HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

stroomstoring

22 december 2022 Op 02 september dit jaar deed zich een bijzondere calamiteit voor in de 150 kV-verbinding tussen Lelystad en Hattem, ter hoogte van het nieuwe trafostation Olsterpad. Vandaag heeft Tennet een verklaring vrijgegeven over hoe deze unieke storing (met een minutenlang staande vlamboog in de openlucht) kon optreden. Hoewel het uiteindelijke rapport pas in januari zal verschijnen geeft de verklaring ook nu al inzicht in wat er is gebeurd.

Rokende draden die zo heet werden dat ze uitzetten totdat ze bijna op de grond hingen. Contact met een spoorwegbovenleiding waarna de stroom alsnog niet werd uitgeschakeld doordat er reeds voor dat contactmoment al sprake was van een ongecontroleerde foutsituatie. 300.000 aansluitingen zaten tot een uur zonder stroom en door een moment van overspanning is her en der ook schade opgetreden. En als blikvanger een grote staande vlamboog op een gloednieuw trafostation die minutenlang bleef staan, iets dat eigenlijk onmogelijk werd geacht in het Nederlandse net met zijn hoogstaande en dubbel uitgevoerde beveiligingen. Wat ging er zo mis dat dit kon gebeuren op 02 september tussen Dronten en Olsterpad?

Tennet, Liander en DNV hebben gezamenlijk onderzocht hoe misschien wel de meest iconische storing van de afgelopen jaren tot stand heeft kunnen komen. De NOS heeft er ook een item over geschreven.

Zoals bij elke storing van enig formaat wordt onderzocht hoe het heeft kunnen komen zodat ervan kan worden geleerd en de kans op herhaling wordt verkleind. Bij dit exemplaar hebben zich geen ongelukken voorgedaan, maar de schade is wel aanzienlijk. Het blijkt dat er wel drie dingen achter elkaar mis zijn gegaan voordat daadwerkelijk de ongecontroleerde kortsluiting kon ontstaan. Het begon ermee dat het splinternieuwe trafostation Olsterpad, een dag eerder opgeleverd, eigenlijk nog niet helemaal voltooid was. Er waren nog steeds werkzaamheden aan de gang en die vereisten dat een van de inkomende verbindingen, onbevestigd maar vermoederlijk Lely – Olsterpad Paars, aan het einde van de dag weer moest worden geaard. Men was er op Olsterpad om onduidelijke redenen niet van op de hoogte dat het betreffende circuit vanaf de zijde van Lely ingeschakeld was en daardoor onder spanning stond. Dat kan, het lijkt op een uitgerold verlengsnoer waar niets op is aangesloten. Ofwel spanning zonder dat er ook vermogen loopt. Op Olsterpad zelf stonden de schakelaars open zodat niemand dat vernam.

Aan het einde van de werkzaamheden vereisen de veiligheidsprotocollen dat een niet-gebruikt circuit weer wordt geaard. Zo worden ongelukken voorkomen. Alleen, een circuit dat onder spanning staat kan je niet zomaar aarden. Toen men alsnog de aarding omhoog zette, in de routinematige veronderstelling dat gewoon een spanningsloos circuit werd geaard, ontstond daardoor kortsluiting tussen de drie fasedraden via de aarde. Normaal heb je dan per ongeluk een aardfout gemaakt waarna de verbinding automatisch wordt afgeschakeld in 0,040 seconden. Er klinkt dan een beste knal (en je mag dan alsnog een rapportje opstellen), maar verder is er niet zoveel aan de hand.

