HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

stroom besparen

13 april 2015 ∙ Het is geen enkele geïnteresseerde in de hoogspanningswereld ontgaan: de Belgische Elektriciteitschaarste. Dankzij de zachte winter en dankzij tijdig genomen maatregelen is het echter nergens tot acute problemen gekomen. En nu de lente is aangebroken hebben netbeheerder Elia en de FOD de campagne op stand-by gezet.

Logo van ElektriciteitinevenwichtDe ergste nood is eraf, men heeft het gered in België. Het afschakelplan is deze winter niet nodig geweest. Doel IV draait weer, de kou is uit de lucht en het duurt nog een half jaar voordat de volgende winter invalt. Tijd voor maatregelen en wat ademruimte op het net. Maar dat betekent nog niet dat alles nu ook in orde komt voordat de de aankomende winter in zal vallen. Nog steeds is de interconnectie Monceau-Chooz buiten dienst en het is nog niet bekend of er aankomende winter meer nucleaire capaciteit beschikbaar is dan op dit moment het geval is. Ook de volgende winter lijkt België nog afhankelijk te zijn van import uit het buitenland om voldoende capaciteit te hebben. Bij een strenge winter kunnen er dan ook volgend jaar opnieuw weer problemen ontstaan.

De FOD en Elia hebben daarom besloten om de OffOn-campagne niet geheel te beëindigen, maar hem dit jaar slechts op de slaapstand te zetten en hem in oktober weer aan te zwengelen. Een verstandige keus, maar of het woord slaapstand nu zo handig is gekozen in een hele campagne die er juist om draaide om onder andere de slaapstanden van apparaten zoveel mogelijk taboe te krijgen… tsja.

Afbeelding: ondertussen heeft het hele idee van OffOn een soort spin-off gekregen in de vorm van de site elektriciteit in evenwicht (www.elektriciteit-in-evenwicht.be). Op deze Belgische site, die voortbouwt op het werk van OffOn, wordt op een minder urgente en meer informerende toon dezelfde informatie gebracht over hoe het grootschalige elektriciteitsnet werkt en wat de problemen zijn die tot tekorten kunnen leiden. Ja ja, het lijkt erop dat onze St(r)oomcursus er een concurrent bij heeft!