HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

scopewijziging

21 juli 2014 ∙ Na de scopewijziging van het project Noordwest-380 in februari werd het angstvallig stil rond het hele gebeuren. Maar inmiddels is de herziene opzet van het project duidelijk geworden.

Tracekaart Noordwest 380De afslanking van het project Noordwest-380 betekende het einde van een toekomstige, zware viercircuitlijn voor 380 kV tussen Vierverlaten (ten westen van Groningen) en Ens (Flevoland). Deze lijn, die er zou komen ten koste van de bestaande 220 kV-lijn en die gebouwd zou worden met wintracks, bleek niet nodig: het opwaarderen van de bestaande 220 kV-lijn door Friesland in combinatie met het behoud van Vierverlaten-Zeyerveen-Hessenweg (953 MVA) bleek bij nader inzien voldoende te zijn. Maar het lijndeel tussen de stations Oudeschild (in de Eemshaven) en Vierverlaten bestaat uit tweevlaksmasten waar vier circuits van circa 850 MVA bij 220 kV aan hangen. Deze verbinding voldoet ook in de nieuwe projectopzet niet, zodat dit tracé nog steeds opgewaardeerd moet worden. 

Sinds enkele dagen is bekend wat de nieuwe plannen zijn. Deze verbinding zal gesloopt worden en op vrijwel dezelfde positie worden vervangen door een wintracklijn met twee circuits van 380 kV, in staat tot 2635 MVA transportcapaciteit. Vanaf Brillerij tot Vierverlaten zal ook de bestaande 110 kV-verbinding naar Winsum worden gecombineerd op de nieuwe wintrackmasten, zodat er een beeld ontstaat dat sterk lijkt op wat we nu bij Delft zien.

combinatiemastenDe meningen over wintrackmasten zijn sterk verdeeld. Eigenlijk is het niet aan HoogspanningsNet om een waardeoordeel te mogen vellen, maar we bezondigen ons er toch een keer aan. Het is zeer de vraag of de toepassing van wintracks in Groningen in deze vorm wel landschappelijke meerwaarde heeft. Er is namelijk een zeer geschikt alternatief voorhanden in de vorm van… het mastmodel van Zwolle-Meeden. 

Dit mastmodel, een vakwerkontwerp, is gebiedseigen. Het ontwerp komt in twee thema's voor in een lange lijn tussen Zwolle en de Eemshaven, zodat het niet uit de toon valt wanneer er een nieuwe verbinding van zou verschijnen in het noorden van het land. Wanneer de combinatievariant (zie foto) over de volledige lengte van het tracé zou worden toegepast biedt het tevens zo'n 300 MVA extra capaciteit op 110 kV-niveau waar bijvoorbeeld windvermogen op kan worden gehangen, zonder extra moeite.
Later dit jaar komen er nieuwe informatiebijeenkomsten, t.z.t. volgt meer informatie.

Afbeeldingen: tracékaart van de toekomstige vervangende verbinding Oudeschip-Vierverlaten. Onder: combinatiewintracks vergeleken met het mastmodel van Zwolle-Meeden. Beiden kunnen elektrisch precies hetzelfde, maar met een ander veldbeeld (gesloten buis of open vakwerk).

21 februari 2014 ∙ Het had het grootste hoogspanningsproject in Nederland sinds Zwolle-Meeden-Eemshaven zullen worden: Noordwest-380, een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Ens. Maar vandaag maakte Tennet bekend dat het project opnieuw wordt afgeslankt. En deze keer aanzienlijk forser dan de vorige keer. Op deze site kunnen we het zeggen: liefhebbers van vakwerkmasten, trek de champagne maar los. Honderden 220 kV-donaumasten in drie provincies zijn tot nader order gered van de sloop.

Wintracks in het Westland, door Ole NielsenHet project Noordwest-380 draait om de aanleg van een zware, dubbele 380 kV-verbinding tussen de Eemshaven en Ens om de sterk toenemende productiecapaciteit in de Eemshaven het hoofd te kunnen bieden. Maar vanwege de crisis en een ongunstiger vestigingsklimaat voor grootschalige energieproducenten wordt er minder energie geproduceerd in de Eemshaven dan eerst voorzien. Al eerder werd daarom besloten om het lijndeel tussen Ens en Lelystad (of zelfs Diemen) tot nader order te annuleren, maar vandaag kwam daar een nog veel groter geschrapt deel bij. Ook tussen Vierverlaten en Ens zijn de plannen nu geschrapt, waardoor Friesland en de Noordoostpolder wintrackvrij blijven en de 220 kV-ring in zijn huidige vorm wordt behouden. Alleen het meest noordelijk geprojecteerde deel tussen de Eemshaven en Vierverlaten wordt nog aangehouden.

Voor mastengekken en liefhebbers lijkt het een afgang om meer dan honderd kilometer nieuwe hoogspanningslijn door de neus geboord te zien worden. Maar dat valt nog te bezien. Door de huidige wet- en regelgeving (zoals het Uitruilbeginsel) zou een nieuwe verbinding vereisen dat er een even groot aantal andere bovengrondse hoogspanningskilometers moesten verdwijnen. Van vooruitgang zou dus sowieso geen sprake zijn geweest. Daar komt bij dat de meeste mastengekken maar weinig gecharmeerd zijn van de wintrackmasten die gebruikt zouden gaan worden voor de nieuwe verbinding. Het annuleren van het grootste deel van Noordwest-380 levert daardoor een zeldzame situatie op in Hoogspanningsland: mastengekken die blij zijn met het niet doorgaan van een hoogspanningsverbinding.

Afgezegd deel van Noordwest-380Op ons forum zijn meerdere discussies geweest over Noordwest-380. Het lijkt er nu op dat de verwachtingen die enkelen hadden ten aanzien van dit project met dit besluit bewaarheid zijn geworden. Wellicht dat inderdaad de driebundelgeleiders in de bestaande verbinding door vierbundels vervangen worden, maar verder verandert er aan het huidige veldbeeld in met name Friesland niet zoveel.
Meer informatie op de projectsite van Noordwest-380, bij Omroep Friesland en bij RTV Noord. Als er meer details bekend worden melden we dat.

Foto's: wintrackmasten (boven) zoals ze ook ongeveer gebruikt zouden gaan worden voor Noordwest-380. Modern, maar onder liefhebbers van vakwerkmasten zijn deze niet erg populair. Onder een kaartje van Noordwest-380 geprojecteerd op de huidige koppelnetverbindingen van het 220- en 380 kV-net volgens de GE-Netkaart V4.2. We zien dat een aanzienlijk stuk van het project Noordwest-380 nu af is gevallen.