De Tennet Capaciteitskaart en de Elia Projectenkaart laten zien waar de grote projecten in Nederland en België plaatsvinden. Maar er is nog meer: denk aan het 50 kV-net, commerciële projecten, onderhoudsklussen, noodherstel, de offshore en reconstructies op verzoek van derde partijen, et cetera. Om ook deze dingen te zien is er de HoogspanningsNet Netprojectenkaart. Op de gemarkeerde plekken is nu of binnen afzienbare tijd iets te beleven op hoogspanningsgebied. Klik op een pinpoint voor meer informatie.

Let op: ook deze kaart blijft mensenwerk. We doen ons best, maar het kan altijd zo zijn dat we iets gemist hebben.

 


Netprojectenkaart

Deze kaart (een plugin) is momenteel niet meer in deze vorm beschikbaar vanwege de onmogelijkheid om hem te gebruiken zonder aan Google Analytics vast te zitten.  Er wordt naar een alternatief gezocht.

Belangrijk om te weten:
Er is op dit moment geen onderscheid gemaakt tussen beraamde en reeds in uitvoering zijnde projecten (technische kwestie) en de Netprojectenkaart kan onmogelijk 100% volledig zijn. De kaart toont projecten voor zover ze ons bekend zijn vanuit KCD-documenten, via de sites van Tennet en Elia en via andere bronnen, maar netaanpassingen zoals mastverhogingen die de netbeheerders op verzoek van derde partijen uitvoert kunnen niet van tevoren voorzien worden. Deze kaart bevindt zich in de bètafase. Beschikbaarheid en volledige juistheid van de kaart wordt niet gegarandeerd.

Tips? Zelf iets gezien?

Heb je zelf informatie over (toekomstige) werkzaamheden die niet vermeld staan?
Meld het ons (liefst met bron of foto) en we nemen het mee op de kaart.

Links

▫   Tennet Capaciteitskaart
▫   Elia Projectenkaart

 


Omhoog