HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

Belgische Elektriciteitsschaarste

13 april 2015 ∙ Het is geen enkele geïnteresseerde in de hoogspanningswereld ontgaan: de Belgische Elektriciteitschaarste. Dankzij de zachte winter en dankzij tijdig genomen maatregelen is het echter nergens tot acute problemen gekomen. En nu de lente is aangebroken hebben netbeheerder Elia en de FOD de campagne op stand-by gezet.

Logo van ElektriciteitinevenwichtDe ergste nood is eraf, men heeft het gered in België. Het afschakelplan is deze winter niet nodig geweest. Doel IV draait weer, de kou is uit de lucht en het duurt nog een half jaar voordat de volgende winter invalt. Tijd voor maatregelen en wat ademruimte op het net. Maar dat betekent nog niet dat alles nu ook in orde komt voordat de de aankomende winter in zal vallen. Nog steeds is de interconnectie Monceau-Chooz buiten dienst en het is nog niet bekend of er aankomende winter meer nucleaire capaciteit beschikbaar is dan op dit moment het geval is. Ook de volgende winter lijkt België nog afhankelijk te zijn van import uit het buitenland om voldoende capaciteit te hebben. Bij een strenge winter kunnen er dan ook volgend jaar opnieuw weer problemen ontstaan.

De FOD en Elia hebben daarom besloten om de OffOn-campagne niet geheel te beëindigen, maar hem dit jaar slechts op de slaapstand te zetten en hem in oktober weer aan te zwengelen. Een verstandige keus, maar of het woord slaapstand nu zo handig is gekozen in een hele campagne die er juist om draaide om onder andere de slaapstanden van apparaten zoveel mogelijk taboe te krijgen… tsja.

Afbeelding: ondertussen heeft het hele idee van OffOn een soort spin-off gekregen in de vorm van de site elektriciteit in evenwicht (www.elektriciteit-in-evenwicht.be). Op deze Belgische site, die voortbouwt op het werk van OffOn, wordt op een minder urgente en meer informerende toon dezelfde informatie gebracht over hoe het grootschalige elektriciteitsnet werkt en wat de problemen zijn die tot tekorten kunnen leiden. Ja ja, het lijkt erop dat onze St(r)oomcursus er een concurrent bij heeft!

11 december 2014 ∙ Een aantal dagen geleden werd bekend dat kernreactor Doel IV op oudjaarsdag waarschijnlijk weer in gebruik kan worden genomen. De gesaboteerde stoomturbine zou dan gerepareerd moeten zijn. Daarmee komt zo'n 1000 megawatt binnenlandse productie terug op het Belgische net. 

Dat biedt aanzienlijke verlichting in de krapte. Samen met de weersverwachting, die in de periode tussen nu en kerst geen kou in west-Europa laat zien, betekent dit dat de grootste dreiging op elektriciteits-schaarste is afgewend. De kans dat er voor oudjaarsdag een onoplosbare schaarste zal ontstaan is klein en na de jaarwisseling biedt Doel IV een extra gigawatt productie, zodat het geplaagde en op zijn tenen lopende productiepark dan weer wat lucht krijgt. 

Als we geluk hebben is de grootste crisis zelfs al geweest. Want tien dagen geleden viel Tihange III onverwacht uit na een brand op het schakelveld. Er viel zonder waarschuwing 1040 megawatt vermogen weg tijdens koud weer. Puur dankzij de combinatie van de dag van de week (zondag), onmiddellijke inzet van de pompcentrale van Coo, het zo snel mogelijk tot zijn top opregelen van alle beschikbare STEG-capaciteit gas en het afschakelen van enkele industriële klanten werd een storing in het civiele net op tijd afgewend. Een echte oog-van-de-naald-situatie (zo eentje met slechts enkele tientallen megawatt's noodvermogen nog achter de hand) was het nog niet eens, maar ze zullen hem in de Zaal bij Elia in Brussel aardig geknepen hebben…

Met Doel IV straks weer beschikbaar wordt de situatie minder penibel. Maar toch moeten we nog even wachten met juichen. Het is nog niet volledig zeker dat Doel IV daadwerkelijk weer beschikbaar komt, en zelfs als die weer draait en er geen storingen optreden op andere productielocaties, is België nog steeds niet uit de gevarenzone wanneer de winter in januari of februari ongemeen hard toeslaat. Daarvoor is het stilletjes ontstane tekort in productiecapaciteit simpelweg té groot geraakt. Wanneer de diep winterse omstandigheden van februari 2012 zich zouden herhalen en half Europa tot diep in Frankrijk in de kou zit, is het elektriciteitsverbruik tot in de wijde omtrek van België hoog. Vanuit Nederland zullen de interconnecties in zo'n situatie geforceerd voluit benut worden, daarbij de vrije markt tijdelijk buiten spel zettend (zo heeft Tennet toegezegd). Maar vanuit Frankrijk is dat niet zo zeker en dan kunnen er alsnog tekorten ontstaan.

In zo'n scenario zal het Belgische net ook met de gerepareerde Doel IV en vol benutte interconnecties op zijn tenen moeten lopen. Uitval van een enkelvoudige component, centrale of verbinding kan dan alsnog aanleiding geven tot een schaarste en eventuele afschakelingen.
We zullen het moeten afwachten en uitzitten, maar er komt spoedig iets meer lucht in de situatie. De ergste schaarste lijkt voorbij.

Afbeelding: boven: grafiek van Elia die de productiecapaciteit geordend naar brandstoftype toont. We zien de plotselinge uitval van de zware reactor Tihange III (onderaan), waarna er direct vanuit andere bronnen moet worden bijgesprongen. Nu lukte dat, maar als de som van beschikbare productiecapaciteit plus import samen niet kan voldoen aan de totale vraag, dan ontstaat een tekort met afschakelingen tot gevolg. Onder: de kerncentrale van Doel op betere dagen. Reactor Doel IV hoort bij de achterste koeltoren waar stoom uit komt.