HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

schade

15/16 juli 2021 – [updates gestopt] De zomer van 2021 is een beetje anders dan die van de drie jaren hiervoor. Geen tekort, maar een groot overschot aan water tekent deze weken. Met name Limburg, de Ardennen en het westelijk Rührgebiet hebben te maken met watersnood. Dat bleef niet zonder gevolgen, ook niet voor het stroomnet.

De laatste tien jaar keek niemand nog op van 50 mm, want dat is reeds het nieuwe normaal voor zomerbuien. Maar dat ook hele zomerdepressies een maatje groter zijn gegroeid merken we deze dagen in een gebied dat zich uitstrekt tussen de Ardennen, Limburg en de Benedenrijndalslenk (het westelijk Rührgebiet en de noordelijke Eifel). Daar is een oudtestamentische waterbom afgegaan met plaatselijk 250 mm neerslag in de afgelopen 48 uur. In diverse Duitse, Belgische en Nederlandse stadjes kolkt het water door de straten waardoor huizen zijn ingestort, bruggen zijn weggeslagen, auto's, gebouwen en andere bezittingen wegdrijven, stuwmeren en waterbergingen overlopen en landbouwgewassen geheel verloren zijn gegaan. Opvallend is de plaatselijkheid: Vlaanderen, de noordelijke helft van Nederland, heel Denemarken en ook noord- en oost Duitsland kregen amper regen en staan met ongeloof onder een soms zelfs blauwe lucht te kijken.

Op het moment van deze update (vlak voor 16.00 uur op 16 juli) zijn er in Duitsland reeds 103 doden gemeld, in België ook al 18. Voor regulier nieuws rond deze tragedie verwijzen we naar de reguliere nieuwsbronnen. Hier op HoogspanningsNet kijken we naar de gevolgen voor het stroomnet.

Tegen zoveel water valt niet op te engineeren en het is onvermijdelijk dat er problemen ontstaan. Van de drie landen is Nederland vooralsnog het beste weggekomen, in alle opzichten. Op dit moment zijn er wat problemen in het 10 kV-net van Enexis, plaatselijk in Limburg. In Valkenburg zijn in de ochtend van 15 juli circa 1400 aansluitingen spanningsloos gezet vanwege onder water gelopen MS-huisjes en schakelapparatuur. Dat is pas op te lossen als het water is gezakt. Tennet meldt op dit moment geen problemen in de 150 kV, of het is in ieder geval niet bij ons bekend. In ieder geval lijkt de stroomstoringsproblematiek in Nederland te overzien omdat tot nu toe alle evacuaties rustig en gecontroleerd zijn verlopen.

In België is de situatie ernstiger. Op 14 juli twitterde Elia foto's waarop schakeltuinen met hun voeten in het water zijn te zien. Elia heeft drie trafostations spanningsloos gemaakt. Anders dan men vaak denkt is stroom en water een prima combinatie (wat dacht je van hydropower?), maar alles staat of valt met wáár dat water precies is. In ieder geval voor de schakeltuin van 70 kV Pepinster, waar het water zo hoog dat Elia genoodzaakt was om het station geforceerd spanningsloos te maken, was geen achtervang voorhanden. Het gelijknamige dorp zit nu zonder stroom – hoewel dat momenteel kan worden opgevat als het kleinste probleem aldaar. Voor de twee achterhangende stations Turon en Spa gold dat in het verleden al was opgemerkt dat het onwenselijk was dat zij als een snoer kerstboomlampjes op een lange steeklijn zaten aangesloten, waardoor een grondkabel werd aangelegd vanaf Petit Rechain die Pepinster niet aandoet. Dat is nu de enge overgebleven verbinding voor Turon en Spa. Nu lijkt ook Spa in het water te staan, maar Turon zou het nog moeten doen. Gekruiste vingers aldaar, niemand zit lekker achter één enkel circuit met dit soort weer waarbij er maar zo nog wat anders stuk kan gaan. De situatie in het net verandert per uur. Op de ochtend van 16 juli leken 21.000 aansluitingen in België zonder stroom te zitten, maar informatie kan snel achterhaald zijn. De beste plek om het gebeuren te volgen is Elia's twitteraccount en hun website.

