HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

storm

19 januari 2018 Terwijl Nederland de schade opmaakt die de storm heeft aangericht (nu al 90 miljoen) en die wat zwaarder uitviel dan wat de meeste weermodellen dachten, kunnen we concluderen dat het hoogspanningsnet het er goed vanaf heeft gebracht. Nergens is een grote storing ontstaan.

Natuurlijk – altijd waait er wel ergens een boom of tak in een verbinding. Er waren in Overijssel en op de Veluwe enige tijd spanningsdippen. De 50 kV-verbinding Harderwijk – Nijkerk liep schade op aan een van de circuits, vermoedelijk ook hier door een boom. Maar voor het hoogspanningsnet was de storm toch vooral een demonstratie van robuustheid. Dat gaf hier en daar een bijna surrealistisch gezicht, zoals bij de grote waterkruisingen. Tom Börger trotseerde de wind en legde een indrukwekkende uitzwaai van de draden vast bij Dodewaard, boven de woest schuimende Waal. Wires in the Storm – hoe ons lage land heel stiekem toch geweldig mooi kan zijn. 
Op ons forum kan de hele fotoserie in een groter formaat bekeken worden.

07 november 2013 ∙ Direct na het luwen van de wind waren we in de veronderstelling dat de storm van 28 oktober vooral Denemarken en noordwest Duitsland te grazen had genomen en geen noemenswaardige schade had aangericht in het Nederlandse en Belgische hoogspanningsnet. Te vroeg gejuicht.

In Denemarken en Duitsland was de situatie penibel na uitval van windparken, meerdere verbindingen en interconnecties. Maar afgezien van een afgewaaide tak zo hier en daar in de schakeltuinen leek er in Nederland daarentegen weinig gebeurd te zijn. Maar een week terug vernamen we indirect (nota bene via de website van Statnett, dankzij een forumgebruiker) dat de NorNed-kabel voorlopig spanningsloos is vanwege schade aan het converterstation in de Eemshaven. Een deel van het dak is weggewaaid waarna er water op de condensatorbanken terecht is gekomen, met schade tot gevolg. Totdat men klaar is met repareren kan er geen elektriciteitstransport plaatsvinden.

In eerste instantie hadden we er weinig aandacht aan gegeven hier op de site, maar wanneer we even stilstaan bij het tijdelijk wegvallen van 700 MVA (en de kosten daarvan), dan mogen we toch nog spreken van significante stormschade. Voor meer informatie, zie het storingsbericht van Tennet.

28 oktober 2013 ∙ De zware storm die het afgelopen etmaal onder andere over het Belgische en Nederlandse kustgebied heen trok heeft hier niet tot grote problemen in het elektriciteitsnet geleid.

Omgeblazen tonmast in de achterhoek op 14 juli 2010In Nederland en België is (tot zover we op dit moment weten) geen enkele grote storing ontstaan. Er is geen enkel trafostation uitgevallen en er zijn ook geen hoogspanningsmasten omgeblazen of grondkabels vernield. Vergeleken met Frankrijk en Engeland zijn we er goed vanaf gekomen, want daar moest met name de middenspanning het ontgelden. Tienduizenden mensen in Frankrijk en enkele honderdduizenden in Engeland zitten nog zonder stroom door bomen en daken die in de middenspanningslijnen zijn gewaaid. Er zijn momenteel wel onbevestigde berichten van Britse vakwerkmasten die het begeven hebben, maar op het moment van schrijven is daar nog weinig over bekend. 

Tot zover we weten is eveneens nergens in de Benelux serieuze schade opgetreden, hoewel de netbeheerders zulke dingen ook niet meteen melden. Misschien zal over enkele dagen iets anders blijken, maar het ontbreken van ijzel of sneeuw bij de wind lijkt veel te schelen. En ook lijken de nieuwe wintrackmasten in het Westland hun eerste vuurproef goed doorstaan te hebben. Niet onbelangrijk om te weten, want ronde objecten zijn extra gevoelig voor wind.

Foto: toestanden zoals deze (14 jul 2010) zijn vandaag tot zover bekend niet opgetreden in de Benelux. Maar uiteraard zal er zo hier en daar best een tak in de draden terecht zijn gekomen. Tot grote storingen heeft dat niet geleid.

27 oktober 2013 Vanwege onvoorziene omstandigheden moet de release van de nieuwe netkaart V4.0 enkele dagen uitgesteld worden. De nu beraamde release vindt plaats op 01 november. De oorzaak is een combinatie van persoonlijke omstandigheden bij een van de ontwikkelaars, het weer en weerbarstig weigerende techniek. We doen ons best het uitstel zo kort mogelijk te houden.