Deze handleiding biedt een korte blik op de gereedschappen die beschikbaar zijn voor beheerders.

Beheerder is een van de rollen of rangen die zijn toegepast binnen de netkaart. Beheerders hebben alle rechten van editors, uitgebreid met extra rechten die hen toestaan om objecten toe te voegen, te manipuleren of te verwijderen. Ook kunnen zij in de backoffice van de netkaart. .

Klik om versneld naar een onderdeel te gaan.

1. Aanname verondersteld kennisniveau
2. Inloggen in de backoffice
3. Tools in de backoffice

4. Objecten grafisch wijzigen en nieuwe objecten toevoegen

5. Nieuwe submappen aanleggen
6. Objecten verwijderen
7. VVS (Veel Voorkomende Slordigheden) en hoe die te vermijden
8. Feedback van gebruikers uitlezen op Github
9. Vuistregels voor intekenen
10. Appgroep
11. Credo en code

 


1. Aanname van verondersteld kennisniveau

Beheerders hebben bewezen kennis en inzicht in netkaartbeheer en een bewezen staat van dienst. Ze kennen elkaar vanwege actieve participatie op het forum. Ze hebben hun sporen al verdiend, weten hoe een netkaart in elkaar zit en ze zijn bekend met relevante conventies en achtergronden. Daardoor slaat de beheerdershandleiding enkele beleefdheden over.

Voor een overzicht van de functies beschikbaar voor gebruikers: zie de handleiding voor gebruikers.
Voor een overzicht van de tools beschikbaar voor editors, zie de handleiding voor editors.
Voor details en conventies kan men de Netkaartbijbel raadplegen.
Voor vragen of dingen die je niet snapt: beheerders hebben allemaal een account op het forum en recht op toegang tot de whatsappgroep Netkaartontwikkelaars. Zie bij paragraaf 10 hoe je je daarvoor aanmeldt om mee te doen.

2. Inloggen in de backoffice van de netkaart

Beheerders hebben rechten om de backoffice of het beheerderscherm te gebruiken. Die is niet toegankelijk voor editors. Ga naar netkaart.hoogspanningsnet.com/beheer en log in met je reeds bekende gebruikersnaam en wachtwoord.

Wanneer je account beheerdersrechten heeft, zal het scherm je doorsturen naar de backoffice.

3. Beschikbare tools in de backoffice

De backoffice heeft een basic layout, maar op deze plek is opsmuk niet nodig. Er zijn op dit moment zes onderdelen.

Dashboard voor beheerders


1. Download de volledige Netkaart

Met dit gereedschap kan je een harde download maken van de netkaart zoals die op dat moment is. Je krijgt dan alle objecten offline als KML-bestand, alleen bruikbaar in GIS-programma’s die daarmee om kunnen gaan. Een download kan handig zijn als je voor een ander doel een kopie nodig hebt van (een deel van) de data. Ga daar goed mee om, het is niet de bedoeling om downloads zomaar aan iedereen door te verstrekken.

2. Verwijder een object uit de database
Hiermee kan je een object permanent verwijderen uit de database. Op deze tool wordt ingegaan in paragraaf 6.

3. Regerereer het stijlenbestand
Na het doorvoeren van nieuwe spanningen of combinaties op stations kan het zijn dat de iconenset in de cache of de kleurcoderingen nog geen rekening houdt met de nieuw ingebrachte combinaties. De webkaart heeft er geen last van, maar in Google Earth is dat herkenbaar door pictogrammen en objecten die als de default witte lijnen en pushpins worden weergegeven. Even op deze knop drukken lost dat op. (Na indrukken volgt een kort tabelletje met wat er aanwezig is en wat er vernieuwd is.)

4. Importeer KML-file (beter bekend als de importscript-tool)
Via deze tool kan nieuwe content aan de netkaart worden toegevoegd. Deze tool maakt toevoegen en wijzigen van objecten mogelijk. In paragraaf 4 gaan we hierop in.

5. Kaartgebruik
Statistieken voor inzicht in gebruik van de netkaart.

6. De laatste 200 wijzigingen
Overzichtstabel met de laatste 200 wijzigingen. Hier is te zien wat er is gewijzigd, wanneer dat was en door welke collega. Deze log heeft geen wis en ook wijzigingen langer dan 200 stuks geleden blijven bewaard. Iedere handeling en wie dat deed wordt gelogd en is zichtbaar voor alle beheerders. Naast een sociale controle (het op voorhand voorkomen van discussies) maakt dit het gemakkelijk om te kijken wie momenteel waar aan het werk is, zodat je niet met twee beheerders elkaar in de weg zit.

