Enkele screenshots van een toegepast exemplaar van de HoogspanningsNet Netkaart in de interface van Google Earth. 

Oud embleempje uit de begintijd van de netkaartGoogle Earth was vóór de komst van de webkaart de hoofdinterface waarin de netkaart bekeken kon worden. Maar ondanks de webkaart is Google Earth nog steeds een kernwaarde voor ons. Met de netkaart in Google Earth (of een andere vergelijkbare GIS-client) heb je veel meer mogelijkheden ter beschikking. Vooral voor de zwaardere gebruikers is dat essentieel. De vrijwilligers achter de netkaart gebruiken Google Earth zelf ook als client om de netkaartobjecten in te maken. Dat zegt genoeg over hoeveel je ermee kan.

De screenshots zijn gemaakt op een Windowsplatform met de klassieke skin. Kleine verschillen in uiterlijk van de interface kunnen voorkomen bij gebruik van een ander besturingssysteem of schermresolutie. (Bekijk de shortlist table of de release notes voor details over wijzigingen ten opzichte van eerdere releases.)

HoogspanningsNet Netkaart in Google Earth

1. Tilt view van een deel van de netkaart met alle onderdelen ingeschakeld, behalve de legenda. Blik vanaf enige hoogte, maar de mastposities worden reeds nog net getoond. Ook zien we de stations en transformatiestappen. Bij verder inzoomen verschijnen de losse circuits van de verbindingen, zie ook hieronder.

 

HoogspanningsNet Netkaart V.5.0 dynamisch geladen content bij inzoomen

2. De content wordt dynamisch geladen, gegenereerd vanuit een database, en is per oogpunt aangepast op de kijkhoogte en wat er aan- of afgevinkt is. Mastposities worden vanaf lagere hoogte pas getoond. Een volgelopen beeld en de (on)mogelijkheid van het toevoegen van nog meer inormatie, ooit het grootste beperkende probleem van de 4-serie, is sindsdien verleden tijd.

  • Linksboven: blik vanaf 500 kilometer hoogte: alleen de koppelnetten van 220 kV en 380 kV verschijnen
  • Middenboven: bij enig inzoomen verschijnen de transportnetten van 150- en 110 kV
  • Rechtsboven: bij verder inzoomen worden ook de netten van lagere orde, tot en met 1 kV getoond (indien gecarteerd)
  • Linksonder: vanaf 150 kilometer hoogte verschijnen de labels en pictogrammen. Men kan ze naar keuze ook weer uitvinken.
  • Middenonder: vanaf 15 kilometer hoogte verschijnen ook de mastposities met hun mastnummers (in V5.0 alleen in Nederland)
  • Rechtsonder: vlak boven de grond aangekomen is te zien dat het detail gaat tot aan de losse aansluitvelden in de schakeltuinen. Ga tot het draadje.

In toekomstige releases worden ook rails en bedrijfsmiddelen beoogd om op de kaart meegenomen te worden.

Nadat het beeld stabiel is geworden (stilstaand oogpunt) wordt er een query op de database gedaan, waarna direct in de mappenboom links automatisch de dingen verschijnen die voldoen aan de eisen van het oogpunt. Ook kan je iedere entiteit handmatig in- en uitschakelen en daarmee de kaart aan jouw wens van dat moment aanpassen.

In Google Earth veroorzaakt de netkaart geen "beperkingen" van de normale functionaliteit van het programma. Je kan daardoor de netkaart naar hartenlust combineren met andere KML-bestanden, met underlays, afstandsmetingen, andere webdatasets en zelfs met 3D-content die soms ook in GE zit (zoals ingetekende masten). Handig voor screenshots, als underlay voor afbeeldingen en ookals men een netinpassingspunt zoekt en de labels met transformatiestappen expliciet wel of juist niet wil zien.

Met het vinkje kan je kiezen de namen en labels te tonen of te verbergen

3. Een handigheidje dat voortbouwt op punt 2: de stationslabels, transformatiestappen en knooppuntnamen zitten in een snel te bereiken map zodat ze met één druk op de knop aan en uit te zetten zijn. Omdat deze functie veel gebruikt wordt om te schakelen tussen overzicht en informatie (namen uit, namen aan) is het handig om daar snel bij te kunnen. We zien in dit voorbeeld een screenshot van V5.0, maar de functionaliteit is nog steeds op die wijze aanwezig in de huidige versie. We zien dat Brussel er een stuk overzichtelijker van wordt.

 

HoogspanningsNet Netkaart V5.0 met mastposities

4. Detailopname van de stations Geertruidenberg (NL) met terreinmarkering en de mastposities. Circuits en schakelvelden worden apart getoond met polygonen, net als onderscheid tussen luchtlijnen en grondkabels. Mastposities worden met een cirkeltje aangegeven. De mastnummering klopt daadwerkelijk met het mastnummer zoals de netbeheerders die ook gebruiken en zoals dat aanwezig is op de hoogspanningsmasten zelf, inclusief toevoegingen. Zoals reeds genoemd wordt er gewerkt aan implementie van rails en bedrijfsmiddelen voor een volgende release.

 

HoogspanningsNet Netkaart V5.0 deelnetten, transformatiestappen, grondkabels

5. De mappenstructuur maakt GIS-toepassingen en slimme weergave van combinaties mogelijk. We zien hier een paar screenshots van V5.0, maar deze functionaliteit is tot in de huidige versie onveranderd aanwezig. Dit soort maatwerk is onmogelijk met de webkaart, hier moet men echt een GIS-client zoals Google Earth voor hebben.

Door mappen aan en uit te vinken (boven) kan men naar eigen inzicht bijvoorbeeld netten met verschillende spanningsniveaus tonen, om de ruimtelijke samenhang te zien (boven, waar is 380 kV en 110 kV gezamenlijk te vinden). Men kan ook deelnetten aan en uitschakelen om te zien welke regio's gekoppeld zijn (midden). En wie het nog slimmer speelt kan door middel van de stationsiconen feilloos een plaatje genereren waarop te zien is waar zich koppeltrafo's van (in dit voorbeeld) 380/150 kV bevinden. Op deze manier kan je telkens de netkaart zo samenstellen dat hij precies toont wat je op dat moment nodig hebt.

 

Netkaart met informatieballon in de interface van GE

6. Net als in de webkaart beschikt ook de interface in GIS-clients en in Google Earth over de mogelijkheid tot het tonen van informatie bij alle objecten. Wie op een object klikt of tikt, krijgt in de webkaart een kolom te zien. In Google Earth ziet die er een beetje anders uit, als een popup-ballon. (De feedback-link is overigens alleen beschikbaar in de webkaart.)

 

Menu met essentiële links

7. Behalve de legenda kan je direct in de mappenboom meer informatie, de snelstarthandleiding, documentatie, de disclaimer en HoogspanningsNet als website oproepen via de aanklikbare links.

Uiteraard zijn er nog meer features en mogelijkheden dan hier gedemonstreerd staan. Ontdek het zelf! 

Terug naar de portalpagina