Op dit moment zijn er een handjevol netkaarten verkrijgbaar. Iedere netkaart wordt door een andere aanbieder geleverd en in hoofdzaak tonen ze allemaal hetzelfde. Waarmee onderscheidt de HoogspanningsNet GE Gridkaart zich?

Hoofdzakelijk door drie dingen.

  1. De kaart is de compleetste van allemaal. Er is op dit moment geen enkele andere aanbieder die een netkaart biedt waarop losse circuits, een onderscheid tussen luchtlijnen en grondkabels, nationale en commerciële verbindingen én middenspanning tegelijk getoond worden.
  2. De kaart is geen afbeelding maar een bestand. Traploos inzoomen, onderdelen aan- en uitzetten en combinaties met andere kaarten maken is eenvoudig mogelijk dankzij het basisplatform van Google Earth.
  3. De kaart is 'open source': iedereen kan aanvullingen, correcties en technische suggesties aandragen zodat de kaart conform de Wet van Linus een hoge betrouwbaarheid heeft verkregen.

Hoe dat precies zit?

1. Lagen gebruiken

De Google Earth Netkaart is geen statische afbeelding maar eerder een bestand. Het wordt standaard geladen met alle onderdelen ingeschakeld. Dat ziet er druk uit, maar Google Earth biedt de mogelijkheid om met verschillende lagen te werken en daardoor onderdelen afzonderlijk aan of uit te kunnen zetten. De mappenstructuur en hiërarchie binnen de netkaart is zodanig ontworpen dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van deze mogelijkheden. Wil je bijvoorbeeld alleen het bovengrondse gedeelte van het koppelnet van 380 kV en 220 kV zien? In een paar muisklikken is het geregeld. Dat kan slechts matigjes met andere netkaarten.

 

Voorbeelden van de kracht van het in- en uitschakelen van verschillende lagen. 1: het 110 kV-net . 2. 150 kV-grondkabels. 3. 50 kV-luchtlijnen. 4. alleen het 220- en 380 kV-koppelnet.

2. Interacties met het landschap

 

De netkaart in Google Earth heeft de eigenschap dat ie.. eh, tsja, in Google Earth zit. Dus je krijgt de planeet eronder er gratis bij door middel van luchtfoto's. En daarop zijn andere infrastructurele elementen goed herkenbaar. Je kan eenvoudig herkennen of een hoogspanningslijn parallel aan een kanaal of snelweg is aangelegd – of soms ook andersom. Is er gebundeld? Heeft een bepaalde onlogische bocht in de verbinding een zekere reden? En klopt het inderdaad dat er naar verhouding meer grondkabels zijn wanneer er meer steden en dorpen zijn?

 

Voorbeelden van interacties met het landschap. 1. de bocht in de 150 kV-verbinding heeft een reden, genaamd Odijk. 2. Houdt de 380 kV-lijn expres afstand bij Zutphen?

 

3. GIS

Met Google Earth kan men meerdere dingen tegelijk op dezelfde plek tonen. Zo kan je bijvoorbeeld het wegen- en spoorwegennet aanzetten tegelijk met de netkaart om zo correlaties te vinden. Maar je kan ook andere overlays laden, zoals de hoogtekaart of kaarten met natuurgebieden. Op deze manier kan de netkaart gebruikt worden om context te geven aan andere kaarten, of andersom.