Overzicht van de bij ons bekende historische netkaarten van België.

Oude netkaarten van de situatie in België zijn beduidend schaarser dan van Nederland. In tegenstelling tot de Nederlandse situatie is ons geen vakblad uit België bekend dat jaarlijks een netkaart publiceerde in de achterflap en ook zijn ons geen gedenkboeken bekend waarin zulke kaarten staan. Het archief van België heeft daardoor niet per decennium een vrijwel sluitende serie jaarlijkse netkaarten voorhanden en hier staan ze dan ook allemaal op één pagina. 

De meest recente netkaart staat bovenaan. Hoe verder omlaag, hoe ouder de kaart is.


Let op: afwijkende copyrights. De hier getoonde kaarten zijn ons vanuit verschillende bronnen toegekomen. De kaarten vallen onder een traditioneel copyright; © All Rights Reserved. Zie de beschrijving onder de kaarten voor meer gegevens. De kaarten blijven eigendom van hun respectievelijke rechthebbers of de opvolgers daarvan.


▼ Situatie 1982 

Netkaart van 1982

Bron: Elia (uit de brochure Belangrijke Incidenten). Kaart bevat alleen 380 kV. Klik voor een vergroting.
N.B. de verbinding Avelin – Mercator was op de datum van de kaart in onderhoud, vandaar de onderbreking.
 


▼ Situatie 1962 

Netkaart van 1962
 
Bron: Atlas-1 FR, ingekomen via het forum. Klik voor een vergroting.

▼ Situatie 1957 

Netkaart van 1957
 
Bron: niet bekend (ingekomen via het forum). 150 kV en 220 kV zijn in blauw en groen gemarkeerd. Klik voor een vergroting.
 
 

Situatie (circa) 1953

Netkaart van rond 1960
 
Bron: niet bekend (ingekomen via het forum). Klik voor een vergroting.
 

▼ Situatie 1940 (maar mogelijk enige jaren eerder) 

Netkaart van circa 1940
 
Bron: niet bekend (ingekomen via het forum).  Klik voor een (enorme) vergroting.