Op het netschema van België wordt het Belgische koppelnet (220 kV en 380 kV) op schematische wijze getoond. 

Het netschema biedt overzicht in het koppelnet, de interconnecties en welke onderliggende spanningsniveaus onder de trafo's op het koppelnet hangen. Het Belgishe schema toont de huidige toestand van het net, plus (gestippeld) bouwprojecten waaraan concreet wordt gewerkt en die binnen afzienbare tijd zullen worden opgeleverd. Als een nieuw bouwproject in dienst gaat wordt het schema bijgewerkt. Het netschema is daardoor in hoge mate actueel. 

Op zoek naar een netkaart in plaats van een schema? Gebruik dan de HoogspanningsNet Netkaart.

Bron: HoogspanningsNet (research en samenstelling door het siteteam, grafische verzorging Bavo Lens). Copyright: CC BY-NC-ND.

Belangrijk: het netschema is niet bedoeld om te worden gebruikt als eindinformatiebron in kritieke toepassingen (zoals in fail-safe, eindbeslissingen, veiligheidsbesluiten, vliegverkeer en/of juridische zaken) waarin een incorrectheid kan leiden tot schade, ongevallen of veiligheidsrisico's.

Het netschema bevat uitsluitend informatie die uit openbaar inzichtelijke en vrij toegankelijke bronnen is verkregen, zoals KCD's, Ontwikkelingsplannen, lijsten/tabellen en openlijke navraag. Aanvullingen of correcties kunnen alleen worden ingebracht wanneer er een betrouwbare bron ter bevestiging aanwezig is en die bron C1-geschikt is (openbaar, publiek toegankelijke en reproduceerbare informatie). Voor aanvullingen, correcties en vragen, gebruik het contactformulier.

Downloads

▫  Netschema België (PDF)

Op het netschema is de disclaimer van toepassing.