HoogspanningsNet - alles over hoogspanning op het het

Hoogspanningstechniek

Mast van de MaandMast 19, Hunze - Geefsweer
----------------------------------------------
Deze stoere hamerkop met afspanfunctie doet vermoeden dat we met een zware 110 kV-verbinding te maken hebben. Toch valt dat redelijk tegen, want de circuits kunnen slechts 145 MVA aan. Tom Börger zette deze EGD-mast (om precies te zijn een EGD hamerkop II HA+0) op de foto op een dag waarop de zon het liet afweten. De hoogspanningslijn wordt gekend als de Heveskeslijn en hij heeft een ingewikkelde geschiedenis. In 1966 werd hij opgeleverd als lange steeklijn vanaf Groningen-stad, om vanaf de centrale Helpman de aluminiumsmelter Heveskes (het huidige Aldel) van elektriciteit te voorzien. Maar in de loop van zijn bestaan heeft de verbinding de richting van de loadflow op zijn draden zien omkeren.Tegenwoordig staan de centrales vooral aan de kust en is het binnenland de plek waar consumptie overheerst. Aldel is er nog steeds, maar inmiddels zit die aangesloten op 220 kV. Maar ook de grootschalige aardgaswinning heeft invloed gehad op de lijn. Er zijn op vier plekken aftakken in gecreëerd om grote NAM-aardgaslocaties een eigen klantaansluiting op 110 kV te geven. Deze blijven nog wel even nodig (in elk geval tot 2030, volgens het regeringsbesluit), dus voorlopig staat de Heveskeslijn nog wel even in de Groningse velden.

Hoogspanning en gezondheid?

Antwoord op alle vragen vind je bij het RIVM (NL) of het LNE (B).

HoogspanningsNet behandelt dit thema met opzet niet zelf. (Waarom niet?)

Geknetter en gebrom?

Geen zorgen, dat is normaal.

Mastverrommeling


Doet dit ook jouw tenen kromtrekken?


Zoek je de netbeheerder?

Dat zijn wij niet. Ga naar de website van TenneT TSO (NL) of Elia (B).
Of ga naar ENTSO-E voor het Europese samenwerkingsverband tussen netbeheerders.

Berichtenarchief

26 juli 2013 ∙ De nieuwe release van de Google Earth netkaart wordt enige tijd uitgesteld. Dat klinkt alsof er problemen zijn, maar juist het tegendeel is waar: er wordt zoveel toegevoegd, veranderd en verbeterd dat we gewoon meer tijd nodig hebben om alles erop en eraan te zetten (zeker met dit mooie weer). 

50 kV-net AmsterdamDe nieuwe release, ooit bedoeld als een simpele debugging-patch zodat V3.2 naar V3.3 zou gaan, veranderde achter de schermen langzaam maar zeker in een steeds groter pakket van verbeteringen en aanpassingen. Inmiddels is bekend dat V3.3 er niet meer zal komen. We gaan meteen door naar V4.0 en die zal behoorlijk complexer zijn. Invoering van het 66 kV-net op de Maasvlakte, invoering van pockets en deelnetten, het aangeven van netopeningen en mogelijk productielocaties, het Belgische net, er staat heel wat op stapel.

Maar de meest opvallende verandering is waarschijnlijk te vinden op het 50 kV-niveau. Na de ontmoetingsdag in Geertruidenberg werd duidelijk dat het misschien toch mogelijk is om met succes een uitdaging aan te gaan die voorheen als een onneembaar bastion werd gezien: het volledige Nederlandse 50 kV-net carteren. De stations zijn niet altijd herkenbaar op luchtfoto's en grondkabels zijn al helemaal niet te zien. En omdat het 50 kV-net voor het overgrote deel ondergronds ligt en eigendom is van commerciële netbeheerders zoals Liander, Enexis en Stedin, leek het onmogelijk om aan voldoende bronmateriaal te komen.

Ot en Nien en de Zoektocht naar het Vermiste 50 kV-stationDit vermoeden bleek ongegrond sinds het beschikbaar komen van een grote stapel oude KCD's die ons door een gebruiker van de site werden aangeleverd. Midden juni zijn twee sitebeheerders aan de slag gegaan met de monsterklus van het vinden van meer dan honderd 50 kV-stations en het trekken van alle grondkabels en het groeide uit tot een subproject met in de underground zelfs een eigen anthem (zie tweede afbeelding). 

Een landelijke, gratis beschikbare en openbare netkaart die het 50 kV-net min of meer natuurgetrouw en met stationsnamen toont is nergens anders beschikbaar. Met deze toevoeging wordt de HoogspanningsNet GE-Netkaart nog breder inzetbaar dan hij al was. Maar er moet nog aardig wat werk gebeuren voordat dit alles gereed is. Een nieuwe releasedatum durven we daarom nog niet te geven, al kunnen we wel zeggen dat het geen maanden meer zal gaan duren. We houden je op de hoogte.

