HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

netbeheerder

21 juni 2014 ∙ Het samengaan van een netbeheerder en een infrabedrijf: dat lijkt op het eerste gezicht een logische keuze. Toch zal het samengaan van Stedin en Joulz voor de meesten als een verrassing komen.

Iedereen die een beetje bekend is in Hoogspanningsland (of nou ja, in de wereld van energietransport in het algemeen) zal de namen van Stedin en Joulz kennen. Stedin is de netbeheerder van het midden- en laagspanningsnet en het gasnet in een concessiegebied dat ruwweg overeenkomt met het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Joulz is een bedrijf dat geen netten beheert, maar wel gespecialiseerd is in de aanleg van energie-infrastructuren, waaronder ook elektriciteitskabels en trafostations.

ConcessiegebiedenWat veel minder mensen weten is dat beide bedrijven niet volledig zelfstandig waren: allebei zijn deel van de Eneco Groep. Eneco? Dat is toch een energiebedrijf en geen netbeheerder? Hoe kan het dan dat die ook ná de WON/Splitsingswet van 2004 via Stedin zelf een net bezitten?
Het verschil zit hem in de schaal. Van netbeheerders op landelijk niveau (Gasunie, Tennet, Elia) zijn we sinds de WON/Splitsingswet van 2004 gewend dat zij staatsbedrijven zijn die zonder winstoogmerk op neutrale wijze het net dienen te beheren. Maar voor regionale en lokale netten is dat anders: deze netten zijn eigendom van commerciële bedrijven die allemaal een eigen concessie bezitten en die daarbinnen min of meer mogen doen en laten wat ze willen.

Eneco bezit zowel Stedin als Joulz. Het samengaan van die twee is dan ook niets anders dan een puuur commerciële overweging. Er wordt kostenefficiëntie en het vermijden van dubbel werk beoogd.
Via Joulz (landelijk actief) kan Stedin nu stiekem zijn vleugels verder uitslaan in de Nederlandse wereld van netbeheer. In dat licht bezien is het dan ook een slimme keuze om gezamenlijk de naam Stedin te gaan behouden en de naam Joulz alleen nog voor hoogspanningszaken (110 kV en hoger) te blijven gebruiken.

Lees meer op de site van Stedin en op die van Joulz

Afbeeldingen: Stedin is de beheerder van het elektrisch midden- en laagspanningsnet in globaal Utrecht en Zuid-Holland. Joulz legt tegenwoordig landelijk grondkabels, trafostations en andere vermogensinstallaties aan. Dat gaan ze nu samen doen, waardoor Stedin stiekem een poot aan de grond krijgt in andere concessiegebieden.