4. Objecten grafisch wijzigen en nieuwe objecten toevoegen

Dit kan niet via de backoffice of inline met editor-rechten. Je kan alleen bestaande objecten wijzigen en nieuwe objecten toevoegen via een extern programma dat met KML-objecten kan omgaan. Gebruik daarvoor altijd Google Earth. De interne KML-structuur blijft dan goed en dat is niet altijd te garanderen bij andere GIS-clients. We gaan er voor beheerders vanuit dat Google Earth, de functies en de bediening bekend zijn of dat je ervaring opdoet buiten deze handleiding om.

Belangrijk: de gebruikte versie van Google Earth in deze handleiding en de screenshots is Nederlandstalig. Gebruikte termen en namen van de mappen (zoals ‘Tijdelijke plaatsen‘ en ‘Nieuw pad‘) kunnen anders heten wanneer je Google Earth in het Engels, Frans, Duits of Deens gebruikt.

 

Netkaart in GE

Voorafgaand: open de netkaart in Google Earth. Links in beeld zien we de mappenboom. Die is niet in beeld bij de webkaart.

In dit voorbeeld gaan we een nieuwe verbinding, station en stationsterrein aanleggen in het noorden van Duitsland. We gaan tevens een bestaande verbinding wijzigen. De procedure werkt voor ieder deelnet, land en voor elke plek hetzelfde.

1. Zoom in op het netdeel waar je aan wil werken. Zoom voldoende diep in om binnen het netvlak alle objectgroepen te laten tonen die je nodig hebt, zie de gele vierkanten in het screenshot. Aangezien we vanuit dit station een nieuwe lijn naar een volgend station gaan aanleggen is dit uitzicht precies wat je nodig hebt. Zoom niet te ruim, zoom niet te krap. (Hier moet je een beetje gevoel voor krijgen, het kan per situatie verschillen.)

 

2. Kopieer nu de hele rootmap Netkaart DE. Je kopieert niet heel het land (geen zorgen), het is immers een dynamische KML. Alleen de objecten die op dat moment in beeld zijn door je inzoom-actie worden compleet met hun mappenboom gekopieerd. Op een desktop is dit met de rechtermuisknop te doen.

 

3. Plak de gekopieerde map op een plek waar je er makkelijk aan kan werken. In Google Earth is daar een uitstekende plek voor, de map Tijdelijke Plaatsen. Vergewis jezelf ervan dat die map eerst leeg is of leeggemaakt wordt. Een lege Tijdelijke Plaatsen voordat je aan een edit begint is essentieel.

 

4. Merk op dat de ingeplakte map slechts een paar objecten bevat. Alleen een klein gedeelte van het hele land is gekopieerd. Dat het gekopieerd is kan je zien aan de dubbele stationsnaam in de kaart. Let goed op dat je altijd in de gekopieerde kaart werkt. Snelle manier om dat te garanderen: ga omhoog naar de originele netkaart en vink die geheel uit. Zo weet je zeker dat je in de kopie zit te werken. Uitvinken is niet verplicht (soms is het ook niet handig), maar let in ieder geval op dat je altijd in de kopie werkt.

 

5. Grafisch wijzigen van een bestaand object werkt zoals je dat in Google Earth gewend bent. Rechtermuisknop, selecteer en kies Eigenschappen. Het object (het lijnstuk) verandert nu in een polylijn waarvan je de hoekpunten kan verschuiven en die je kan aanpassen. Ook bij stationsterreinen (polygonen) en pictogrammen (puntmarkeringen) kan je op deze manier de eigenschappen wijzigen. De rode punten op de knikken van de polylijn kan je verplaatsen. Klik nadat je klaar bent op OK. De wijziging in je gemaakte kopie wordt nu bewaard.

 

6. Een nieuwe verbinding toevoegen gaat op bijna dezelfde manier. Zet eerst de muis in de mappenboom op de plek waar je de verbinding in wil toevoegen, anders kan je nieuwe verbinding op de verkeerde plek worden “aangelegd” in de mappenboom en dan gaan er dingen niet goed.

Klik bovenin beeld op Pad toevoegen. Alternatief kan je het ook met de rechtermuisknop uit het contextmenu halen.

