935

[iframe]<iframe src="http://www.hoogspanningsforum.com" width="1080" height="1250" frameBorder="0">Als je deze tekst ziet verschijnen, werkt jouw browser helaas niet met Iframes. Probeer eens direct naar www.hoogspanningsforum.com te navigeren, dat zou ook moeten werken.</iframe>[/iframe]