Alleen, die automatische afschakeling die in 0,040 seconden had moeten reageren was niet actief omdat die juist slechts zeer kort daarvoor vanwege dezelfde werkzaamheden op 'lokaal' was gezet, zodat wordt voorkomen dat er op twee plaatsen tegelijk kan worden geschakeld (de andere plek is het landelijk bedieningscentrum). Het is eveneens niet duidelijk waarom de hele procedure voor het creëren van een veilige werkomgeving niet reeds eerder een conflict opleverde, want bij een circuit dat onder spanning staat zou het normaliter onmogelijk moeten zijn om bij wijze van spreke zonder waarschuwingen of piepjes de aarders omhoog te zetten. Ook toen de kortsluiting was ontstaan was er geen beveiliging die reageerde en de kortsluiting werd dus niet losgeschakeld. In zo'n geval, een enkelvoudige fout, zou normaal gesproken alsnog het backupsysteem moeten ingrijpen. Volgens de NOS was dat het laatste dominosteentje: ook het backupsysteem dat juist dit soort uitzonderlijke dingen alsnog moet ondervangen weigerde te handelen, mogelijk door een bedradingsfout. Met opgeteld driemaal pech kon uiteindelijk niets meer gedaan worden. Er ontstond ongecontroleerd een kortsluiting en niets of niemand kon die nog afschakelen.

Het was daarna wachten tot er fysiek iets doorbrandde of totdat alsnog beveiligingen op omliggende stations wakker zouden worden en het vermogen zouden afschakelen. Dat laatste viel ook niet mee, want het hoogspanningsnet in de polder is een 150 kV-net met behoorlijk wat sjeu: de circuits kunnen per stuk ruim 400 MVA aan. Daardoor zagen beveiligingen op andere stations en in andere circuits in eerste instantie niet meteen onraad omdat de kortsluiting dezelfde karakteristieken had als een flink zware belasting. In een net dat zo sterk is uitgevoerd zouden de componenten het nog bijna vier minuten volhouden tot er dingen fysiek begonnen te bezwijken. Uiteindelijk brandde op Ley een rail los waardoor de kortsluiting waarschijnlijk een andere karakteristiek kreeg, zodat de beveiligingen op omliggende stations onraad begonnen te ruiken en begonnen te reageren. Dat resulteerde in het losnemen van enkele netdelen in de omgeving, net zolang tot er zoveel netdelen getript of losgenomen waren dat het circuit met de kortsluiting ook een keertje spanningsloos viel en de vlamboog doofde.

In de tussenliggende vier minuten kreeg het 150 kV-circuit Lely – Olsterpad Paars een vermogen te verwerken dat de ontwerpcapaciteit fors moet hebben overtroffen. De draden werden een paar honderd graden en rekten zover uit dat de bovenleiding van de spoorbaan tussen Dronten en Lelystad werd aangetikt. Alles dat elektrisch contact maakte werd geroosterd. De gepeperde rekening van Prorail is nog niet binnen in Arnhem, net als de rekening van getroffen Liander-aansluitingen met schades. Maar de interne schade aan twee schakelvelden en de 20 kilometer tussenliggend 150 kV-circuit (volledig Lely – Olsterpad Paars is eruit gebakken en moet nieuwe draden krijgen) wordt reeds op ruim tien miljoen euro geraamd. Verder wordt er versneld werk gemaakt van het controleren van soortgelijke backup- en beveiligingssystemen als welke op Lelystad en/of Olsterpad de laatste lijn van verdediging hadden moeten vormen.

Het is duidelijk, er is nog veel onduidelijk. Het laatste woord over deze storing is nog lang niet gezegd en wij op deze plek houden het met een bijna schaamteloze interesse scherp in de gaten. 

Afbeelding: schade op trafostation Olsterpad, een dag na de storing. Geroosterd gras en verschroeide componenten geven aan waar de vlamboog heeft gestaan. Foto door forumlid PJK. Onder: storingsanalyse door geïnteresseerden op basis van logica (niet uit het onderzoek). Zie het forum voor het bijbehorende onderwerp en een vergroting van de afbeelding.

