Op het netschema van Nederland wordt het Nederlandse koppelnet (220 en 380 kV) op schematisch-grafische wijze getoond. 

Het netschema biedt overzicht op de ringen in het koppelnet, de interconnecties en hoe de onderliggende deelnetten onder de koppelstations hangen.
Het netschema toont de as-is toestand van het net op de schemadatum links onder de legenda. Er worden alleen componenten getoond die in actieve dienst zijn. Als een nieuw bouwproject in dienst gaat, de capaciteit van een verbinding of koppeltrafo wijzigt of als de netconfiguratie verandert wordt het schema bijgewerkt. Het netschema is daardoor in hoge mate actueel.

Op zoek naar een netkaart in plaats van een schema? Gebruik dan de HoogspanningsNet Netkaart.

Bron: HoogspanningsNet (research en samenstelling door het siteteam, grafische verzorging Hans Nienhuis). Copyright: CC BY-NC-ND.

Belangrijk: het netschema is niet bedoeld voor gebruik als eindinformatiebron in kritieke toepassingen (zoals in fail-safe, eindbeslissingen, veiligheidsbesluiten en/of juridische zaken) waarin een incorrectheid kan leiden tot schade, ongevallen of veiligheidsrisico's.

Het netschema bevat uitsluitend informatie die uit openbaar inzichtelijke en vrij toegankelijke bronnen zijn verkregen, zoals KCD's, assetlijsten/tabellen en openlijke navraag. Aanvullingen of correcties kunnen alleen worden ingebracht wanneer er een betrouwbare bron ter bevestiging aanwezig is en die bron C1-geschikt is (openbaar, publiek toegankelijke en reproduceerbare informatie). Voor aanvullingen, correcties of vragen, gebruik het contactformulier.

Downloads

▫  Netschema Nederland (PDF)

Op het netschema is de disclaimer van toepassing.