Deze handleiding biedt een korte blik op de tools die beschikbaar zijn voor Editors.

Editor is een van de vier gedefinieerde rollen of rangen die zijn toegepast binnen de netkaart. Editor een expliciete rol die actief moet worden toegekend aan een persoon, en waar inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig is. Zie voor meer referentie over de gedefinieerde rollen de Netkaartbijbel. Klik om versneld naar een onderdeel te gaan.

1. Aanname verondersteld kennisniveau
2. Het editorscherm
3. Nadere blik op editing
4. Wijzigbare parameters bij de objectgroep Verbindingen
5. Wijzigbare parameters bij de objectgroep Mastposities
6. Wijzigbare parameters bij de objectgroep Netsituaties
7. Wijzigbare parameters bij de objectgroep Stationslabels
8. Wijzigbare parameters bij de objectgroep Stationsterreinen
9. Credo en code


1. Aanname van verondersteld kennisniveau

Een netkaart behandelt een specialistisch vakgebied. Enige inhoudelijke kennis van dit vakgebied is noodzakelijk voor editors. In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat de editor “niet voor niets” zijn rechten toegekend heeft gekregen. Hij is bekend met de elementen en hun eigenschappen die op de netkaart worden weergegeven en hij behoort de weg in hoogspanningsland enigszins te kennen.

Er wordt ook van uitgegaan dat de editor bekend is met de interface, tools en bediening van de netkaart zoals die voor normale gebruikers beschikbaar is, in ieder geval via de webversie. Zie voor referentie de handleiding voor gebruikers.

2. Het editorscherm

De netkaart kan worden geraadpleegd in een browser (de webkaart) of via GIS-tools zoals Google Earth. Voor een editor maakt het weinig uit welk van deze twee interfaces wordt gebruikt als portal. Alleen het uiterlijk van de ballon of kolom verschilt iets. In deze handleiding gebruiken we de webkaart-interface met als taalkeuze Nederlands.

Toon informatie bij een object

Inloggen in het editorscherm

Selecteer het object in kwestie zoals je dat als gebruiker gewend bent. In het voorbeeld hierbeneden selecteren we een mastpositie en werken we deze door, maar de procedure werkt op identieke wijze voor alle andere objectgroepen. Tip: zet eerst de netkaart op de taal die je het beste bevalt. De editschermen worden namelijk ook in deze taal weergegeven.

De informatiekolom verschijnt na selecteren. Wat normale gebruikers niet zien of weten is dat de objectnaam (in dit geval “Hoogspanningsmast”) stiekem een hidden link is. Klik of tik op de objectnaam, dit roept het inlogscherm op.

Pre-inlog

Klik of tik nu rechtsbovenin beeld op de knop Inloggen om te bewerken (indien je Nederlands als taal hebt gekozen). Voer hier de gebruikersnaam en het wachtwoord in zoals je die verstrekt hebt gekregen. Druk daarna op Inloggen.

Inlogscherm

Je komt nu in het editorscherm. Hier kunnen alle relevante dingen bij een object worden ingevuld en gewijzigd. (Het ID van het object kunnen editors niet wijzigen. Dit nummer is alleen door mensen in de beheerdersrol van nut. Ook het logveld helemaal onderaan de kolom kan niet worden gewijzigd.)

Het editorscherm

We zien dat de velden nu opeens aanpasbaar zijn via selectie in pulldownmenu’s, open invoer of invoer van een URL.
Dit scherm geeft de editor per object vrijwel volledige controle over de relevante parameters. Alleen een object toevoegen, geheel verwijderen of grafisch aanpassen gaat niet, want dat is de rol van beheerders.

3. Nadere blik op editing

In dit voorbeeld gaan we de geselecteerde mastpositie van paragraaf 2 voorzien van nieuwe, aanvullende informatie. Dat betekent dat een groot deel van de informatie reeds klopt, maar dat er ook een aantal dingen zijn die van hun default moeten worden gehaald of moeten worden ingevuld in de vrije velden.

De geselecteerde mastpositie beschikt in dit geval al over een foto, gemaakt door een andere editor of beheerder:

Mastpositiefoto

Van editors wordt enige basiskennis verondersteld (zie de inleiding). Wie over die kennis beschikt, ziet direct dat hier iets niet in de haak is: de mastpositie staat geregistreerd als donaumast, maar de foto toont een oude schaarmast waaraan de draden in drievlaksconfiguratie hangen. Daar krijgen we jeuk van, dus hier moeten we dringen iets aan doen.