Foto's: screenshot van V4.0 bèta met daarop een deel van Amsterdam waarin nu ook het 50 kV-net wordt aangegeven. Tweede afbeelding: het onvolprezen motto van V4.0, refererend naar de namen van de twee van de mensen die aan dit project werken.

20 juli 2013 ∙ Na een jarenlange discussie tussen de netbeheerder, de overheid en de belangenorganisatie Achterhoek 380 kV Ondergronds is eerdaags het definitieve besluit gevallen over de nieuwe hoogspanningslijn Doetinchem-Wesel 380 kV. Op 23 mei kwam het onderzoeksrapport van Tractebel uit en inmiddels is het ministerie klaar met nadenken. HVDC wordt niet langer als een te overwegen alternatief gezien. Doetinchem-Wesel 380 kV zal definitief als 380 kV AC-luchtlijn worden aangelegd. 

Combiwintracks bij Delft - Ole NielsenDat is een zure appel voor de belangenorganisatie, waarbij HoogspanningsNet het niet ongenoemd wil laten dat hun ijver in de vorm van een lijvig rapport ervoor gezorgd heeft dat er überhaupt een onderzoek van Tractebel kwam, hetgeen geen slechte prestatie is. Maar voor pylon geeks en andere liefhebbers van bovengrondse hoogspanning klinkt dit besluit in deze tijden van verkabeling als een opsteker. Echter, pylon geeks doen er goed aan om niet meteen de vlag op te steken, want er zit een grote boa constrictor onder het gras van dit besluit.

Omdat Doetinchem-Wesel 380 bovengronds zal worden aangelegd treedt het Uitruilbeginsel in werking. Voor dit project betekent dit dat voor iedere nieuwe kilometer 380 kV-lijn er ook een kilometer andere bovengrondse hoogspanningslijn zal moeten sneuvelen. Dat gaat gebeuren in de vorm van gedeeltelijke afbraak van de 150 kV-verbindingen Dodewaard-Doetinchem en Doetinchem-Ulft.

Shall we Dance? van Floris SchoonderbeekNederlands enige twee tonmasten die voorbereid waren op verkabeling maar die uiteindelijk stand hielden als luchtlijn zullen alsnog sneuvelen. Ook het kunstwerk Shall we Dance? van Floris Schoonderbeek zal alleen komen te staan, met niemand om nog ten dans te vragen. En ook het roemruchte, herstelde lijndeel van Doetinchem-Ulft dat in 2010 bezweek tijdens de Downburst van Vethuizen zal het veld moeten ruimen. Wat we daarvoor terug krijgen is een straat combinatiewintracks waarin 380 kV en 150 kV samen wordt ingehangen. En op de voorpagina van HoogspanningsNet mogen we gerust hardop zeggen dat zelfs onder de pylon geeksde liefhebbers van deze combinatiewintracks bijzonder dun gezaaid zijn…

Kortom, we zitten als pylon geeks in een irritante spagaat: een nieuwe bovengrondse lijn klinkt fijn, maar de offers die daarvoor in het mastenlandschap moeten worden gebracht zijn groot. Daarom valt het te bezien of we werkelijk blij moeten zijn met het besluit van het ministerie. Het uitruilbeginsel heeft bizarre gevolgen. Want voor één keer staan pylon geeks en belangenverenigingen daardoor wellicht zij aan zij.

Foto's: combinatiewintracks zoals ze gebruikt gaan worden in Doetinchem-Wesel 380 kV zijn heden ten dage al te vinden ten zuiden van Delft, hier vastgelegd door Ole Nielsen. Onder: Shall we dance? van Floris Schoonderbeek. Dit kunstwerk zal na de verkabeling van de tonmastenlijn naar Ulft als een soort Remy blijven staan, met geen enkele andere hoogspanningsmast meer om nog mee te dansen.

01 juli 2013 ∙ Niet alleen bij Amsterdam is men dezer dagen begonnen met werkzaamheden. Ook in België zijn de werkzaamheden aan het Stevinproject inmiddels gestart. 

Werk aan Stevinproject begonnen (foto door Bavo Lens)Het Stevinproject is een nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn die de Belgische netbeheerder Elia gaat bouwen tussen Zeebrugge en de 380 kV-ring in Evergem. Deze nieuwe lijn is onder meer nodig om in de toekomst een HVDC-kabel uit Engeland aan te kunnen sluiten, net zoals in Nederland reeds het geval is met de verbinding Maasvlakte-Grain. Daarnaast is het ook de bedoeling om in de toekomst een grote hoeveelheid windvermogen aan te kunnen sluiten.

Het Stevin-project bestaat uit 3 delen: de hoogspanningspost "Stevin" in Zeebrugge, de 380 kV-lijn tussen Zeebrugge en Evergem en het schakelstation "Horta" in Evergem zelf. Het is aan dit laatstgenoemde deel dat de werken nu begonnen zijn. Op de plek waar het schakelstation moet komen staan nu nog twee 380 kV-aftakmasten. Deze zullen vervangen worden door drie nieuwe afspanmasten die de hoogspanningskabels naar het nieuwe schakelstation zullen leiden. Deze werken luiden het begin in van een lange bouwperiode die we -uiteraard- op de voet zullen volgen. In o.a. dit topic op ons forum kan iedere geïnteresseerde zien hoe de zaken ervoor staan en ook op de website van netbeheerder Elia zijn de vorderingen te volgen. 

