Coronaverschijnselen? Deze keer helpt een coronaring niet. Een mondkapje wel!

Hoogspanningstechniek

Mast van de MaandMast 16A, Rilland - Zandvliet
----------------------------------------------
Nu we wederom met door corona gesloten grenzen zitten, doen we bij HoogspanningsNet gewoon opnieuw wat we ook in april deden: de grenzen juist opzoeken. Waren we in april bij Van Eyck, nu zijn we vlakbij Zandvliet, bij de andere interconnectie. Ook deze wordt bedreven op 380 kV. Op de voorgrond staat mast 16A met zijn klassieke donauvorm nog juist in Nederland (het scheelt maar tien meter). Deze mast is in 2016 een stukje opzij verplaatst vanwege de bouw van de nieuwe, eveneens klassieke Belgische dubbelvlag-eindmast op de achtergrond. Die laatste is een nieuwe mast, gereconstrueerd vanwege veranderingen op het station en de komst van een derde dwarsregeltrafo. Om een nieuwe hoekmast te vermijden koos Tennet ervoor om mast 16 een stukje opzij te zetten zodat de lijnhoek dusdanig beperkt bleef dat ook een steunmast het kon hebben, zij het met permanent ietwat scheef hangende isolators. Het uitzicht op deze foto uit 2019 zou niet lang meer zo blijven - maar deze keer is dat goed nieuws, want de dubbelvlag-eindmast heeft inmiddels gezelschap gekregen van een stoere collega toebehorend aan de nieuwe verbinding Lillo - Zandvliet 380 kV die deels zo stral aan de landsgrens langs loopt dat hij ook voor nieuwsgierige Nederlanders uitstekend te zien is zonder de grens over te moeten steken.

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het Departement Leefomgeving (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

Mastverrommeling


Doet dit ook jouw tenen kromtrekken?


Zoek je de netbeheerder?

Dat zijn wij niet. Ga naar de website van TenneT TSO (NL) of Elia (B).
Of ga naar ENTSO-E voor het Europese samenwerkingsverband tussen netbeheerders.

Berichtenarchief

03 maart 2014 ∙ Denkend aan Holland zie ik zware donaulijnen traag door oneindig laagland slingeren. Tsja Marsman, wie aan Holland denkt kan niet om de donaumast heen. Maar zo vertrouwd als we zijn met deze aanblik, zo'n grote vraag is de naam ervan. Ondanks gedegen onderzoek van de enthousiastelingen achter HoogspanningsNet is het nog altijd niet gelukt om een sluitend antwoord te vinden. Tijd voor zwaarder geschut: wie helpt er mee het raadsel te ontrafelen en maakt zich onsterfelijk in hoogspanningsland?

Classificatie van mastmodellen is een vak apart. Maar net als met de wolkenclassificatie van Luke Howard is er een redelijk werkbaar systeem voor. Het bestaat uit een handvol hoofdgroepen met eigen kenmerken, gebaseerd op de configuratie waarin de draden worden gedragen. En de namen zijn vaak al stokoud. Tonmast, schoormast, hamerkop, dennenboommast, kat… we staan er nauwelijks nog bij stil dat de herkomst van een van de meest gebruikte mastmodellen in dit rijtje, de donaumast, in nevelen is gehuld.

Donau doet denken aan een rivier in Duitsland, maar ook aan driehoek – een woord dat in andere talen meer met donau gemeen heeft dan in de onze. Een ingenieur die zo heet is ook niet uit te sluiten. Maar hoewel de circuits aan een donaumast inderdaad in een driehoekvorm hangen is daarmee nog niet bewezen dat dit de verklaring is. Ondanks gesprekken met ingenieurs, medewerkers van netbeheerders op voorlichtingsbijeenkomsten, oude documenten en uiteraard ook na een gezonde partij googelen heeft HoogspanningsNet het antwoord nog niet gevonden. De vraag staat nog steeds open. En niet alleen bij ons, want zelfs in oude documenten van meer dan vijftig jaar geleden wordt al gewag gemaakt van de onbekende herkomst van de aanduiding donaumast. 

Ben je of ken je iemand die het antwoord heeft op de donau-prijsvraag? Of heb je een tip? Laat het ons weren n wie weet ben jij degene die zich onsterfelijk maakt in het oneindig laagland met traag slingerende donaulijnen. We regelen een gepaste beloning. :-)

Foto's: donaumasten in de Nederlandse velden, beide van het 380 kV-koppelnet. Boven eentje in Nieuwerkerk, onder zoals we ze kennen van het Oostringtype (met de preekstoelen op de traversetoppen), vastgelegd door Chris van der Weide.

21 februari 2014 ∙ Het had het grootste hoogspanningsproject in Nederland sinds Zwolle-Meeden-Eemshaven zullen worden: Noordwest-380, een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Ens. Maar vandaag maakte Tennet bekend dat het project opnieuw wordt afgeslankt. En deze keer aanzienlijk forser dan de vorige keer. Op deze site kunnen we het zeggen: liefhebbers van vakwerkmasten, trek de champagne maar los. Honderden 220 kV-donaumasten in drie provincies zijn tot nader order gered van de sloop.

