HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

Nederland

28 oktober 2013 ∙ De zware storm die het afgelopen etmaal onder andere over het Belgische en Nederlandse kustgebied heen trok heeft hier niet tot grote problemen in het elektriciteitsnet geleid.

Omgeblazen tonmast in de achterhoek op 14 juli 2010In Nederland en België is (tot zover we op dit moment weten) geen enkele grote storing ontstaan. Er is geen enkel trafostation uitgevallen en er zijn ook geen hoogspanningsmasten omgeblazen of grondkabels vernield. Vergeleken met Frankrijk en Engeland zijn we er goed vanaf gekomen, want daar moest met name de middenspanning het ontgelden. Tienduizenden mensen in Frankrijk en enkele honderdduizenden in Engeland zitten nog zonder stroom door bomen en daken die in de middenspanningslijnen zijn gewaaid. Er zijn momenteel wel onbevestigde berichten van Britse vakwerkmasten die het begeven hebben, maar op het moment van schrijven is daar nog weinig over bekend. 

Tot zover we weten is eveneens nergens in de Benelux serieuze schade opgetreden, hoewel de netbeheerders zulke dingen ook niet meteen melden. Misschien zal over enkele dagen iets anders blijken, maar het ontbreken van ijzel of sneeuw bij de wind lijkt veel te schelen. En ook lijken de nieuwe wintrackmasten in het Westland hun eerste vuurproef goed doorstaan te hebben. Niet onbelangrijk om te weten, want ronde objecten zijn extra gevoelig voor wind.

Foto: toestanden zoals deze (14 jul 2010) zijn vandaag tot zover bekend niet opgetreden in de Benelux. Maar uiteraard zal er zo hier en daar best een tak in de draden terecht zijn gekomen. Tot grote storingen heeft dat niet geleid.