 

7. Er verschijnt nu een venster Nieuw pad en de cursor verandert in een crosshair. Geef het nieuwe pad een naam (volg daarbij de regels voor de namen van verbindingen zoals die in de Netkaartbijbel staan) en begin met intekenen. Omdat dit een luchtlijn is met twee circuits, wordt op iedere mastpositie een knikpunt getekend en moeten we het lijnstuk naar het volgende trafostation tweemaal intekenen, ieder circuit afzonderlijk. Het maakt niet uit of je de juiste kleur of breedte van het lijnstuk gebruikt worden voor dit netvlak want dat wordt na de import straks automagisch in orde gemaakt. Volg wel de handregels voor intekenen, zie paragraaf 9. Ga zo door, mast na mast, naar het volgende station en wees beducht op harde aftakken en splitsingen onderweg, al hoeven we dit eigenlijk niet meer te noemen aan beheerders. Die kennen het klappen van de zweep wel.

 

8. Hangen de nieuwe circuits virtueel in de masten of is de grondkabel netjes ingegraven? Is de zwabberconventie en de combilijnclausule gevolgd (zie paragraaf 9)? Klaar. Klik op OK. Links in de mappenboom zijn de nieuwe verbindingen verschenen op de juiste plek.

 

Controleer dit en verhuis ze indien nodig als je toch een fout hebt gemaakt. (Een nieuwe map aanleggen kan ook soms nodig zijn als je bijvoorbeeld een nieuw deelnet carteert, hier gaan we in paragraaf 5 op in.)

 

9. Een nieuw stationsterrein aanleggen gaat in beginsel hetzelfde. Ga op de goede submap staan met de muis, rechtermuisknop, kies in het menu Nieuw polygoon toevoegen (of haal ‘m uit het topmenu waar je zonet ook Nieuw pad aantrof) en teken nu het polygoon in vanaf de luchtfoto. (Liefst een beetje nauwkeurig, maar maak er geen fractal van.) Geef het de juiste naam en druk op OK.

 

Dat is alles, de stijl komt later automagisch goed. Betreft het een station met meerdere spanningen? Teken dan alleen de schakeltuin in die gebruikt wordt voor de netspanning waar je op dat moment aan werkt. Voor meer richtlijnen die met name de ingewikkelde situaties behandelen (ingewikkelder dan dit voorbeeld), werp een blik in de Netkaartbijbel.

 

10. Een stationsicoon toevoegen werkt ook zo. Selecteer de juiste map (in dit geval Stationsiconen), klik met de rechtermuisknop en selecteer in het menu de functie Nieuw plaatsmarkering. Zet het standaardpictogram van de punaise ergens in het polygoon (min of meer in het midden), voer de juiste naam in en klik op OK. Dat het pictogram er totaal niet uitziet als wat we op de netkaart voor iconen gewend zijn is niet van belang, dat komt later na de import vanzelf goed.

 

11. Ziezo, we hebben nu een nieuwe verbinding (twee circuits), een nieuw terrein en een nieuw stationsicoon toegevoegd. In principe kan je nu nog veel meer verbindingen aan dit deelnet toevoegen, maar in dit voorbeeld volstaan we met deze nieuwe objecten. Controleer nogmaals of alles in de goede submappen staat, of alle submappen precies net zo aanwezig zijn als in de netkaart zelf (als je niets nieuws hebt toegevoegd is dat per definitie al goed) en of alles naar je wens is ingetekend.

Ja? Dan gaan we ze nu importeren in de netkaart.

 

12. Klik in de map Tijdelijke Plaatsen met de rechtermuisknop op de rootmap Netkaart DE (of welk land je ook maar hebt) en kies voor Opslaan Als. Er verschijnt nu een dialoogvenster.

De naamgeving waaronder je de map gaat opslaan is vrij te kiezen, zolang de naam maar begint met (in dit geval) Netkaart DE. Je zou achter DE iets kunnen doen als “DE – Station Bassum 05-05-2017”, in de log in de backoffice is dan meteen voor andere beheerders ook iets duidelijker waar of wat er nieuw is. Je kan ervoor kiezen om na import een lokale kopie te bewaren van je geïmporteerde bestanden, als een soort backup voor eigen doelen en administratie. Dat is sowieso geen verkeerd gebruik.