29 april 2018 Het begint inmiddels jammerlijk vertrouwd aan te doen: Amsterdam en stroomstoringen. Het imago van de stad knapt er dan ook niet van op dat vannacht opnieuw een storing te betreuren viel. Deze keer waren 38.000 aansluitingen in Amsterdam Zuidoost aan de beurt, maar ook de systemen op een deel van Schiphol gingen op zwart na een korte spanningsdip.

Volgens Tennet ging er vannacht om 00:42 (het antwoord op alles) iets mis in een van de twee 150 kV circuits die Bijlmer Zuid met Venserweg en met Amstelveen verbinden. De circuits in kwestie zijn volledig als grondkabel uitgevoerd en gezien de tijd van de dag waarop de storing ontstond lijkt het onwaarschijnlijk dat graafschade in een van de circuits de oorzaak is. In ieder geval niet in de directe zin, hoewel er langer geleden natuurlijk wel iets kan zijn beschadigd.

Het kan ook zijn dat er op trafostation Bijlmer Zuid zelf iets mis is gegaan. Informatie daarover ontbreekt ons bij HoogspanningsNet. Wel ontstond er door de verstoring op Bijlmer Noord of Amstelveen in het onderliggende 50 kV-net van Liander een dusdanige slinger door het net dat ook station Schiphol Oost van het net viel of dat er in ieder geval een dusdanige spanningsdip optrad dat de systemen kortdurend uitvielen. Met name op Schiphol was daardoor enige chaos gedurende de rest van de dag. De NOS (gestop liveblog hier) bracht zelfs een extra journaal. Maar het zal ook eens niet, juist het stukje van het interview met iemand van Tennet in dat journaal viel weg door (jawel) een storing in de verbinding met Arnhem…

Volgens Liander gaat het om slechts 18.000 aansluitingen die geen stroom meer hadden. Maar Liander meldt op de website dat alle problemen pas na 10.30 uur voorbij waren. De oorzaak bevond zich in elk geval niet bij Liander. Hoe de verstoring in het transportnet van Tennet ervoor heeft kunnen zorgen dat het 50 kV-deelnet op Amstelveen zo'n dip te verwerken kreeg dat er stations uitvielen is momenteel nog in onderzoek. Als we iets vernemen melden we het.

Afbeelding: deel van Amsterdam op onze netkaart. Klik hier voor de interactieve versie.

15 maart 2018 Alweer een stroomstoring in Nederland? Net na de middag viel trafostation Leiden 150/50 kV en een deel van Sassenheim uit, waardoor ongeveer 100.000 aansluitingen op zwart gingen. Hoewel de oorzaak deze keer in het stationsgedeelte van 150 kV zat (in beheer van Tennet) en binnen een half uur verholpen was, moesten daarna alle onderstations stuk voor stuk weer worden ingeschakeld. Daar had Liander even tijd voor nodig, zodat de storing in totaal ongeveer anderhalf uur duurde.

Deelnet Leiden op de netkaartLiander? Oh oh, die zijn al aardig geplaagd door recente storingen in Amsterdam, Arnhem, alweer Amsterdam en vanmorgen op het mediapark in Hilversum. Liander krijgt nu in toenemende mate wijzende vingers op zich gericht, maar dat is niet terecht. Er lijkt er eerder sprake te zijn van overmacht en stom toeval dan een structureel probleem. De storing in Leiden bevond zich in het bovenliggende 150 kV-schakelveld van Tennet en dat kan Liander niet worden aangerekend. Laten we eens wat beter kijken naar de situatie in kwestie.

