HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

Dordrecht

10 juli 2017 Bovengrondse verbindingen van het 50 kV-net zijn geplaagd en bedreigd: omdat deze spanning zich goed ondergronds laat leggen en de lijnen doorgaans oud zijn is 'nieuws' rond deze lijnen voor pylon geeks dan ook vaak slecht. Maar niet altijd, zoals een recente reconstructie in het net van Stedin toont.

Bouw nieuwe gereconstrueerde hoogspanningsmast Stedin

Het net in de regio Drechtsteden is in bezit van netbeheerder Stedin. Het gebied is druk en vol met industrie, dorpen, watergangen en snelwegen. De oude kleine 50 kV-verbinding Dordrecht – Klaaswaal heeft dat geweten: in de afgelopen twintig jaar zijn er al meerdere tracédelen verkabeld, waaronder helaas de spectaculaire Dordtse Kilkruising. Toen het bericht binnenkwam dat Rijkswaterstaat de plaatselijke opritten voor de A16 wil veranderen en dat mast 04 van deze verbinding daarvoor in de weg stond, ging iedereen ervan uit dat er wederom een lijndeel zou sneuvelen.

Maar Stedin besloot anders. Geen verkabeling, geen nieuw opstijgpunt, maar een nieuwe, hogere mastpositie op een meter of twintig bij de vorige vandaan. Dit voorjaar is de nieuwe mast neergezet en werden de draden omgehangen. De hele operatie is te zien op dit filmpje dat door Stedin op youtube is gezet.

Mastbeeld van de nieuwe gereconstrueerde mastBovengrondse reconstructie van een 50 kV-verbinding is voor pylon geeks sowieso al reden om de glazen te klinken. Maar het werd nog beter: Stedin heeft zijn best gedaan om het bestaande mastbeeld van de verbinding te behouden. De nieuwe mast is weliswaar hoger en heeft een afwijkend vakwerk in de toren, maar de klassieke, herkenbare traversevorm van deze verbinding is vrij goed nagebootst. De nieuwe mast lijkt daardoor goed op de bestaande, oudere masten.

Is dit stukje oog voor detail dan bijzonder? Ja, want het is de stille getuige van een voorzichtige cultuuromslag in hoogspanningsland. Sinds een jaar of twintig is bij reconstructies de functie vaak vóór de vorm gegaan en daardoor zijn er door het hele land reconstructies te vinden waarbij pardoes een mast met een heel ander ontwerp in een bestaande verbinding staat. Verrommeling en zogeheten lijnvreemde masten zijn het gevolg. Een hoogspanningslijn wordt daar niet netter van. Pas recent is bij TenneT in het beleid opgenomen dat in reconstructies het bestaande mastbeeld bij voorkeur moet worden gehandhaafd. Stedin toont hier vandaag al wat het concreet betekent. Juist de onopvallendheid van een reconstructie in een bestaand lijnbeeld is wat de klus kan maken of breken. Wie het niet weet, zal het amper opvallen dat naast de A16 een mast gereconstrueerd is. Wat ons betreft een maak.

Afbeeldingen: twee stills uit het filmpje van Stedin waarin de reconstructie van mastpositie 04 van Dordrecht – Klaaswaal wordt getoond. Let op de vorm van de traversen en het mastbeeld zelf, en hoe zorgvuldig dit ook is toegepast in de  nieuwe mast. Een handeling die beslist een pluim verdient.