Disclaimer bij de Hoogspanningsnet.com Google Earth Netkaarten

1. Definitie van de Netkaarten

Onder de Google Earth Netkaarten verstaan we in dit geval alle netkaarten in KML- en KMZ-formaat (Google Earth) die door Hoogspanningsnet.com zijn vervaardigd. Ook niet langer ondersteunde, verouderde versies worden hiermee bedoeld.

 

Over de kaart

De Hoogspanningsnet.com Google Earth Standaard Netkaart van Nederland is een zo nauwkeurig mogelijke weergave van het gehele Nederlandse hoogspanningsnet, zowel boven- als ondergronds en zowel de verbindingen van het nationale net (TenneT TSO, hoogspanningslijnen in staatsbezit) alsook enkele commerciële klantaansluitingen, invoedingslijnen en private stations die op het nationale net zijn ingehangen. De verbindingen worden per circuit getoond zodat een verbinding met twee circuits ook als twee parallel lopende lijnen is ingetekend op de kaart. De positie van de bovengrondse lijnen wordt geacht binnen 10 meter exact te zijn. De precisie van de ondergrondse kabels verschilt per exemplaar. Kabels waarvan de exacte ligging goed bekend is zijn met zo groot mogelijk detail ingetekend. Kabels waarvan de precieze ligging matig of vrijwel niet bekend is zijn als abstracte lijnstukken met ten hoogste een handvol knikken ingetekend. Voor deze kabels geldt dat de werkelijke positie significant kan afwijken! Ook bij de exact ingetekende grondkabels is er geen garantie op volledige juistheid. Hoogspanningsnet.com kan de volledige juistheid van de kaart niet garanderen en zal dit ook in de toekomst niet doen.

Fair use
De Hoogspanningsnet.com Google Earth Standaard Netkaart V3.0 is net als eerdere versies 100% gratis voor niet-commercieel gebruik.
Het product wordt aangeboden 'AS IS'. Het staat de gebruiker vrij om de kaart te gebruiken waarvoor hij dat wil, zolang er geen strafbare feiten, bewust commercieel gewin of direct aantoonbare commerciële belangen mee worden beoogd. Bij 'heavy use' of bij gebruik in voorlichtingsmateriaal is een simpele bronvermelding meer dan voldoende.

Verstandig gebruik
Het gebruik van de Hoogspanningsnet.com Google Earth Standaard Netkaart geschiedt te allen tijde op eigen risico. Lees op onze website voor welk gebruik de kaart is bedoeld en voor welk gebruik de kaart wordt afgeraden. Over het algemeen geldt gewoon dat gezond verstand voldoende is en schat de kaart op de waarde die hij heeft. Niet meer en niet minder. Hoogspanningsnet.com aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor eventuele negatieve gevolgen voortvloeiend uit gebruik van dit product.

Verantwoording
De bronbestanden die gebruikt zijn om de kaart te maken, behoren toe aan TenneT en het RIVM. Andere gebruikte bronnen zijn ITO, FlashEarth, OSM, het TenneT KCP 2011, ons forum, eerdere versies van deze netkaart en veldwerk door Hoogspanningsnet.com zelf alsook door een aantal gebruikers van de kaart die waardevolle feedback geven voor een volgende versie. Zie voor meer informatie over dit product de Google Earth-pagina's op onze website. De naam Google Earth, zoals gebruikt in de aanduiding van dit product, is eigendom van Google Inc.

Het is toegestaan om een kopie (een download) van de Standaard Netkaart aan te passen voor eigen gebruik. Het is echter niet toegestaan om een veranderde versie door te verspreiden of om een versie te ontdoen van deze disclaimer. Bij vragen kan men contact met ons opnemen door naar de website te gaan en het contactformulier in te vullen.

Hoogspanningsnet.com.

– alles over hoogspanning op het net