Leiden is een vrij traditioneel trafostation. Op de 150 kV-schakeltuin komen een stuk of zeven circuits binnen. Voldoende redundantie in de aanvoer dus. Ook staat er nog een kleine centrale (Eon LD12) die ongeveer 80 MW kan leveren. Het station zelf heeft een 150/50 kV transformatiestap waarna de 50 kV-schakeltuin als een spin in het web van meerdere vertakkingen naar Leiden en omliggende stadjes zit. De meeste kabels naar die omliggende onderstations zijn dubbel uitgevoerd. Graafschade zal daardoor niet altijd leiden tot uitval van zo'n station en meestal werkt zo'n soort stervormig net dus vrij goed. Behalve als er op het station zelf iets mis gaat. Juist een stervormig net met één invoedingspunt kan dan nergens anders voldoende vermogen vandaan halen en het gaat in dat geval onherroepelijk op zwart. Door ons nog onbekende oorzaak is er iets misgegaan op de bovenliggende schakeltuin van Tennet in de 150 kV, waardoor de transformators en de gehele 50 kV schakeltuin van Liander spanningsloos vielen en ook de productie-eenheid van LD12 werd tijdelijk van het net gescheiden. Waarschijnlijk heeft de storing op Leiden-150 ook de 150 kV-verbinding richting Sassenheim spanningsloos gezet, omdat ons berichten bereiken dat er ook in Sassenheim uitval is geweest. Eeveneens lijkt het onbedoeld afvallen van LD12 ook de reden te zijn geweest van het inzetten van noodvermogen later in de middag.

Het lijkt vanaf hier op een duidelijk geval van storing in de hoogspanning en dus niet in het net van Liander. Hier bij HoogspanningsNet kunnen we ons echter voorstellen dat men op het Liander HQ met een steeds zuurder gezicht achter de koffie zit. Kop op daar in Duiven, er komt vanzelf weer een dag dat er in de concessie van collega S, E of D een Arnhem powered elektrische barbecue ontstaat waarna de zaak weer gelijkgetrokken wordt.

Afbeelding: deelnet Leiden op de netkaart. We zien vanuit drie richtingen 150 kV binnenlopen en in een stuk of zeven richtingen verbindingen van 50 kV weer vertrekken. Uitval van een verbinding van 150 of 50 kV leidt dus nauwelijks tot problemen, maar als het station zelf een storing heeft is een stervormig net betrekkelijk kwetsbaar.

09 maart 2018 De stroomstoring die vandaag in de middag een deel van het centrum van Amsterdam trof, zat in het 50 kV-net van Liander en werd veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Het grootste deel is opgelost, maar er schijnen plekken te zijn die misschien nog wel tot middernacht zonder stroom zitten.

Tot zover bij ons bekend raakte het 50/10 kV-station Frederiksplein (netkaart) spanningsloos waarna circa 28.000 aansluitingen op zwart gingen. Het lijkt erop dat er bij graafwerkzaamheden op de hoek van de Ruysdaalkade en de Daniël Stelperstraat een kabel is geraakt. Of dat er eentje van 50 of 10 kV was is bij ons niet bekend, maar tot zover we weten loopt er geen 50 kV op de straathoek waar gegraven werd zodat het waarschijnlijk is dat er een hoofdtransportkabel van 10 kV is geraakt. Rond 17.00 uur waren de problemen voor het grootste deel voorbij, maar nog niet op iedere aansluiting is de stroom terug.

Het is de laatste paar jaar en ook de afgelopen paar maanden wel vaker raak in Amsterdam. Netbeheerder Liander krijgt dan ook met enig regelmaat boze blikken, maar het lijkt eerder op ongemakkelijk toeval dan op een brak hoofdstedelijk elektriciteitsnet. Graafschade is niet te wijten aan de netbeheerder en de beide zeer grote storingen van 2015 en 2016 bevonden zich in het bovenliggende hoogspanningsnet van Tennet. Voor meer informatie over de oorzaak en de afhandeling verwijzen we door naar de website van Liander, de netbeheerder in Amsterdam.

19 februari 2018 We kennen het allemaal wel: als je wasmachine kapot gaat, weet je vrij zeker dat ook de magnetron en de koelkast het op magische wijze eveneens begeven. Wellicht hadden ze vandaag in het hoofdkwartier van Liander ook zo’n soort gevoel nadat er deze dag twee grote, maar onafhankelijke stroomstoringen in hun elektriciteitsnet optraden.

