Aftakmasten zijn zeldzamer dan splitsingsmasten. Je treft ze aan op plekken waar er d.m.v. direct contact een of meer circuits elektrisch aan een ander circuit zijn verbonden.

Dat klinkt een beetje vaag, maar een foto kan in dit geval enige duidelijkheid scheppen.

Aftakmast bij Giesbrogge

Aftakmast nabij Geesbrug. De verbinding met donaumasten die van linksvoor naar rechtsachter door het beeld loopt, heeft een aftakking die met een ander mastontwerp (Duits-type donaumasten van de IJsselmij) richting Coevorden het beeld uit loopt.

Aftakmasten tref je vooral in het distributienet, maar ook in het koppelnet kennen we ze, zij het met mate. In de 380 kV-verbinding Maasbracht-Dodewaard is er bij Boxmeer recent nog eentje verschenen.

Zo ontworpen of later zo verbouwd

Er zijn aftakmasten die als zodanig zijn ontworpen vanaf hun begin: meestal zijn deze masten en hun aftakkingen volledig bovengronds. Maar tegenwoordig zien we ook wel eens dat een aftakmast tevens een eindmast vormt, omdat het aftakkende circuit aan de toren langs meteen de grond in wordt geleid. Met name in Groningen tref je deze masten in de buurt van grote NAM-aardgaslocaties aan, maar ook op andere plekken (bijvoorbeeld Almelo, Harselaar en Zuidenvlied) zie je dit soort masten.

aftakmast met grondkabel in Groningen

Zo kan het ook: de grond in. Gecombineerde aftak- en eindmast waar een grondkabel omhoog komt om contact te maken met een circuit.

Meestal bestond de aftakfunctie vroeger niet. Pas toen er om verschillende redenen ter plekke behoefte kwam aan een koppeling met het hoogspanningsnet, is de aftakking verschenen.

aftakmast in GE

Aftakmast in de Google Earth Netkaart. Let op de T-vorm. Dit soort direct contact zie je nooit bij splitsingsmasten.

Bij een aftakmast wordt (in tegenstelling tot een splitsingsmast) elektrisch contact gemaakt tussen twee of meer circuits. Op precisie-netkaarten is dat zichtbaar doordat er een T-vorm in het circuit lijkt te zitten waar de lijnstukken elkaar raken. 

Herkenning in het veld:

  • Aftakmasten hebben altijd drie of meer richtingen waarin draden van het mastlichaam weglopen
  • Er wordt elektrisch contact gemaakt tussen het weglopende circuit en tenminste één ander circuit
  • Het aftakkende circuit kan ook de grond in gaan