Het hoogspanningsnet stopt niet aan de grens maar ook niet aan de kust. De netkaarten van Tennet en Elia gaan slechts beperkt het water in. Onze eigen netkaart gaat verder, maar er zijn nog meer aanbieders van kaartmateriaal op zee.

Zeekaarten met een netkaartfunctie zijn meestal primair anders bedoeld, bijvoorbeeld ten behoeve van projectontwikkelaars of voor navigatiedoeleinden. Enkele bedrijven en partijen in deze sector bieden openbaar toegankelijk kaartmateriaal aan waar hoogspanning op staat, meestal als subonderdeel van een breder bedoelde kaart.

4C Offshore

Bedrijf dat als hoofdactiviteit heeft om databases te onderhouden en exploiteren van alles wat er in de Europese offshore gebeurt. Olie en gas, scheepvaart, maar ook telecom- en elektriciteitskabels voor met name windparken zijn hier belangrijke onderdelen van. 4C Offshore onderhoudt een GIS-achtige netkaart (vector) waarin gratis en publiek toegankelijk alle plannen voor Europese windparken en hun kabelplannen kunnen worden ingezien. Je kan er dus zo in, geen gedoe met accounts. Een goudmijn voor wie geïnteresseerd is in de status van windparken op zee, hun infieldkabels, de spanning die erop staat en allerlei andere gegevens over bijvoorbeeld offshore trafostations.

www.4coffshore.com/offshorewind

Toepassingsvoorbeeld van de 4C Offshore-kaart. Let op de infieldkabels van de windparken

Toepassingsvoorbeeld van de offshore-windkaart van 4C Offshore. De kaart is traploos inzoombaar. Merk op dat er infieldkabels getoond worden.

Navionics

Bedrijf dat zeekaarten maakt en deze als digitale applicatie biedt voor gebruik op schepen. De actuele kaart is een betaalproduct, maar de verouderde versie (van een jaar eerder) staat gratis online als demonstratie, zonder accounts of ander gedoe. Voor scheepvaart is het niet altijd toegestaan om een verouderde kaart te gebruiken, maar voor andere vakgebieden (zoals hoogspanning) is een zeekaart van vorig jaar nog gewoon uitstekend te gebruiken. De HVDC-zeekabels, verbindingen met windparken, waterkruisingen van landkabels (Zeeland, grote rivieren) en de status (used, abandoned) staan erbij. De kaart is wereldwijd, alleen Denemarken heeft een restrictie en is daardoor niet inzoombaar.

www.webapp.navionics.com/

Toepassingsvoorbeeld van de Navionics zeekaart. Kabels zijn de rode slingerlijntjes

Toepassingsvoorbeeld van Navionics. Zeekabels zijn de slingerlijnen die bij lagere zoom verschijnen. Meestal staat de aard en de status ook vermeld.

HoogspanningsNet Netkaart

Sinds V5.0 van de eigen netkaart hebben we zelf ook de offshore van Nederland, België, Duitsland en Denemarken op de kaart staan in de kwaliteit die je van ons gewend bent. Inclusief de infieldkabels van de windparken, de interconnectors (hun natuurgetrouwe tracé, capaciteit en andere eigenschappen) en de transformatie- en conversiestappen op de offshore convertereilanden. Omdat de HoogspanningsNet Netkaart één product is, zijn het onshore- en het offshore-net erop gecombineerd en heb je dus geen tweede kaart nodig om te zien waar de verbindingen aan land lopen of wat er daarna mee gebeurt. De netkaart is gratis voor iedere vorm van niet-commercieel gebruik, is interactief, inzoombaar en platformonafhankelijk. Hij werkt dus ook op je telefoon.

HoogspanningsNet Netkaart webversie

HoogspanningsNet Netkaart

Ken je nog een aanbieder met openbaar toegankelijk materiaal die hier niet bij staat? Neem dan gerust contact op en we vermelden hem.