Het begon in de ochtend, toen delen van Amsterdam West/Zuid-west spanningsloos raakten. Dat is een deelnet dat in 2015 en 2016 ook al eens geplaagd is met weigerende stoplichten en werkloze lichtknopjes, hoewel de oorzaak van die twee storingen toen niet bij Liander lag. De oorzaak van de nieuwste storing van vanochtend is ons bij HoogspanningsNet nog niet volledig bekend, maar deze keer lijkt hij wel in het net van Liander te hebben gezeten. Belangrijkste is dat het probleem betrekkelijk snel weer was verholpen zodat Amsterdam er aardig mee weg kwam.

Maar tijd om even bij te komen werd Liander niet gegund: de koffie was er nog niet door in Duiven of deelnet Arnhem was de volgende die op zwart ging: uitgerekend het deelnet waar Liander zelf in zit. Gelukkig houden netbeheerders rekening met uitval van stroom in hun eigen deelnet zodat de controlekamers gewoon operationeel blijven. De storing in Arnhem was iets groter, ongeveer 40.000 aansluitingen vielen van het net af. Het grootste deel van Arnhem, Oosterbeek, Heveadorp, Rheden en zelfs een stukje van Doesburg moesten het een half uur tot over drie uur zonder prik stellen. Ook Omroep Gelderland had deze keer last van de storing.

In Arnhem ging het herstel een stuk moeizamer dan in Amsterdam. Na een eerste herstel vielen flinke delen toch weer opnieuw uit en zo bleven de monteurs actief. Van mensen die zelf in het getroffen gebied woonden hebben we vernomen dat er meerdere herinschakelingspogingen zijn gedaan: enkele seconden poging tot herstel en daarna toch weer uitval. Dat is vrij ongebruikelijk.

Uit een eigen analyse blijkt dat de problemen zijn terug te voeren op een of meer uitvallen die de 50 kV-installatie op station Kattenberg hebben beïnvloed. De uitgevallen gebieden komen overeen met de aansluitingen achter 50 kV Kattenberg en dat het centrum van Arnhem (direct op 150 kV aangesloten zonder 50 kV-stap) wel stroom hield versterkt dat inzicht. De falende pogingen tot herinschakelingen kunnen verder wijzen op een kortsluiting ergens in een 50 kV-grondkabel of installatie die niet is uitgerust met een automatische kortsluitdetectie of zelftestinstallatie. Aangezien alle hoogspanningsapparatuur van 150 kV in het gebied dat allemaal wel heeft lijkt ook dit te wijzen op een probleem ergens in 50 kV-apparatuur of een kabel. Toch had een enkelvoudige storing niet tot dit soort problemen mogen leiden. Waarschijnlijk is er ergens op of nabij Kattenberg een abnormale netsituatie geweest: jargon voor bijvoorbeeld gekoppelde rails door onderhoud of werkzaamheden, of er is ergens een trafo getript.

Los van de gebruikelijke problemen met het treinverkeer, slagbomen van parkeerplaatsen, wekkerradio’s en het niet kunnen zien van de 500 meter sprint op de Olympische Spelen hebben zich geen ernstige dingen voorgedaan. We houden in de gaten of er meer informatie opduikt over de precieze oorzaak van de beide storingen en we wensen de crew van Liander in Duiven na deze hectische dag alsnog een beste kop koffie toe. Of een blikje energydrink natuurlijk.

Afbeeldingen: deelnet Arnhem op de netkaart. Precies alle verbindingen in het geel (50 kV) raakten spanningsloos terwijl Arnhem Centrum (direct op 150 kV) het wel hield. Dat lijkt te wijzen op een probleem in het 50 kV-gedeelte van station Kattenberg, te zien op de andere afbeelding.