Wanneer de kabels een bocht van enige betekenis om moeten, voldoen normale draag- of steunmasten niet. Hier worden hoekmasten ingezet: zwaarder uitgevoerde constructies waaraan de draden zijwaarts zijn afgespannen.

Hoekmasten zijn eenvoudig herkenbaar aan de afgespannen draden, maar ook aan een voorkomen dat men met enige fantasie een stuk stoerder zou kunnen noemen dan normale steun- of draagmasten. Het vakwerk, de dikte van de gebruikte latten en de gehele constructie is doorgaans iets breder, zwaarder en massiever. Ook bij buismasten is een hoekpositie zwaarder. Dat moet ook wel, want het afspannen van draden veroorzaakt aanzienlijke zijwaartse krachten in het mastlichaam. Daar moet hij tegen bestand zijn, ook tijdens storm, ijzel of een calamiteit.

 

Zware hoekmasten nabij Glanerburg, Twente. Let op de kattenoren op de bovenste traversen.

Hoekmasten hebben in Nederland hoegenaamd altijd ook een afspanfunctie, waardoor de kabels onderbroken zijn en met een bretel (een soort hangend boogje) onder de traverse door van de ene naar de andere kant wordt geleid. In België en andere landen hoeft dit niet altijd het geval te zijn. In dat geval is de kabel niet onderbroken en is de traverse voorzien van een soort punt omlaag waaraan een tweede isolatorketting in een hoek hangt. 

Hoekmast zonder afspanfunctie

Hoekmasten hebben niet altijd een afspanfunctie. Hier zijn de kabels niet onderbroken en ook de bretel ontbreekt. In dat opzicht is Nederland uniek.

Hoekmasten van zware hoogspanningslijnen hebben in Nederland op de bovenste traversen vaak twee schuin omhoog stekende kattenoren waarop de bliksemdraden bevestigd zitten. Ook in België zijn soms kattenoren te vinden, meestal met een ander uiterlijk dan in Nederland.

Herkenning in het veld:

  • De geleiders maken bij deze masten een bocht
  • De isolatorkettingen hangen nooit recht naar beneden, maar schuin in de richtingen vanwaar de kabels komen
  • De kabels zijn onderbroken en worden door middel van een bretel aan de onderzijde doorverbonden
  • Meestal is de constructie van deze mast zwaarder uitgevoerd dan die van de draagmasten
  • De hoekmast is bij zware verbindingen vaak iets lager dan de draagmasten
  • Zware types hebben meestal kattenoren waar de bliksemdraden op vastzitten