Verzeker jezelf ervan dat het bestandstype KML is en geen KMZ. Sla het op op een plaats op je computer waar je het terug kan vinden. Open deur, maar geen grap.

Tip: in de gekopieerde map staan al enkele objecten die je zelf niet hebt ingetekend, en die met de kopie waren overgenomen van de originele netkaart. Geen zorgen, je hoeft ze niet te verwijderen. Als je er niets aan veranderd hebt zal het object worden herkend door de database bij een import, zodat er niets mee gedaan wordt dat voor ons hier uitmaakt.

 

13. Ga nu (terug) naar de backoffice en klik bij de importscript-tool op Bladeren. Zoek vanuit daar het bestand op je computer op zoals je het zojuist hebt opgeslagen, klik hem aan en klik daarna op KML Importeren. In een fractie van een seconde verschijnt een nieuw venster dat eruitziet als een log.

 

14. Lees dit venster even scherp door. Merk het woord SUCCES op (altijd mooi) en kijk of er nieuwe dingen geïmporteerd zijn op de plekken waar dat zou moeten. We zien hier twee nieuwe objecten bij Verbindingen, we zien een nieuw station, een nieuw pictogram en géén errormeldingen. (Wel? Lees de error dan goed door, je kan dan soms herleiden wat er mis is gegaan, hetgeen bij slordigheidsfouten meestal een facepalm en ohja natuurlijk… oplevert.)

 

16. Ga naar het hoofdscherm van de backoffice en kijk in de log. Je ziet je naam. Je hebt zojuist een importscript gedaan.

 

15. Nu kan je terug naar Google Earth, de hele map Tijdelijke Plaatsen uitvinken en de normale netkaart juist weer aanvinken (of je pakt de webkaart ernaast, veel handiger). Ga naar de plek gaan waar je je wijziging hebt doorgevoerd. Je ziet dat de styling van de objecten automagisch is aangepast aan wat er voor die submap is voorgeschreven.

16. Voltooi de operatie door de objectinformatie direct even aan te vullen. Doe dit door terug te vallen op het takenpakket voor editors. Klik de nieuw toegevoegde objecten aan en maak hun informatie completer. Sla dit op via de ballonnen of de kolom (dit kan ook vanuit de webkaart) en pak nu een fijne kop koffie. Je hebt de netkaart zojuist een stukje uitgebreid!

Belangrijk: toch iets verkeerd ingetekend of iets vergeten? Zie bij de paragraaf VVS waarom je niet zomaar opnieuw de map kan of mag importeren die je zonet hebt gebruikt!

De procedure van het aanbrengen van een wijziging (dus geen nieuw object, maar een wijziging) is ook te bekijken in een instructievideo. De netkaart loopt daar inmiddels een paar versies achter, maar aan de handelingen an sich is niets veranderd.

[iframe]<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/VLcQD3Mp0us” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]

5. Nieuwe submappen aanleggen

Bij uitbreiding van de netkaart komt het zo nu en dan voor dat je een nieuw deelnet, netvlak of een nieuwe netspanning op de kaart wil brengen in een gebied of land waar die nog niet is. Wie goed in de mappenboom kijkt, ziet dat dit dan niet past in de bestaande structuur. Er moet dan een nieuwe map of tak in de mappenboom worden aangelegd. Dat is een handeling die zorgvuldig moet worden gedaan, want de bestaande conventie voor de mappenboomopbouw luistert nauw.

Dat is geen pesterij, maar anders krijgt de database de hik. De mapnamen worden gebruikt om velden in de database te vullen, voor de formattering daarvan zijn naamgevingsconventies opgenomen (zie de Netkaartbijbel) zodat er geen wildgroei ontstaat. Dat willen we absoluut voorkomen (zie bijvoorbeeld naamgeving van lijnen in OSM). Het importscript steunt op de juiste boomstructuur voor het vinden en verwerken van objecten op de netkaart in de database. Als je bij een import items bent kwijt geraakt stonden deze waarschijnlijk niet op de juiste plek in de boom of was de mapnaam verkeerd.

In dit voorbeeld gaan we een nieuw setje mappen aanleggen voor een deelnet waar enkele middenspanningskabels op zitten. Je hebt er namelijk lucht van gekregen (heus waar) dat er de Wieringermeer enkele 10 kV-grondkabels liggen tussen Medemblik en een verdeelstation ten zuiden van Wieringerwerf, en ook naar een provisorium aan de Smaragdweg, inclusief bekende tracés.