Foto: werkzaamheden vlakbij Horta aan de dubbelvlagmasten, vastgelegd door Bavo Lens (voor meer foto's, zie hier). Deze ombouw vormt nog slechts het begin van een zeer groot project: de bouw van een volledig nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn.

01 juli 2013 ∙ Afgezien van de voorbereidingen voor de noordring van Randstad380 is het rond Amsterdam al een jaar of zes vrij stil op hoogspanningsgebied. Maar dat is bezig te veranderen: het aankomend jaar vindt er een reconstructie plaats vlakbij Diemen waarbij een aantal gehele hoogspanningsmasten verplaatst moeten worden.

Deltamast bij Diemen (ElektroThriller)Rijkswaterstaat wil de drukke snelwegen ten zuiden van Amsterdam de komende jaren een oppepper geven. Zo hier en daar wat rijstroken erbij en een paar knooppunten herindelen, dat soort werk. Maar vlakbij Diemen staan een aantal hoogspanningsmasten van de 380 kV-lijn Diemen-Lelystad en eveneens een 150 kV-deltamast van de verbinding Diemen-'s Graveland in de weg. Er is voor gekozen om deze masten een eindje te gaan verplaatsen dan wel te verhogen. De 150 kV-verbinding moet in bedrijf blijven zodat er tijdelijke bypasses moeten worden aangelegd en de 380 kV-verbinding maakt deel uit van het landelijk koppelnet en dat mag niet te lang onderbroken worden.

Voor ons als hoogspanningsgeïnteresseerden is het goed nieuws dat de verbindingen niet onder de grond worden weggestopt en voor de weggebruikers is een extra rijstrook eveneens goed nieuws. Kortom, we hebben vervelender projecten gezien. Inmiddels is men begonnen met de reconstructie van de 150 kV-verbinding. Hierin vallen de aanpassingen mee, er wordt één mast verhoogd/verplaatst. De veiligheidsnetten hangen al. Begin 2014 staat de 380 kV-lijn op het programma. Het hele project gaat wel enige tijd duren en voor wie er in de buurt woont is het een mooi gebeuren om in de gaten te houden. Voor wie verder weg woont: ook HoogspanningsNet houdt er een schuin oog op. Volg bijvoorbeeld de discussie over dit project op ons forum waarop de vorderingen worden bijgehouden door o.a. geïnteresseerden die er vlakbij wonen. Vaak worden updates ondersteund met foto's.

Foto: de werkzaamheden aan de deltamast die moet worden verplaatst zijn inmiddels begonnen, hier vastgelegd door forumlid ElektroThriller. Voor meer beeldmateriaal, zie hier.

28 juni 2013 ∙ Netbeheerder Tennet heeft in de discussie met landeigenaren (voornamelijk agrariërs) een pas op de plaats moeten halen over de doorlegvergoeding. 

Doorlegvergoedingen gelden voor grondkabels, maar ook voor luchtlijnenEen grondkabel door het weiland levert onvermijdelijk enige overlast op voor de landeigenaar. Zolang daar een gedegen schadeloosstelling tegenover staat hoeft dat geen probleem te zijn, maar Tennet stond bij landeigenaren niet bepaald positief bekend op dit gebied. LTO Nederland (te zien als een soort vakbond voor agrariërs)  heeft in samenspraak met Tennet (wat niet altijd even lekker liep) nu uiteindelijk bereikt dat dezelfde vergoeding wordt gebruikt als die van de Gasunie, met terugwerkende kracht tot 2010. De Gasunievergoeding geldt als een acceptabele schadeloosstelling en omdat landeigenaren nu eerder geneigd zullen zijn akkoord te gaan is de verwachting dat de procedures voorafgaand aan het leggen van grondkabels nu ook korter zullen gaan duren.

Voor meer informatie, bekijk dit persbericht van Tennet of zie het dossier op de website van LTO Nederland.

De HoogspanningsNet Netkaart voor je PC, browser, tablet en telefoon.

– Altijd het net op zak.

Meer info Handleiding FAQ GIS/KML

Actuele load

@hoogspan op Twitter

Hoogspanningsagenda

- (momenteel geen activiteiten gepland)
Heb je een tip? Meld 'm hier

Waar zijn de netprojecten?

Kijk waar de netuitbreidingen zijn!
Netuitbreidingskaart TenneT
Netprojecten Elia
TYNDP Europa door ENTSO-E

Credits en copyright

Creative Commons Licentie

Tenzij anders vermeld, bevindt de content op deze website zich onder een CC BY-NC-ND-licentie.

Lees de volledige disclaimer hier.