Het westelijk Rührgebiet lijkt de regio te zijn die er het zwaarst van langs heeft gekregen. Over honderd doden zijn er geteld en sommige stuwmeren zijn overvol. Er lijken gedurende de dag circa 200.000 klanten van netbeheerder Westnetz zonder stroom te zitten vanwege ondergelopen 110 kV-stations. Wanneer we op de netkaart kijken zien we een dicht 110 kV-net en een geografie van een breed dal met aan beide kanten heuvels. Het is niet duidelijk of al die aansluitingen simultaan zonder stroom zitten, maar het is annemelijk dat we te maken hebben met een wisselend beeld van uitgevallen stations en ook plekken waar men dankzij hard werk toch weer vermogen heeft. We kunnen er wel vrijwel zeker van zijn dat er ook verbindingen en stations fysiek zijn beschadigd door waterproblemen, zodat plaatselijk de stroomstoringen langer gaan duren dan alleen de tijd waarin het water nog hoog staat. Het gevolg is dat ook communicatie, pompen of elektrische bewaakapparatuur moeizaam te gebruiken zijn. Hoe het verder gaat moeten we afwachten uit de nieuwsberichten die naar buiten zullen komen. Wederom geldt dat de website en het twitteraccount van Westnetz de beste plek is om aan goede informatie te komen. Er blijft gelden dat de situatie per uur kan veranderen, waardoor bepaalde inhoud van dit bericht achterhaald kan zijn.

Dit artikel wordt niet meer geüpdate. Nieuwe ontwikkelingen, en die zullen er zeker zijn, zullen in een nieuw nieuwsbericht worden geplaatst.

Afbeelding: een van de foto's die netbeheerder Elia op 14 juli in de avond twitterde, en waarop te zien is dat de schakeltuin van 70 kV Spa natte voeten heeft gekregen tot aan de tertiaire apparatuur. Het station is spanningsloos gezet. Op Pepinster is de situatie nog ernstiger. In Duitsland zullen dezelfde taferelen zichtbaar zijn.

09 januari 2016 Het lijndansen dat plaatshad in het noorden van het land gedurende het 'straatschaatswintertje' resulteerde in spanningsdippen en ook in enige (gelukkig kleine) schadegevallen aan de hoogspanningslijnen. Daarvan heeft zich er nu een gemanifesteerd in de vorm van een losgeraakte draadklem.

Over de precieze aanleiding en het exacte onderdeel dat bezweek hebben we nu nog geen informatie, maar RTV Noord heeft enkele foto's online staan. Het lijkt erop dat bij een van de onderste circuits van de 220 kV-verbinding één van de twee geleiders per fasedraad (het zijn tweebundels) is losgeraakt uit de bevestigingsklem onder de isolators, die ter plaatse in een halfverankering hangen. De draad is daardoor enkele meters omlaag gezakt, maar nog altijd zes meter boven de grond (op nog steeds veilige hoogte) blijven hangen. Vandaag wordt een en ander door Tennet gerepareerd. Gelukkig een vrij eenvoudige klus.

Het is zeer waarschijnlijk dat schade door het lijndansen de oorzaak is. Dat is goed en slecht nieuws tegelijk. De aard van het probleem is dus bekend, maar het betekent wel dat er nog een heleboel inspectiewerk voor de netbeheerder zit aan te komen om alle beschadigingen aan de verbindingen zo snel mogelijk te inspecteren en te repareren.

04 januari 2014 Het is winter… tijd van sneeuw, gezelligheid, ganzenbord, warme chocomel en.. omgewaaide hoogspanningsmasten? 

Zomer in de winter, dat was het gisteren op vrijdag 03 januari. In de namiddag passeerde een ongewoon heftige buienlijn ons gebied, die zich zowel meteorologisch als qua gevolgen aan de grond prima kan meten met de squall-lines die in de zomer onze contreien teisteren. Naar nu blijkt zijn er in de bewuste namiddag zelfs een aantal masten van de 150 kV-lijn Ruien-Chièvre-Antoing omver geblazen.

