Buitenlandse netkaarten tonen het hoogspanningsnet in andere landen.

Omdat het Nederlandse hoogspanningsnet deel uitmaakt van het pan-Europese grid is het buitenland minder ver weg dan menig een zal denken. Er zijn dan ook kaarten beschikbaar waar meerdere landen tegelijk op staan. Maar deze pagina beperken we ons vooralsnog tot netkaarten die specifieke (west-Europese) landen tonen en die afkomstig zijn van de betreffende TSO in het land in kwestie.


Let op: afwijkende copyrights. De hier getoonde kaarten zijn ons vanuit verschillende bronnen toegekomen. De kaarten vallen onder een traditioneel copyright; © All Rights Reserved. De kaarten kunnen bekeken maar niet gedownload worden. Ze blijven eigendom van hun respectievelijke rechthebbers. Volledige juistheid wordt niet gegarandeerd.


Netkaart van België

[iframe]<script src="http://zoom.it/BY6C.js?width=700px&height=400px"></script>

Copyright: traditioneel. Bron: Elia (www.elia.be)


Netkaart van Denemarken

[iframe]<script src="http://zoom.it/uDZ9.js?width=700px&height=400px"></script>[/iframe]

Copyright: traditioneel. Bron: energinet.dk