De energiewereld is geen kleine sector en er zijn talloos veel kleinere en grotere bedrijven die er hun bestaan in vinden. Meestal leggen zij zich toe op de kansen die de  energiewende met zich meebrengt. Ken je er een of ben je werkzaam bij een stichting en/of bedrijf dat aan de definitie voldoet maar die hier nog niet tussen staat? Neem dan even contact met ons op en we plaatsen hem erbij.

Meer leren over netberekeningen

TU Delft Online Leermodule – bijzonder handig voor wie op een relatief laagdrempelige wijze wil kennismaken met de dagelijkse gang van zaken binnen de gebouwen van de netbeheerders.

Energiesector

Energy Valley – stichting die tot doel heeft kennisuitwisseling tussen producenten van decentrale energie te bevorderen en een kennisplaform op dit gebied te zijn in met name de Noordelijke regio's van Nederland.

NVDE – oftewel de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Op 15 juli 2015 opgerichte vereniging waarin grote energiegerelateerde bedrijven en netbeheerders de ingezetenen zijn. Doel is om kennis over energiebesparing en hernieuwbare opwekkingsmethoden beter met elkaar te kunnen uitwisselen.

Diversen

Stichting Gelijkstroom – een stichting die zich hard maakt voor het invoeren en exploiteren van een elektriciteitsdistributie gebaseerd op gelijkstroom (DC), beginnende op lokale schaal in nieuwe gebouwen, maar uiteindelijk uitgroeiend naar het gehele Nederlandse elektriciteitsnet. In 2015 hebben ze het boekje 'Groot Gelijk' uitgebracht, een indrukwekkend rapport waarin argumentatie voor toepassing van gelijkstroom nader wordt toegelicht.