Wintracks in het Westland, door Ole NielsenHet project Noordwest-380 draait om de aanleg van een zware, dubbele 380 kV-verbinding tussen de Eemshaven en Ens om de sterk toenemende productiecapaciteit in de Eemshaven het hoofd te kunnen bieden. Maar vanwege de crisis en een ongunstiger vestigingsklimaat voor grootschalige energieproducenten wordt er minder energie geproduceerd in de Eemshaven dan eerst voorzien. Al eerder werd daarom besloten om het lijndeel tussen Ens en Lelystad (of zelfs Diemen) tot nader order te annuleren, maar vandaag kwam daar een nog veel groter geschrapt deel bij. Ook tussen Vierverlaten en Ens zijn de plannen nu geschrapt, waardoor Friesland en de Noordoostpolder wintrackvrij blijven en de 220 kV-ring in zijn huidige vorm wordt behouden. Alleen het meest noordelijk geprojecteerde deel tussen de Eemshaven en Vierverlaten wordt nog aangehouden.

Voor mastengekken en liefhebbers lijkt het een afgang om meer dan honderd kilometer nieuwe hoogspanningslijn door de neus geboord te zien worden. Maar dat valt nog te bezien. Door de huidige wet- en regelgeving (zoals het Uitruilbeginsel) zou een nieuwe verbinding vereisen dat er een even groot aantal andere bovengrondse hoogspanningskilometers moesten verdwijnen. Van vooruitgang zou dus sowieso geen sprake zijn geweest. Daar komt bij dat de meeste mastengekken maar weinig gecharmeerd zijn van de wintrackmasten die gebruikt zouden gaan worden voor de nieuwe verbinding. Het annuleren van het grootste deel van Noordwest-380 levert daardoor een zeldzame situatie op in Hoogspanningsland: mastengekken die blij zijn met het niet doorgaan van een hoogspanningsverbinding.

Afgezegd deel van Noordwest-380Op ons forum zijn meerdere discussies geweest over Noordwest-380. Het lijkt er nu op dat de verwachtingen die enkelen hadden ten aanzien van dit project met dit besluit bewaarheid zijn geworden. Wellicht dat inderdaad de driebundelgeleiders in de bestaande verbinding door vierbundels vervangen worden, maar verder verandert er aan het huidige veldbeeld in met name Friesland niet zoveel.
Meer informatie op de projectsite van Noordwest-380, bij Omroep Friesland en bij RTV Noord. Als er meer details bekend worden melden we dat.

Foto's: wintrackmasten (boven) zoals ze ook ongeveer gebruikt zouden gaan worden voor Noordwest-380. Modern, maar onder liefhebbers van vakwerkmasten zijn deze niet erg populair. Onder een kaartje van Noordwest-380 geprojecteerd op de huidige koppelnetverbindingen van het 220- en 380 kV-net volgens de GE-Netkaart V4.2. We zien dat een aanzienlijk stuk van het project Noordwest-380 nu af is gevallen.

04 februari 2014 ∙ We weten van de reconstructie van de plaatselijke twee hoogspanningslijnen bij Veessen, in het kader van Ruimte voor de Rivier. Maar ook bij Zutphen krijgt de IJssel meer ruimte en wordt een dijk verlegd.

Hoewel een kleiner project dan bij Veessen staat er ook hier bij Zutphen een hoogspanningslijn in de weg op de plek waar de dijken worden verlegd. Dat lijkt te vragen om het kunstje met de bijzettafel, zoals bij Veessen met 18 stuks Gelderse tonmasten gebeurt. Maar zo makkelijk gaat dat hier niet. Omdat het hier om een hoekmast gaat die ook nog eens de aanloop naar de rivierkruising afspant zou het ophogen van de mast vermoedelijk te complex zijn vanwege de zijwaartse krachten. Men heeft daarom besloten de hele mast er pal naast te herbouwen, maar dan op betonnen stiepjes.

Dat de herbouwde tonmast een typisch gevalletje reconstructie nieuwe stijl is (inclusief railings, plomp uiterlijk en met weinig oog voor het lijnbeeld) is iets wat mastengekken en ook landschaps-architecten niet tot blijheid zal stemmen. Dat daarnaast de twee aangrenzende masten een lichte hoekfunctie zullen gaan krijgen en wellicht uitgerust worden met V-ophanging mag daarbij opgeteld worden. Maar het vreemdste is nog wel dat ook de westelijke kruisingsmast een lichte hoekmastfunctie zal gaan vervullen. Ingenieurs zouden ervan gruwelen en het zal menig netstrateeg ook niet helemaal lekker zitten. Een serieuze kruisingsmast met hoekfunctie – we hebben ze de laatste jaren raar gegeten in Hoogspanningsland, maar dit is zelfs voor ons nieuw. 