Pulldownvelden wijzigen

In het veld Mastmodel kunnen we kiezen uit een handjevol mastontwerpen. Dit betreft discrete keuzes, waardoor dit veld een pulldown is waarbinnen moet worden gekozen voor één optie. In dit geval selecteren we de correcte waarde drievlaksmast. Merk hierbij op dat ook de jargonaanduidingen de taal volgen die je hebt ingesteld. Zou je dit scherm in het Engels weergeven, dan lees je Vertical configuerd tower, in Duits moet je Dreiebenemast kiezen en in het Saksisch staat er Drievlak liekopmast. Het is dus sterk aan te raden om eerst de netkaart op de taal in te stellen die je het best machtig bent vóórdat je gaat editen.

Pulldownoptie kiezen

Open velden wijzigen

Verder zijn van deze mastpositie ook de hoogte, het subtype en de eigenaar/beheerder bekend. Dit zijn vrije velden waarin in principe open informatie kan worden ingegeven. (Volledige vrijheid is er soms niet, want dat zou in bepaalde gevallen nergens op slaan. Het jaartal van bouw kan bijvoorbeeld niet ná het jaartal van eventuele afbraak liggen.)

We voeren de informatie in de juiste velden in zoals die bij ons bekend is. De netkaart is opzettelijk zo ontworpen dat we telkens conform ons oude motto tot het draadje kunnen gaan. Een voorbeeld daarvan is het veld Subtype, waarin detailinformatie over het precieze mastontwerp kan worden ingegeven als vrije invoer.

Open velden invullen

Intelligente velden wijzigen (of meestal juist opzettelijk niet)

Het veld Circuits is een voorbeeld van een intelligent veld. Het lijkt leeg, maar het is dat niet!
Door een script wordt gekeken welke circuits zich in de nabijheid van de mast bevinden. Deze worden automagisch aan de mastpositie toegekend op de kaart. In 95% van de gevallen gaat dat goed en kan je het veld opzettelijk negeren. Maar soms (met name in drukke gebieden of bij overkruisingen) kan er onterecht een circuit aan de mast worden toegekend die in de verbinding ernaast hangt, maar die zo dichtbij komt dat het script hem per ongeluk oppakt of juist over het hoofd ziet bij zeer grote masten. Het veld Circuits staat het dan toe om handmatig de automatische invoer te overrijden met de ID’s van de goede circuits. Verderop wordt nader ingegaan op de syntaxis voor circuits.

Foto wijzigen of toevoegen

Is er geen foto? Of is er een betere? Je kan een URL ingegeven om een foto te tonen. Deze wordt automatisch geschaald voor toepassing in de tekstballonnen. Om gezeur met copyrights te voorkomen gebruiken we uitsluitend foto’s van gekende fotografen die op ons forum actief zijn en die in openbare subfora zijn geplaatst, of van materiaal in het public domain.

Dus: foto’s vanaf externe hosts zoals Photobucket, Imageshack, etc. werken niet. Alleen foto’s vanaf ons forum, vanaf de mainsite en vanaf Flickr (indien fotograaf een collega is) werken en mogen gebruikt worden. Let hier goed op, we willen geen gedoe met copyrights of erger.

Foto, bron en opmerkingen ingeven

Open velden voor arbitraire informatie

Je kan ook bronnen ingeven waaraan je informatie hebt ontleend. Dat kan andere cartografen helpen om verder te zoeken als zij meer informatie nodig hebben of willen weten waar je een bepaald getal vandaan hebt. Zo kunnen cartografen elkaar helpen zonder telkens te moeten overleggen over ieder getal. Ook het veld Opmerkingen is een open veld waar kort enige arbitraire informatie kan worden ingegeven bij het object wanneer dit relevantie heeft.
Bij het open veld met opmerkingen verdient het de voorkeur om opmerkingen over buitenlandse (niet-Nederlandstalige) objecten in te voeren in het Engels in plaats van in de lokale taal. Aangezien dit de enige taal is die eigenlijk iedereen gemeenschappelijk machtig is, zorgt dit ervoor dat iedereen ook opmerkingen van elk ander kan lezen en begrijpen, ook al heeft de invoerder een andere moedertaal en begrijpt hij mogelijkerwijs de taal van het gebied in kwestie niet eens.

Klaar? Klik nu bovenin beeld op Verzenden. De tekst Item bijgewerkt verschijnt nu: je wijzigingen zijn toegevoegd.

