HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

doorlegvergoeding

28 juni 2013 ∙ Netbeheerder Tennet heeft in de discussie met landeigenaren (voornamelijk agrariërs) een pas op de plaats moeten halen over de doorlegvergoeding. 

Doorlegvergoedingen gelden voor grondkabels, maar ook voor luchtlijnenEen grondkabel door het weiland levert onvermijdelijk enige overlast op voor de landeigenaar. Zolang daar een gedegen schadeloosstelling tegenover staat hoeft dat geen probleem te zijn, maar Tennet stond bij landeigenaren niet bepaald positief bekend op dit gebied. LTO Nederland (te zien als een soort vakbond voor agrariërs)  heeft in samenspraak met Tennet (wat niet altijd even lekker liep) nu uiteindelijk bereikt dat dezelfde vergoeding wordt gebruikt als die van de Gasunie, met terugwerkende kracht tot 2010. De Gasunievergoeding geldt als een acceptabele schadeloosstelling en omdat landeigenaren nu eerder geneigd zullen zijn akkoord te gaan is de verwachting dat de procedures voorafgaand aan het leggen van grondkabels nu ook korter zullen gaan duren.

Voor meer informatie, bekijk dit persbericht van Tennet of zie het dossier op de website van LTO Nederland.