Actuele netkaartenJaren 10Netkaarten uit de jaren 00Netkaarten uit de jaren 90Jaren 80Netkaarten uit de jaren 70Netkaarten uit de jaren 60Netkaarten uit de jaren 50Netkaarten uit de jaren 40Netkaarten uit de jaren 30 en ouder

De jaren 70 – de opkomst van 380 kV
 
In de vroege jaren 70 werden de eerste verbindingen van 380.000 volt in bedrijf gesteld, waarmee de basis voor het huidige 380 kV-net werd gelegd. Het eerst in Brabant en spoedig daarna in het westen en zuidoosten van het land verschenen zware 380 kV-verbindingen. Deze verbindingen hadden tot doel een nieuw koppelnet op te bouwen: een zwaarder, sterker en omvattender net dan het reeds bestaande 150 kV-net. Met 220 kV was men al iets eerder begonnen in het Noorden. Daar werd een 220 kV-ring via Friesland reeds voltooid in de jaren 70. Het was ook de periode waarin een aantal ambitieuze plannen werden gelanceerd die nooit tot uitvoering zouden worden gebracht, of die pas tientallen jaren later in een totaal andere vorm hun uiteindelijke realisatie zouden vinden…
 
De netkaarten uit de jaren 70 zijn afkomstig van het SEP en van Elektriciteit in Nederland. De netkaarten lijken qua kleur en opbouw zeer sterk op elkaar m.u.v. die van 1970, waar men groen (de 220 kV-kleur) voor 380 kV gebruikt heeft. Verder is de kaart van 1971 niet consequent in o.a. Zuid Holland en Friesland (er ontbreken een aantal verbindingen).
 

▼ Situatie 1979  

[iframe]<script src="http://zoom.it/JBAo.js?width=700px&height=400px"></script>[/iframe]

Bron: SEP (Samenwerkende Elektriciteits Producenten Nederland).


▼ Situatie 1978  

[iframe]<script src="http://zoom.it/Bw8q.js?width=700px&height=400px"></script>[/iframe]

Bron: SEP (Samenwerkende Elektriciteits Producenten Nederland).


▼ Situatie 1977  

[iframe]<script src="http://zoom.it/WcGN.js?width=700px&height=400px"></script>[/iframe]

Bron: EIN (Elektriciteit in Nederland).


▼ Situatie 1976  

[iframe]<script src="http://zoom.it/NnPT.js?width=700px&height=400px"></script>[/iframe]

Bron: SEP (Samenwerkende Elektriciteits Producenten Nederland).


▼ Situatie 1975 

[iframe]<script src="http://zoom.it/8FhN.js?width=700px&height=400px"></script>[/iframe]

Bron: SEP (Samenwerkende Elektriciteits Producenten Nederland).


▼ Situatie 1974  

[iframe]<script src="http://zoom.it/y1ov.js?width=700px&height=500px"></script>[/iframe]

Bron: SEP (Samenwerkende Elektriciteits Producenten Nederland).


▼ Situatie 1973 

[iframe]<script src="http://zoom.it/rZ4c.js?width=700px&height=500px"></script>[/iframe]

Bron: SEP (Samenwerkende Elektriciteits Producenten Nederland).


▼ Situatie 1972 

[iframe]<script src="http://zoom.it/mRSU.js?width=700px&height=500px"></script>[/iframe]

Bron: SEP (Samenwerkende Elektriciteits Producenten Nederland).


▼ Situatie 1971 

[iframe]<script src="http://zoom.it/I6ZV.js?width=700px&height=500px"></script>[/iframe]

Bron: SEP (Samenwerkende Elektriciteits Producenten Nederland).
Let op: In 1971 heeft het SEP heel wat steek(lijntjes) laten vallen, want op de kaart van dit jaar ontbreken bijna alle steeklijnen en stations op de uiteinden. Met name in het 110 kV-gebied valt dit hinderlijk op. Alleen doorgaande koppelnetlijnen lijken te zijn vermeld. Werp voor referentie een blik op 1970 en 1972.


▼ Situatie 1970 

[iframe]<script src="http://zoom.it/omSt0.js?width=700px&height=500px"></script>[/iframe]

Bron: SEP (Samenwerkende Elektriciteits Producenten Nederland).


Actuele netkaartenJaren 10Netkaarten uit de jaren 00Netkaarten uit de jaren 90Jaren 80Netkaarten uit de jaren 70Netkaarten uit de jaren 60Netkaarten uit de jaren 50Netkaarten uit de jaren 40Netkaarten uit de jaren 30 en ouder