 

1. We openen de netkaart in Google Earth, zoomen in op het gebied waar de kabels gelegd moeten gaan worden, we kijken eens goed naar de mappenboom en  – hee, geen mappen voor 10 kV te zien in het betreffende deelnet (in eigendom van netbeheerder Liander). Dat betekent dat we mappen moeten aanleggen vóórdat we de nieuwe kabels, het station en het pictogram kunnen intekenen.

 

2. Kopieer de rootmap Netkaart NL op deze gepaste zoom naar Tijdelijke Plaatsen, net zoals dat in paragraaf 4 is uitgelegd. Nu is het eerst zaak om even goed na te denken over de hiërarchische positie van de nieuwe kabels. 10 kV komt als netvlak nog niet voor, dus dat is simpel: er moet een map komen die 10 kV AC-net heet. Onder deze map is het concessiehouder Liander die de scepter zwaait, dus eronder moet een map komen die Concessie Liander heet. Daaronder moet een map met Deelnet Medemblik komen (immers, dat is de spil in dit deelnet) en daaronder moet weer een map Grondkabels komen.

 

3. Leg de nieuwe mappen aan op de juiste plek, door op de juiste plek mappen aan te maken via de rechtermuisknop.

Let op: het is essentieel dat je bij nieuwe mappen de naamgevinsconventie volgt. Bij een AC-net mag alleen het getal (’10’, ’50’, ‘150’, …) variëren. De rest van de string kV <spatie> AC-net moet inclusief koppeltekens en hoofdletters identiek zijn, en ook de plek van deze map moet correct zijn. Dat geldt ook voor de laag Concessiehouder, de laag Deelnet en de laag Luchtlijn of Grondkabel. Kijk dus altijd goed naar de bestaande mappen, hun namen en hun plek in de hiërarchie en ‘mimic’ die.

 

4. Herhaal dit kunstje ook in de hoofdmappen voor stationsterreinen en voor stationsiconen. Uiteindelijk bereik je dan het uitzicht zoals het hierboven staat. Alle nieuwe mappen die we in dit geval nodig hebben zijn er op de juiste plaats, klaar om hun eerste objecten te ontvangen.

 

5. Nu kan je alle objecten aanleggen zoals dat beschreven staat in paragraaf 4, inclusief de rest van de handelingen zoals importeren, check en het aanvullen van de informatie. Er is één ding dat anders is, pas helemaal op het einde na de import. Druk nu een keer op de tool Ververs het stijlenbestand in de backoffice. Bij nieuwe mappen moeten de nieuwe stijlen immers toegepast worden.

Tip: als je de mappen eenmaal hebt aangemaakt en ze zijn bij een importscript goed aangekomen, dan blijven ze behouden en hoef je ze nooit meer opnieuw aan te maken voor het betreffende deelnet. Als je aan dat net daarna nieuwe objecten wil toevoegen en je maakt daartoe een nieuwe lokale kopie van dit gedeelte van Netkaart NL, dan zie je dat je nieuwe mappen deze keer reeds al aanwezig zijn, zodat je direct de nieuwe objecten al kan gaan intekenen.

 

6. Als je je eigen werk controleert na import zie je dat alles is aangekomen. Niet alleen de nieuwe objecten, maar (in GE te zien) ook de nieuwe mappen. En die kunnen net als alle reeds bestaande mappen verder uitgebreid worden of later alsnog van diepere submappen voorzien worden.
Pak deze keer maar een biertje, want behalve dat je al in staat was om nieuwe objecten toe te voegen kan je nu ook echt nieuwe deelnetten en spanningen toevoegen. Nu kan je echt netten carteren van top tot teen: hiërarchie, objecten en informatie erbij. (In een mum van tijd kan je deze procedure dromen en is deze droge handleiding niet meer nodig, dan begint het echte feest.)

Let op: wil je een heel nieuw land op de kaart helpen? Dat kan ook, maar overleg eerst met de andere beheerders over je plannen voordat we er eentje aanmaken. Een nieuw land vereist nogal wat ambitie en discipline.