Doorvoeren aanpassingen

Tenslotte, werp een blik onderaan de wijzigingenkolom en merk de log op. Je ziet daar dat jouw doorgevoerde wijzigingen (aan welke velden zijn ze gedaan en op welk moment) zijn gelogd en zijn opgenomen in de objectgeschiedenis. Deze is onzichtbaar voor gewone gebruikers, maar ieder andere ingelogde editor en beheerder kan ze wel zien. Dit lijkt bedoeld als sociale controle, maar het is in feite eerder bedoeld om discussie op voorhand te voorkomen en om bij twijfel over defaultwaarden te kunnen zien of er al eens eerder iemand naar gekeken heeft.

Logcheck

Je kan nu de kolom sluiten met het kruisje rechtsboven. Als je nu opnieuw op het object klikt, kan je zien dat je wijzigingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Gefeliciteerd, je hebt de netkaart zojuist weer een klein stukje beter gemaakt!

In het voorbeeld hierboven hebben we een mastpositie gewijzigd, maar er zijn nog een handvol andere objectengroepen, elk met hun eigen informatievelden die kennis van zaken vereisen voordat er zinvol wijzigingen kunnen worden aangebracht. In de paragrafen hierbeneden wordt in meer detail gekeken naar de objectengroepen en wat daaraan te wijzigen is. Voor nog meer detail over de inviervelden verwijzen we naar de Netkaartbijbel.

 

Veld voor invoer bij verbindingen

4. Overzicht van wijzigbare velden in de objectgroep Verbindingen

ID-nummer: niet wijzigbaar en van geen functie voor editors

Naam: de circuitnaam. Normaal gesproken vooringevuld, maar wijzigbaar

Land: het land waarin de verbinding zich bevindt. Wijzigbaar maar niet nodig.

Deelnet: het deelnet waarin de verbinding zich bevindt. Open veld, vereist enig inzicht en kennis van het net en de concessiegrenzen om te kunnen worden ingevuld.

Constructiewijze: behandelt de uitvoering. Pulldown met discrete opties.

Subtype: alleen van toepassing bij circuits die als grondkabel zijn uitgevoerd. Discrete keuzes tussen grondkabel, zeekabel of supergeleidende kabel.

Systeem: pulldown met discrete systemen voor vermogensoverdracht, default is AC Driefasen (in bijna alle gevallen reeds correct).

Netfrequentie: deels afhankelijk van het systeem. Pulldown met opties. Default is 50 Hz.

Bedrijfsspanning: netspanning in kV waar de verbinding of het circuit op dit moment op wordt bedreven. Dient gelijk of lager te zijn dan de ontwerpspanning. Maximaal drie significante cijfers.

Ontwerpspanning: netspanning in kV waarop de verbinding of het circuit is ontworpen bij nominale uitnutting. Dient gelijk of lager te zijn dan het veld met hoogste spanning. Maximaal drie significante cijfers.

Hoogste spanning: hoogste netspanning in kV die de verbinding of het circuit technisch gezien kan voeren. Vaak is dit de bovengrens van zijn netvlak. Dient hoger of gelijk te zijn aan de andere twee waardes. Maximaal drie significante cijfers.

Transportcapaciteit: het nominaal transporteerbare elektrisch vermogen via deze verbinding of dit circuit, uitgedrukt in MVA. Gehele getallen.

Beheerder: open veld, hier kan de naam van de netbeheerder en/of eigenaar worden ingevoerd.

Beheerdercode: indien van toepassing, de code waarmee het circuit wordt gekend

Beheerdernummer: indien van toepassing, het beheerdernummer

In dienst: keuzemenu, maar open voor eigen invoer. Jaartal van indienststelling.

Uit dienst: keuzemenu, maar open voor eigen invoer. Jaartal van buitendienststelling indien van toepassing. Indien actief, defaultwaarde van 9999 handhaven, dit zet de status op actief.

Foto URL: link naar een foto waar een (deel van) de verbinding of het circuit op staat. Kan gewoon een mastbeeld zijn.

Bron(nen): spreekt voor zich, eventuele bronnen zoals KCD’s of kaarten waaruit het bestaan of de eigenschappen van het circuit blijken.

Opmerkingen: vrij veld, open voor arbitraire informatie.

 

Invoerveld voor informatie bij mastposities

5. Overzicht van wijzigbare velden in de objectgroep Mastposities

ID-nummer: niet wijzigbaar en van geen functie voor editors

Land: het land waarin de verbinding zich bevindt. Wijzigbaar maar niet nodig.

