HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

mastverrommeling

29 juni 2017 Antennes in hoogspanningsmasten voor het mobiele netwerk: netjes of slordig aangebracht, het hoort bij deze tijd. Maar zodra die tijd ze inhaalt en ze buiten gebruik raken, blijven ze in Nederland vaak verlaten in de mast achter. De verrommeling neemt toe – maar is er een kentering begonnen?

Achtergelaten antenne in een hoogspanningsmast

Mastverrommeling door antennes voor het mobiele netwerk is een irritatiepunt onder pylon geeks en ieder ander die waarde hecht aan een harmonieus lijnbeeld. Zolang de antenne functioneert (en zorgvuldig is aangebracht) is het iets dat bij deze tijd hoort. Zonder het mobiele net zou je de online netkaart ook niet op je telefoon kunnen gebruiken.

Zodra de antenne buiten gebruik raakt (nieuw opstelpunt, vervanging door een modernere antenne elders) wordt echter meestal alleen de apparatuur aan de voet van de hoogspanningsmast verwijderd. De coaxkabels naar de antenne zelf, die hoog in de mast hangt, worden botweg doorgeknipt waarna de antenne met kabels en al achterblijft in de hoogspanningsmast. De reden daarvan is niet bekend (gemakzucht, te duur om te laten doen, juridisch vergund recht op verlenging van de opstelpositie zolang er een bestaand opstelpunt is?), maar dat het een onnodige verrommeling van het lijnbeeld geeft staat buiten kijf. Met de komst van 4G nam de hoeveelheid achtergelaten antennes steeds grotere vormen aan.

Maar de laatste tijd lijkt er heel voorzichtig een begin van een kentering zichtbaar. Er zijn de laatste tijd door pylon geeks meerdere mastposities gespot waaruit een oude antenne alsnog is verwijderd, eerder dan het eerstvolgend moment van groot onderhoud. Echt een actieve handeling dus. Zie bijvoorbeeld dit exemplaar in Geertruidenberg – Borssele: de antenne is daadwerkelijk met wortel en tak verwijderd. En ook van bijvoorbeeld positie 91 in de Kattenberglijn en positie 127 van Zwolle-Meeden is bevestigd dat een oude antenne is verwijderd, in dat laatste geval zelfs met reconstructie van het originele topstukje.

Bij HoogspanningsNet weten we niet of dit losse toevalstreffers zijn of dat er werkelijk sprake is van een historische omslag in het beleid op de berg in Arnhem. We hopen natuurlijk dat bij Tennet sprake is van het laatste, want hoewel niet iedereen een hoogspanningslijn een mooi gezicht vindt, is wél iedereen gebaat bij een zo strak en rustig mogelijk lijnbeeld in het oneindig laagland.

Afbeelding: een achtergelaten antenne met doorgeknipte coaxkabels in een IJsselmij duits-type donaumast voor 110 kV bij Hoogeveen. Zulke restanten van antennes zijn overal te vinden en ze tasten -onnodig- het mast- en lijnbeeld aan. Broeit er iets in Arnhem met betrekking tot aanpak van dit probleem? Wie het weet mag het zeggen.