Foto: de oude hoekmast en zijn opvolger er pal naast, zoals vandaag vastgelegd door Tom Börger. De railings trekken direct de aandacht. Merk op dat de hoge kruisingsmast een lichte hoekfunctie zal krijgen. Meer foto's zien? Kijk eens naar dit topic op ons forum.

26 januari 2014 ∙ Gisteren was het een zware dag voor piratenzender Visje met het Koetje: Agentschap Telecom heeft samen met Tennet hun radiozender verwijderd uit de top van mastpositie 138 van de verbinding Zwolle-Meeden.

Pylon geeks kennen mast 138 van Zwolle-Meeden maar al te best: dat is de scherpe HC in de venijnige bocht vlakbij 't Haantje, bij de N34 ten noordwesten van Emmen. De gehele mast is enigszins scheef getrokken door de enorme lijnhoek die de draden er maken en het wekt een ongemakkelijke indruk. Dat deze mast er een geheime zender op nahield zou een opsteker voor zijn imago kunnen zijn, maar naar verluidt is het niet slechts de eerste keer dat mast 138 zich de trotse drager van een piratenzender noemen mocht, aldus RTV Drenthe in het nieuwsbericht. Kennelijk is het zware, dichte vakwerk vlakbij een boerendorpje ideaal bovonden om de antenne eens goed hoog op te hangen.

Het stiekem gebruiken van hoogspanningsmasten als gratis zendmast voor etherpiraten is zelf niet nieuw. Wel nieuw is de manier waarmee deze piratenzender van stroom werd voorzien: mast 138 draagt namelijk ook nog een heel andere zender, een GSM-antenne van KPN. De zendpiraten achter Visje met het Koetje waren erin geslaagd om illegaal stroom af te tappen van deze GSM-installatie, om zo hun eigen zender van stroom te kunnen voorzien. Een prijzenswaardige vindingrijkheid, die natuurlijk vroeg of laat wel de aandacht van de telecomboer gaat trekken. Verder ook slim gedaan bij de keuze voor mast 138, een zendbaken in een grote hoogspanningsmast valt nauwelijks op als er al een hele bos andere antennes voor de GSM-installatie in hangen.
Illegaal blijft illegaal en we moeten het afkeuren hier, maar het moet gezegd worden dat de zendpiraten door deze perfecte uitbuiting van een met GSM-antennes opgetuigde hoogspanningsmast knap hebben laten zien hoe je optimaal gebruik kan maken van de situatie.

Foto: still uit de rapportage van RTV Drenthe over het verwijderen van de piratenzender. De serie PVC-buizen in het midden van het beeld is de zender in kwestie. Voor het hele nieuwsbericht (audio en beeldfragment), kijk bij RTV Drenthe.

21 januari 2014 ∙ Voor gebruikers van de Google Earth Netkaart van de Benelux die versie 4.0 hebben gedownload heeft Blue Monday een verrassing opgeleverd: V4.1 is automatisch geïmplementeerd.

De netkaart is sinds versie 4.0 web-based en hij wordt automatisch geüpdatet wanneer vanaf deze kant van de lijn een wijziging wordt doorgevoerd. Wie nu Google Earth opstart, de netkaart opent en op de map met de netkaart op vernieuwen klikt (rechtermusknop), wordt automatisch opgewaardeerd naar versie V4.1 met de toepasselijke nickname autotrafo. De eerste keer dat de werkelijke meerwaarde van een web-based netkaart zich bewijst is daarmee een feit geworden. Versie 4.1 bevat naast actualisaties en bugfix één nieuwigheid en dat is het vermelden van voormalige of afgeschakelde knooppunten. Verder zijn er deze keer geen grote veranderingen. Terreinmarkeringen in België moeten bijvoorbeeld nog even wachten en zullen waarschijnlijk in V4.2 pas ingang vinden.

Is de Google Earth netkaart nieuw voor je, of heb je een oudere versie dan V4.0 geïnstalleerd zodat de kaart zichzelf nog niet automatisch kan updaten, download V4.1 dan hier (gratis voor ieder niet-commercieel gebruik). Terzijnertijd zal V4.1 dan ook bij jou automatisch naar V4.2 gaan. 

Afbeelding: nieuw in V4.1: voormalige knooppunten dragen een eigen icoon. Dit soort knooppunten worden gemeld zolang de sporen ervan nog fysiek zichtbaar zijn in het veld, bijvoorbeeld in de vorm van een nutteloos geworden aftakmast.

De HoogspanningsNet Netkaart voor je PC, browser, tablet en telefoon.

– Altijd het net op zak.

Meer info Handleiding FAQ GIS/KML

Actuele load

Hoogspanningsagenda

Wat hangt ons boven het hoofd?
- (geen activiteiten bekend)Heb je een tip? Meld 'm hier

Waar zijn de netprojecten?

Kijk waar de netuitbreidingen zijn!
Netuitbreidingskaart TenneT
Netprojecten Elia
TYNDP Europa door ENTSO-E

Credits en copyright

Creative Commons Licentie

Tenzij anders vermeld, bevindt de content op deze website zich onder een CC BY-NC-ND-licentie.

Lees de volledige disclaimer hier.