Verbinding: de roepnaam van de verbinding in zijn geheel, zoals deze wordt aangesproken door netbeheerders of anderen in de omgangstaal. Dit hoeft dus niet overeen te komen met de precieze circuitnaam- of namen.

Mastnummer: het mastnummer, al dan niet voorzien van extra informatie. Let erop dat het laatste deel van het open veld wordt gevormd door een koppelteken, gevolgd door het nummer zoals dat op de mast zelf te vinden is en waaronder deze bij de beheerder bekend staat. Dit laatste deel is het weergegeven mastnummer op de netkaart.

Bouwwijze: pulldown met enkele discrete opties, zoals vakwerkmast (de default, meestal correct), buismast, betonmast, et cetera.

Mastmodel: het mastbeeld, bepaald door de configuratie waarin de geleiders zijn opgehangen. Deze classificatie volgt het HSN-HNM Mastclassificatiemodel. Vereist soms enig inzicht en een scherp oog bij grensgevallen.

Subtype: open veld waarin pylon geeks tot het draadje kunnen gaan met het geven van details over het specifieke subtype en de naam ervan. Waarschijnlijk is dit veld het meest complexe veld van de hele netkaart, inzicht in nethistorie, een aanzienlijke netkennis en een zeer scherp oog zijn essentieel.

Mastfunctie: pulldown met discrete opties die de mastfunctie aangeven, opnieuw conform het classificatiemodel. Vereist soms enige handigheid of ervaring in het zien van de precieze functie.

Masthoogte: open veld, masthoogte in gehele meters zonder decimaal.

Spanning: de hoogste spanning waarop een circuit in de mast bedreven wordt. Dit kan dus lager zijn dan de ontwerpspanning van de mast zelf: is de mastpositie voor tweemaal 380 kV ontworpen, maar wordt deze bedreven op tweemaal 110 kV, dan is de mastpositie tot nader order een 110 kV mastpositie. Wordt één circuit wel op 380 kV bedreven, dan is het een 380 kV mastpositie. Deze parameter bepaalt de kleur van het mastbolletje op de netkaart.

AC/DC: zijn de gedragen circuit(s) AC, DC of (zeldzaam maar niet onmogelijk) beiden aanwezig? Pulldownmenu, default AC, is in de meeste gevallen vanzelf correct.

Beheerder: open veld, hier kan de naam van de netbeheerder en/of eigenaar van de mast worden ingevoerd.

In dienst: keuzemenu, maar open voor eigen invoer. Jaartal van indienststelling.

Uit dienst: keuzemenu, maar open voor eigen invoer. Jaartal van buitendienststelling indien van toepassing. Indien actief, defaultwaarde van 9999 handhaven, dit zet de status op actief.

Benutting: veld dat open is voor detailinformatie van wat er op dat moment gedragen wordt aan circuits. Kan van nut zijn als niet alle circuits reeds fysiek zijn ingehangen.

Circuits: automagisch vooringevuld veld, maar wijzigbaar indien nodig. Door een script wordt gekeken welke circuits zich in de nabijheid van de mast bevinden. Deze worden aan de mastpositie toegekend op de kaart. In 95% van de gevallen gaat dat goed en kan je het veld opzettelijk negeren. Maar soms (met name in drukke gebieden of bij overkruisingen) kan er onterecht een circuit aan de mast worden toegekend die in de verbinding ernaast hangt, maar die zo dichtbij komt dat het script hem per ongeluk oppakt of juist over het hoofd ziet bij zeer grote masten. Het veld Circuits staat het dan toe om handmatig de automatische invoer te overrijden met de goede circuits. Dit kan gedaan worden door in het veld handmatig de ID’s van de correcte circuits in te geven, gescheiden door een koppelteken zonder spaties. Voorbeeld: v1234-v2345-v9876-v8765

Foto URL: link naar een foto waar een foto van de mastpositie in kwestie op staat. Bij voorkeur geen specimen.

Bron(nen): spreekt voor zich, eventuele bronnen zoals KCD’s of kaarten.

Opmerkingen: vrij veld, open voor arbitraire informatie.

 

Invoerveld voor knooppunten

6. Overzicht van wijzigbare velden in de objectgroep Netsituaties

ID-nummer: niet wijzigbaar en van geen functie voor editors

Naam: roepnaam van het knooppunt of opstijgpunt in de omgangstaal en/of bij de netbeheerder. De naam in dit veld wordt weergegeven bij het pictogram.

