Alle masten die niet in de bovenstaande categorieën vallen, zijn speciale masten. Maar ook als ze wel in passen kunnen ze soms onder de speciale masten worden geschaard.

Nog niet eerder genoemde masten die als speciaal kunnen worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld de verhoogde of verzwaarde masten bij riviercrossings. Ook de masten bij lijnkruisingen (waar de ene hoogspanningslijn onder de andere door wordt geleid zonder er parallel aan te lopen of contact te maken, zijn bijzondere masten. 

speciale mast bij een lijnkruising

Lijnkruising zonder elektrisch contact. Op de onderste traversen van deze combinatiemast kruist een 110 kV-circuit de grotere combinatielijn. Beide hoogspanningslijnen hebben "niets met elkaar te maken" maar ze komen elkaar toevallig op de plek van deze mast tegen.

In sommige gevallen, enigszins afhankelijk van hoe de observerende persoon erin staat, kunnen ook sommige eindmasten, aftakmasten en splitsingsmasten als speciale mast worden gezien. Het is te kort door de bocht gerederneerd om te zeggen dat de speciale masten een soort restcategorie vormen. Sommigen zijn met recht bijzonder en het getuigt niet van voldoende respect voor de ontwerper, de bouwers en de mast zelf om hem te proberen onder te dekken in de andere categorieën. 

Klinkt dat als soft gejeuzel? Neem dan maar eens een kijkje hierbeneden:

gecombineerde combinatie-hoek-aftak-splitsingsmast

De verbinding Zwolle-Meeden is een feestje voor mastenspotters. De bovenste foto van deze pagina is ervan afkomstig en deze ook. Je treft in deze verbinding de wereld aan bijzondere masten aan, zoals dit exemplaar (mast 28). Hier doen die-hard mastenspotters het voor.

De mast hierboven is (volledig correct benoemd) een gecombineerde combinatie-hoek-aftak-splitsingsmast. Tja… Over alles is te discussiëren, maar de aanduiding speciale mast is in dit geval heel goed verdedigbaar!

Herkenning in het veld:

  • Sowieso wanneer alle bovenstaande categorieën niet voldoen
  • Vaak te vinden bij overspanningen en riviercrossings (foto hierboven), of lijnkruisingen en onderdoorgeleidingen
  • Soms zijn ze aan weerszijden ingesloten door afspanmasten
  • Geen strak begrensde definitie; enigszins subjectief en afhankelijk van de opvallendheid van de mast in kwestie

 


Omhoog