6. Objecten verwijderen

Naast aanleg van nieuwe objecten en wijzigen van bestaande objecten kan het soms gebeuren dat een object verwijderd moet worden. In tegenstelling tot het invoeren van objecten (per script zodat je er meerdere tegelijk kan importeren) kunnen objecten alleen per stuk verwijderd worden. Telkens als losse handeling en alléén vanuit de backoffice met de verwijderingstool. Het werkt dus niet als je in de interface van Google Earth een object verwijdert en daarna een importscript doet zonder dit object, want dat zal de database niet merken en het object blijft dan doodleuk staan.

Voor verwijderen, voer in de backoffice het objectnummer in (voorbeeld: s1234 voor stationsobject s1234) en klik op Object verwijderen. Je krijgt dan nog een bevestigingsscherm.

Object verwijderen

Klik er niet te snel doorheen – kijk goed naar de naam en of dit echt het juiste object is. Indien je het object werkelijk echt en definitief wil verwijderen kan je de handeling bevestigen.

Belangrijk: het verwijderen van een object is in principe de laatste tool die je gebruiken wil.
Verwijderen betekent dat het object permanent wordt gewist uit de database. Dit kan niet hersteld worden en ingevoerde informatie bij het object gaat verloren!
– Als een object niet juist is ingetekend, moet het object niet worden verwijderd maar gewijzigd. Zie paragraaf 4.
– Als een object niet meer in dienst is, moet een einddatum worden ingevuld in de informatiekolom (zie de editorshandleiding).
– Als een object gesloopt is, moet eveneens een einddatum worden ingevuld in de informatiekolom. Er wordt dan niet gewist.
– Als een object van eigenschappen moet worden veranderd, doe dit met het editorgereedschap. Niet met nieuwe intekening.

In principe is echte verwijdering alleen nodig bij dubbelingen (tweemaal hetzelfde object ingetekend door twee cartografen op bijna dezelfde wijze, eentje is dat echt zinloos), bij spookobjecten (verbindingen of stations die in het echt nooit bestaan hebben en onterecht op de kaart staan) en bij een onbedoelde objectkopie (zie hieronder bij de paragraaf VVS).

7. VVS (Veel Voorkomende Slordigheden) en hoe die te vermijden

Waar bij editors de fouten beperkt blijven tot verkeerde informatie (waardoor objecten in een verkeerd netvlak terecht komen of überhaupt niet meer getoond worden), kan je als beheerder veel meer dingen fout doen. Wie niet goed oplet kan een heel deelnet van map laten veranderen of een verkeerd object wissen, objecten wel tien keer dubbel aanleggen of een bestaand deelnet per ongeluk overschrijven met onjuiste informatie. De prijs van veel macht is veel verantwoordelijkheid.
Fouten zijn er oneindig veel, maar enkele exemplaren komen meer voor dan andere. In deze paragraaf staat een kort overzicht van de VVS (Veel Voorkomende Slordigheden) en hoe ze op tijd te voorkomen zijn.

Belangrijk bij echt grote of kritieke fouten of blunders
Als je echt een grote fout hebt gemaakt en je kan hem niet meer herstellen (of je begrijpt er even niets meer van), neem dan z.s.m. contact op met andere beheerders via het forum of via de appgroep. Fouten gebeuren, we maken ze allemaal. Soms kan het zijn dat je op een nog niet eerder ontdekde bug of niet functionerende werkwijze stuit (in dat geval zijn de medebeheerders je dankbaar) maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat er niets anders dan slordigheid aan ten grondslag ligt.

Er wordt regelmatig (enkele malen per dag) een backup van de database gemaakt. Die kan in een heel ernstig geval worden terug gezet of we kunnen correcties via de database doen, maar waak er ook actief voor dat dit zo min mogelijk nodig is.

 

VVS 1: onbedoelde objectkopieën door herhaald gebruik van een werkkopie

Wanneer je een landmap hebt gekopieerd naar Tijdelijke Plaatsen, er dingen in hebt toegevoegd, deze map een nieuw toevoegsel hebt gegeven achter het verplichte Netkaart XX, hem hebt geüpload via de importscript-tool en er daarna achter komt dat je eigenlijk nog méér wil toevoegen, ga dan niet verder in de map zoals die nog in Tijdelijke Plaatsen staat!

Wis die map, ververs de netkaart zelf, en kopieer de landmap met het deelnet waarin je wil werken opnieuw vanuit de originele netkaart. Voeg dán pas de volgende serie nieuwe uitbreidingen toe.