Land: het land waar het knoop- of opstijgpunt zich bevindt. Wijzigbaar maar niet nodig.

Netsituatie: pulldownmenu met enkele discrete opties waarmee kan worden aangegeven wat de aard is van de netsituatie. Kan soms enige voorkennis vereisen bij onduidelijke luchtfoto’s. Kennis van jargon zoals harde aftak, inlussing en opstijgpunt is essentieel.

Spanning: de spanning in kV waarop het circuit of de circuits worden bedreven waarop de netsituatieweergave betrekking heeft. Deze parameter bepaalt de kleur van de naamweergave en het pictogram.

Beheerder: naam van de netbeheerder die eigenaar is van het circuit of de circuits waarop de netsituatieweergave betrekking heeft. Vooral van belang bij omhekte situaties met een eigen terreintje, zoals opstijgpunten.

In dienst: keuzemenu, maar open voor eigen invoer. Jaartal van indienststelling.

Uit dienst: keuzemenu, maar open voor eigen invoer. Jaartal van buitendienststelling indien van toepassing. Indien actief, defaultwaarde van 9999 handhaven, dit zet de status op actief. Uitdienststelling bij netsituaties bij voorkeur alleen weergeven als er nog fysieke sporen zichtbaar zijn van het verleden, zie ook de netkaartbijbel.

Foto URL: link naar een foto van de netsituatie in kwestie indien beschikbaar.

Bron(nen): spreekt voor zich, eventuele bronnen zoals KCD’s of kaarten.

Opmerkingen: vrij veld, open voor arbitraire informatie.

 

Veld voor stationsinformatie

7. Overzicht van wijzigbare velden in de objectgroep Stations

ID-nummer: niet wijzigbaar en van geen functie voor editors

Naam: roepnaam van het station in de omgangstaal. De naam in dit veld wordt weergegeven bij het pictogram.

Land: het land waarin het station zich bevindt. Wijzigbaar maar niet nodig.

Type: discreet keuzemenu, kies de hoofdfunctie van het station. Default is trafostation, in de meeste gevallen is dit vanzelf correct.

Afkorting: de stationsafkorting van de netbeheerder. Niet bij iedere netbeheerder of concessie aanwezig. Invoer in hoofdletters.

Systeem: is het station AC, DC of een converter (AC/DC). Pulldownmenu, default AC, is in de meeste gevallen vanzelf correct.

Hoogste spanning: de hoogste netspanning in kV (nominaal- of ontwerpspanning) die aanwezig is op de stationsagglomeratie. Deze waarde bepaalt de kleur van de stationsnaam en de weergave binnen een bepaald netvlak. Ten hoogste drie significante cijfers.

Spanningen: op volgorde van hoog naar laag, de spanningen in kV die te vinden zijn op de stationsagglomeratie. Dit veld is de basis voor de pictogrammenstapel. Scheiding door middel van een koppelteken zonder spaties. Ten hoogste drie significante cijfers per getal.

Beheerder primair: de beheerder van (meestal) de apparatuur of schakeltuin met de hoogste spanning (bij trafostations) of van het gehele station (bij de meeste andere stationsvormen). Ook op te vatten als de belangrijkste eigenaar. Kan maatwerk zijn en vereist enig inzicht.

Beheerder secundair: de beheerder (bij trafostations) van de secundaire zijde, doorgaans is dat de kant met een lagere spanning. Kan maarwerk zijn en vereist soms enig inzicht.

In dienst: keuzemenu, maar open voor eigen invoer. Jaartal van indienststelling.

Uit dienst: keuzemenu, maar open voor eigen invoer. Jaartal van buitendienststelling indien van toepassing. Indien actief, defaultwaarde van 9999 handhaven, dit zet de status op actief.

Foto URL: link naar een foto waar een (deel van) het station op staat. Kan gewoon een foto vanaf enige afstand zijn.

Bron(nen): spreekt voor zich, eventuele bronnen zoals KCD’s of kaarten waaruit eigenschappen blijken.

Opmerkingen: vrij veld, open voor arbitraire informatie.

 

Invoerveld voor stationsterreinen

8. Overzicht van wijzigbare velden in de objectgroep Stationsterreinen

ID-nummer: niet wijzigbaar en van geen functie voor editors

Naam: naam van het stationsterrein in kwestie, doorgaans is het de naam van de schakeltuin. Dit is lang niet altijd gelijk aan de roepnaam en kan eruitzien als een code (Svendborg-150, Tihange-Bis, Monceau-II).

