijs natuurlijk). Maar heel soms kan het voorkomen dat dit niet voldoende helpt. Draait al het afroepbare noodvermogen al en dreigt er nog altijd een tekort, dan wordt de zogeheten niet-normale toestand op het net uitgeroepen. Hierbij mag de netbeheerder tijdelijk afstappen van zijn wettelijk bepaalde neutraliteit en dus actief een producent voortrekken of de normale commerciële cross-border handel herroepen. Dat het licht überhaupt aan blijft is dan tijdelijk dominant over het beginsel van vrije marktwerking. Vandaag werd dat door Tennet gedaan door geforceerd 100 MW vermogen in te kopen uit het buitenland. Een handeling zoals deze is iets dat slechts eens in de paar jaar voorkomt voor het gehele Nederlandse net, maar vandaag tussen 11:23 en 15:34 was het nodig.

Klamme handjes op de berg, maar is dit dan ook een teken van slecht netbeheer of een gevaarlijk systeem? Nee – althans, nu nog niet. Door handel (import in dit geval) was het probleem vandaag het hoofd te bieden, want er was ruim voldoende capaciteit op de interconnecties en aanbod uit het buitenland. Technisch was er dus eigenlijk nauwelijks een probleem. Maar dat kan gaan veranderen, want we bewegen ons naar een toekomst waarin het aandeel van relatief onvoorspelbare energiebronnen steeds groter wordt. Vraag en opwek komen in de tijd los van elkaar en dat vraagt om steeds meer nood- en regelvermogen. Een dag als vandaag moeten we dus wel zien als een teken aan de wand: in de toekomst kan dit probleem groter worden als we geen actie ondernemen op europees niveau. Voor vandaag: cheers daar op de berg. Maar voor morgen? We hebben werk aan de winkel. (Als jou dit boeit, pak je kans!)

Afbeeldingen: normaal is de operationele berichtgeving (onder) een tam gekeuvel over wat er komt en gaat op het net, maar berichten zoals deze zien we er liever niet… Boven: ook postmoderne thermische centrales zoals deze (Neurath BoA, foto door Ruben Schots) kan je niet in een minuutje harder zetten. Een vooruitziende blik is dus altijd nodig. 

11 december 2014 ∙ Een aantal dagen geleden werd bekend dat kernreactor Doel IV op oudjaarsdag waarschijnlijk weer in gebruik kan worden genomen. De gesaboteerde stoomturbine zou dan gerepareerd moeten zijn. Daarmee komt zo'n 1000 megawatt binnenlandse productie terug op het Belgische net. 

Dat biedt aanzienlijke verlichting in de krapte. Samen met de weersverwachting, die in de periode tussen nu en kerst geen kou in west-Europa laat zien, betekent dit dat de grootste dreiging op elektriciteits-schaarste is afgewend. De kans dat er voor oudjaarsdag een onoplosbare schaarste zal ontstaan is klein en na de jaarwisseling biedt Doel IV een extra gigawatt productie, zodat het geplaagde en op zijn tenen lopende productiepark dan weer wat lucht krijgt. 

Als we geluk hebben is de grootste crisis zelfs al geweest. Want tien dagen geleden viel Tihange III onverwacht uit na een brand op het schakelveld. Er viel zonder waarschuwing 1040 megawatt vermogen weg tijdens koud weer. Puur dankzij de combinatie van de dag van de week (zondag), onmiddellijke inzet van de pompcentrale van Coo, het zo snel mogelijk tot zijn top opregelen van alle beschikbare STEG-capaciteit gas en het afschakelen van enkele industriële klanten werd een storing in het civiele net op tijd afgewend. Een echte oog-van-de-naald-situatie (zo eentje met slechts enkele tientallen megawatt's noodvermogen nog achter de hand) was het nog niet eens, maar ze zullen hem in de Zaal bij Elia in Brussel aardig geknepen hebben…

Met Doel IV straks weer beschikbaar wordt de situatie minder penibel. Maar toch moeten we nog even wachten met juichen. Het is nog niet volledig zeker dat Doel IV daadwerkelijk weer beschikbaar komt, en zelfs als die weer draait en er geen storingen optreden op andere productielocaties, is België nog steeds niet uit de gevarenzone wanneer de winter in januari of februari ongemeen hard toeslaat. Daarvoor is het stilletjes ontstane tekort in productiecapaciteit simpelweg té groot geraakt. Wanneer de diep winterse omstandigheden van februari 2012 zich zouden herhalen en half Europa tot diep in Frankrijk in de kou zit, is het elektriciteitsverbruik tot in de wijde omtrek van België hoog. Vanuit Nederland zullen de interconnecties in zo'n situatie geforceerd voluit benut worden, daarbij de vrije markt tijdelijk buiten spel zettend (zo heeft Tennet toegezegd). Maar vanuit Frankrijk is dat niet zo zeker en dan kunnen er alsnog tekorten ontstaan.

In zo'n scenario zal het Belgische net ook met de gerepareerde Doel IV en vol benutte interconnecties op zijn tenen moeten lopen. Uitval van een enkelvoudige component, centrale of verbinding kan dan alsnog aanleiding geven tot een schaarste en eventuele afschakelingen.
We zullen het moeten afwachten en uitzitten, maar er komt spoedig iets meer lucht in de situatie. De ergste schaarste lijkt voorbij.

Afbeelding: boven: grafiek van Elia die de productiecapaciteit geordend naar brandstoftype toont. We zien de plotselinge uitval van de zware reactor Tihange III (onderaan), waarna er direct vanuit andere bronnen moet worden bijgesprongen. Nu lukte dat, maar als de som van beschikbare productiecapaciteit plus import samen niet kan voldoen aan de totale vraag, dan ontstaat een tekort met afschakelingen tot gevolg. Onder: de kerncentrale van Doel op betere dagen. Reactor Doel IV hoort bij de achterste koeltoren waar stoom uit komt.