De bezweken masten stonden in een lijnvak tussen Ainvang en Archimont en de manier waarop ze zijn bezweken doet sterk denken aan een soortgelijk incident in 2010. Ook toen begaven een aantal hoogspanningsmasten het nadat ze in een zware downburst tot boven hun ontwerp belast werden met winddruk. Op de foto gemaakt door Bavo Lens zien we dat de masten vlak boven de broek en halverwege de toren zijn afgebroken. Er lijkt geen sprake van uitknikking. Ondanks het uitvallen van de gehele verbinding is er volgens netbeheerder Elia geen stroomstoring opgetreden. Wanneer de masten hersteld gaan worden en of er onderzoek naar de precieze toedracht van deze heel aparte manier van bezwijken zal volgen is nog niet bekend. We houden het in de gaten.

Bolbliksem onder het broekstuk

In Nederland bleef de schade beperkt: delen van Veenendaal en Ede gingen een poosje op zwart nadat station Frankeneng uitviel vanwege een harde sluiting. Deze kortsluiting is waarschijnlijk het gevolg geweest van een blikseminslag op hoogspanningsmast 31 (een hoekmastje) van de stokoude 50 kV-verbinding WageningenNude-Frankeneng. Precieze details over de ontlading (die mogelijk ook een bolbliksem achterliet tussen het broekstuk van de mast) zijn nog niet bekend. HoogspanningsNet vermoedt een verband met vlamboogvorming van een van de twee circuits. Dergelijke boogvorming kan het een aantal seconden uithouden voordat de verbinding klapt en afgeschakeld wordt.

De ontlading met bolbliksem werd waargenomen door enkele meteorologen van Meteo Consult, die er naderhand ook een verhaal over schreven op weer.nl.

Foto's: Bavo Lens legde deze gevelde 150 kV-dubbelvlagmast vast. Het doet denken aan wat er in 2010 gebeurde in Achêne en Lint. Onder: het bewuste 50 kV-hoekmastje in Wageningen die een bolbliksem tussen het broekstuk kreeg. Foto door Hans Nienhuis afgelopen zomer, op een dag met iets beter weer. Grotere foto, zie hier.

28 oktober 2013 ∙ De zware storm die het afgelopen etmaal onder andere over het Belgische en Nederlandse kustgebied heen trok heeft hier niet tot grote problemen in het elektriciteitsnet geleid.

Omgeblazen tonmast in de achterhoek op 14 juli 2010In Nederland en België is (tot zover we op dit moment weten) geen enkele grote storing ontstaan. Er is geen enkel trafostation uitgevallen en er zijn ook geen hoogspanningsmasten omgeblazen of grondkabels vernield. Vergeleken met Frankrijk en Engeland zijn we er goed vanaf gekomen, want daar moest met name de middenspanning het ontgelden. Tienduizenden mensen in Frankrijk en enkele honderdduizenden in Engeland zitten nog zonder stroom door bomen en daken die in de middenspanningslijnen zijn gewaaid. Er zijn momenteel wel onbevestigde berichten van Britse vakwerkmasten die het begeven hebben, maar op het moment van schrijven is daar nog weinig over bekend. 

Tot zover we weten is eveneens nergens in de Benelux serieuze schade opgetreden, hoewel de netbeheerders zulke dingen ook niet meteen melden. Misschien zal over enkele dagen iets anders blijken, maar het ontbreken van ijzel of sneeuw bij de wind lijkt veel te schelen. En ook lijken de nieuwe wintrackmasten in het Westland hun eerste vuurproef goed doorstaan te hebben. Niet onbelangrijk om te weten, want ronde objecten zijn extra gevoelig voor wind.

Foto: toestanden zoals deze (14 jul 2010) zijn vandaag tot zover bekend niet opgetreden in de Benelux. Maar uiteraard zal er zo hier en daar best een tak in de draden terecht zijn gekomen. Tot grote storingen heeft dat niet geleid.