Land: het land waarin het terrein zich bevindt. Wijzigbaar maar niet nodig.

Constructiewijze: uitvoering van het station. Pulldownmenu met discrete opties, defaultwaarde is hangende rails. Dit is echter lang niet altijd correct. Een blik op de luchtfoto biedt doorgaans uitkomst.

Railconfiguratie: de railplattegrond van het station indien bekend. Vereist een openluchtopstelling, enige kennis van zaken en soms een scherp ook. Defaultwaarde van dubbelrail is lang niet altijd correct.

Systeem: is het station AC, DC of een converter (AC/DC). Pulldownmenu, default AC, is in de meeste gevallen vanzelf correct.

Netfrequentie: deels afhankelijk van het systeem. Pulldown met opties. Default is 50 Hz.

Bedrijfsspanning: netspanning in kV waar de schakeltuin of het station op dit moment op wordt bedreven. Dient gelijk of lager te zijn dan de ontwerpspanning. Maximaal drie significante cijfers.

Ontwerpspanning: netspanning in kV waar de schakeltuin of het station op is ontworpen bij nominale uitnutting. Dient gelijk of lager te zijn dan het veld met hoogste spanning. Maximaal drie significante cijfers.

Hoogste spanning: hoogste netspanning in kV die het station of de schakeltuin technisch gezien kan voeren. Vaak is dit de bovengrens van zijn netvlak. Dient hoger of gelijk te zijn aan de andere twee waardes. Maximaal drie significante cijfers.

Railcapaciteit: de stroombelastbaarheid van de rails van het station in ampère, gehele getallen. Dit betreft dus niet de aansluitvelden, maar de hoofdrails. Vereist enig inzicht en informatie hierover is betrekkelijk schaars.

Beheerder: open veld, hier kan de naam van de netbeheerder en/of eigenaar worden ingevoerd.

Beheerdercode: indien van toepassing, de code waarmee het stationsterrein wordt gekend

Beheerdernummer: indien van toepassing, het beheerdernummer

In dienst: keuzemenu, maar open voor eigen invoer. Jaartal van indienststelling.

Uit dienst: keuzemenu, maar open voor eigen invoer. Jaartal van buitendienststelling indien van toepassing. Indien actief, defaultwaarde van 9999 handhaven, dit zet de status op actief.

Foto URL: link naar een foto waar een (deel van) het station op staat. Kan gewoon een foto van de schakeltuin zijn.

Aantal velden: open informatie over wat voor velden zich op het stationsterrein bevinden (koppelvelden, transformatorvelden, compensatiemiddelen, lijn- en kabelvelden, klantvelden, et cetera). Vereist enige kennis van zaken.

Bron(nen): spreekt voor zich, eventuele bronnen zoals KCD’s of documentatie.

 

Pitfall: cheatverwijdering van een object

Dit is iets dat editors per ongeluk kan overkomen in de editorschermen van ieder object. Wanneer je een einddatum invult (zoals 2010), verdwijnt het object terstond van de kaart na doorvoeren en is het niet meer zichtbaar. Dat betekent dat je er als editor ook niet meer bij kan, maar dat het object nog wel in de database zat. Je kan je eigen fout als editor niet herstellen.
Er is verschil tussen een einddatum voor een object (zoals sloop van een object dat ooit bestaan heeft) en verwijdering van een object uit de database. Deze laatste wist een object permanent en voorgoed uit de database en dat gereedschap is niet beschikbaar voor editors. Gebruik de tool einddatum dus niet als een verkapte methode van verwijdering en voer alleen een einddatum in als het object bestaan heeft, maar werkelijk geamoveerd of gesloopt is. In alle andere gevallen (spanningsloos), pas dan de parameter voor de huidige spanning aan en geef een beschrijving in het open invoerveld.

 

9. Credo en code

De editorrol heeft controle over de weergave van ieder object op de netkaart. De spanning, naam, het voorkomen, een foto, toelichtingen en zelfs de status. Dat is van wezenlijk belang voor het voorkomen en het imago van de netkaart. Van iedere bijdrager wordt verwacht dat hij of zij gewetensvol handelt en vertrouwen heeft in collega-editors en beheerders. Het is geen schande om vragen te stellen wanneer iets niet duidelijk is. Iedereen die iets bijdraagt wil aan het eind van de dag precies hetzelfde, namelijk belangeloos streven naar een steeds betere netkaart.

 


Omhoog