Dat lijkt omslachtig. Maar er is een goede reden voor. Nieuw ingetekende objecten krijgen pas een databasenummer nadat ze zijn geïmporteerd. Zolang een object nog in Google Earth staat en niet reeds een rondje import en kopie heeft gedraaid, kent de database het object nog niet. Als je in dezelfde map verder werkt als die je eerder geïmporteerd hebt, zal je dus nieuwe objecten die je in je eerdere ronde vóór de import al had ingetekend, voor de tweede keer importeren. Ze krijgen dan opnieuw een databasenummer toegewezen en worden door de database als twee verschillende objecten gezien. Bij verbindingen valt dat totaal niet op, ze liggen immers precies bovenop elkaar. Maar bij stationsnamen kan je zien dat er opeens ‘twee’ van zijn. Je moet dan objecten wissen (soms veel, en dat is veel extra werk waarbij ook weer fouten gemaakt kunnen worden.)

Je kan als alternatief voor editing via de webkaart ook een directe URL gebruiken.

https://netkaart.hoogspanningsnet.com/edititem.php?ID=<ID invullen, als je dat weet>

VVS 2: Verkeerde mappenstructuur of object in de verkeerde map

Verkeerd deelnet? Als je een station aanlegt in een map met verbindingen gaat het niet werken omdat de automagische styling er niet mee uit de voeten kan. Maar wat te doen als het wel ‘klopt’ met het type object en je hebt bijvoorbeeld een submap met 150 kV-verbindingen per ongeuk geïmporteerd in een 50 kV-deelnet?

Het werkt niet om het deelnet lokaal te kopiëren vanuit de netkaart, de objecten dan te verhuizen en daarna de map weer te uploaden. De objecten worden dan twee keer weggeschreven en de ‘foute’ versies staan er dan nog steeds. Beter gebruik je de editor-tools. Je kan daar per object de spanning, concessiehouder en het deelnet alsnog aanpassen, maar dit moet wel per stuk gebeuren. Ze worden dan in de database vanzelf verhuisd naar de goede submap. Als de foute submap eenmaal leeg is, wordt deze ook niet meer getoond en is het probleem alsnog opgelost. Let wel op dat dit een boel werk kan zijn als de fout bij tientallen verbindingen tegelijk is gebeurd. Neem in dat geval contact op met de andere beheerders voor overleg.

VVS 3: Cheatverwijdering (onbedoelde verwijdering via de einddatum)

Dit is iets dat beheerders en editors per ongeluk kan overkomen in de editorschermen van ieder object. Wanneer je een einddatum invult (zoals 2010), verdwijnt het object terstond van de kaart na doorvoeren en is het niet meer zichtbaar. Dat betekent dat je er als editor of beheerder niet meer bij kan. Dit gebeurt wel eens als je per ongeluk een begindatum invult in het veld einddatum. Niet alleen kan je je fout dan niet zelf herstellen, een andere beheerder kan het object per ongeluk ook opnieuw aanleggen (want die is in de veronderstelling dat het nooit bestaan heeft en dus gecarteerd moet worden) en op die manier belanden objecten dan dubbel in de database. Heb je zo’n fout gemaakt? Neem dan contact op met andere beheerders, want het object kan alleen terug worden gebracht door handmatig in de database het jaartal terug op 9999 te zetten. Het beste is om goed op te letten als je de velden begindatum en einddatum gebruikt.

Een variant op dit probleem is de opzettelijke toepassing hiervan, een zogeheten cheatverwijdering.
Dit heet zo omdat het een manier voor editors biedt om quick and dirty een object uit beeld te krijgen. Editors hebben geen rechten om dingen echt te verwijderen. Ze kunnen echter denken dat ze dit wel hebben vanwege het veld einddatum. Onjuist gebruik hiervan (in de praktijk het verwisselen van de status (spanningsloosheid) en eigenlijke sloop) kan resulteren in het visueel verwijderen van een object.

Gebruik de tool einddatum niet als een verkapte methode van verwijdering. Voer alleen een einddatum in als het object bestaan heeft, maar werkelijk geamoveerd of gesloopt is. In alle andere gevallen (spanningsloos), pas dan de parameter voor de huidige spanning aan en geef een beschrijving in het open invoerveld.

VVS 4: Importscript weigert denst, bestand was als KMZ opgeslagen

Nul op rekest na importscript ondanks verschijnen van het woordje SUCCES? Kijk dan eens goed of je echt wel een KML importeert. KMZ wordt door Windowsmachines wel eens als default aangenomen bij opslaan en je leest er snel overheen.

VVS 5: Verdorie, mijn nieuwe mastposities pakken de circuits niet goed op

De automagische circuitherkenner (zie de editorhandleiding) kijkt slechts een berperkt afstandje om zich heen. Bij onnauwkeurig geplaatste masten of slordig getekende circuits (zie zwabber in paragraaf 9 of de netkaartbijbel) kan een mast soms te ver weg staan van een circuit om ermee geassocieerd te worden. Een andere situatie zijn hele (echt héle) grote en zware masten die vanwege hun indrukwekkende breedte (portaalstraten) of circuitaantal (zware combimasten) zo breed zijn dat zelfs bij correcte intekening de circuits nog te ver bij de puntmarkering vandaan zitten. In dat geval kan je de correcte circuits alsnog via hun objectnummer invoeren met de editor-tools. Je hoeft niet opnieuw te gaan sleutelen met kopie en import.

8. Feedback van gebruikers uitlezen op Github

Netkaartonderhoud is meer dan alleen nieuwe dingen intekenen. Het is ook bestaande netten op orde houden en actueel houden. De netkaart heeft een ingebouwde feedbacktool (beheerders zijn er bekend mee) waarmee gebruikers commentaar kunnen aanleveren. Dat kan waardevolle informatie opleveren die verwerkt moet worden op de kaart. In het beheerdersscherm wordt al een klein overzicht gegeven. Hoe bekijk je dit binnengekomen commentaar in detail?

1. Open de browser en ga naar https://github.com/Hoogspanningsnet/Netkaart/issues

2. Kijk daar eens rond en zie wat er daar gebeurt, hoe tickets worden afgewerkt en wat de labels doen

3. Werk een ticket af en sluit naderhand het issue door een klein commentaartje over de verrichte handelingen, waar nodig een bedankje en de knop Sluit issue toe te passen.

Belangrijk: vraag eerst toestemming om in de groep gelaten te worden vóórdat je mee gaat doen om ingekomen feedback te verwerken. Dat is nodig om tickets te kunnen afhandelen via de labels, het commentaarveld en de knop Close. Ga niet aan de slag zonder eerst in de groep te zijn toegevoegd, anders kunnen andere beheerders niet zien dat een ticket al behandeld is!

Belangrijk: merk op dat er ook nog enkele andere threads op Github zijn, waaronder eentje die het development van de netkaart behandelt. Ook daarin kan je meedoen als je tot de groep bent toegelaten.

9. Vuistregels voor intekenen

Hierover kunnen we kort zijn: wees nauwkeurig met intekenen en volg de regels zoals die in de Netkaartbijbel staan. In het kort betreft dat dingen als een correcte tussenafstand tussen twee parallell lopende circuits, het intekenen van lagere spanningen tussen hogere spanningen bij combilijnen als default, de combilijnclausule (extra tussenruimte), verbindingsuiteinden op de juiste plekken positioneren en (belangrijk) beperking van het zogeheten zwabberen.

Zwabberen (zie hierboven)moet zoveel mogelijk voorkomen worden. De netkaart wordt er een onduidelijke bende van en het ziet er ook niet bepaald goed uit met het oog op het uitstralen van kwaliteit. Wees dus behoorlijk secuur, het is het waard.

10. Appgroep

Naast het forum (voor diepgaand overleg) en Github (voor ticketafhandeling en development) is er ook een whatsappgroep voor netkaartontwikkelaars. In principe is de groep open voor iedereen met beheerdersrechten op de netkaart.

Die wordt vooral gebruikt voor korte praktische vragen, een gil als er iets stuk is (hosting down, meer zulks) en heel soms voor wat koffiepraat dat zijdelings gerelateerd is aan de netkaart. Deelname  is niet verplicht, maar voor beheerders die ervan houden kan het een nuttige extra zijn voor vlot overleg. De voertaal is Nederlands. Als je erin wil, vraag het dan aan op het forum.

11. Credo en code

Voor beheerders is het eigenlijk overbodig om te zeggen. Handel integer en naar beste kunnen, zo houden we de kwaliteit hoog. Bij problemen of vragen, hou ze niet voor jezelf. Het is geen schande om vragen te stellen wanneer iets niet duidelijk is. Op die manier geven we met zijn allen vorm aan een steeds verdere verbetering van de netkaart.

 


Omhoog