Grote lopende hoogspanningsprojecten hebben een eigen, door het Rijk geïnitieerde website.

Het betreft hier projecten zoals nieuwe 380 kV-verbindingen. De websites zijn weliswaar een beetje afgelikte, maar wel neutrale informatiepagina's waarop over het algemeen een aantal veel voorkomende vragen worden beantwoord, basisinformatie over het project en tracé verkrijgbaar is en waarop een en ander te lezen valt over de planning.

De actuele projectinformatie op de sites kan ook nuttig zijn. Open dagen en informatiebijeenkomsten worden er bijvoorbeeld duidelijk aangekondigd en men kan zich abonneren op digitale nieuwsbrieven.


Overheid

Bureau Energieprojecten – website van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Agentschap NL) waarop een keur aan informatie over lopende, grote energieprojecten te vinden is. Aanrader voor die-hards, het is een goede plek om te beginnen met zoeken naar informatie en gespecialiseerde documenten.

Rijkswebsites van 380 kV-projecten 

Randstad 380 (Noordring)  – de rijkswebsite over het project Randstad 380 kV Noordring, een 380 kV-hoogspanningsverbinding die tussen Bleiswijk en Zaandam (Beverwijk) wordt aangelegd of opgewaardeerd. Vrij uitgebreide site waarop ook enig kaartmateriaal te vinden is. De datum van ingebruikname van de Noordring is nog ongewis. De site biedt ook een nieuwsbrief.

Randstad 380 (Zuidring)  – de rijkswebsite over het project Randstad 380 kV Zuidring, een 380 kV-ring in het randstedelijke 380 kV-grid waarin ondermeer de eerste operationele wintracks en de 380 kV-Delftkabel zijn ingelust. De zuidring wordt beraamd gereed te zijn in 2013. Nuttige site met nieuwsbrief voor wie in dat gebied woont of interesse heeft in het project.

Doetinchem-Wesel 380 – de rijkswebsite voor het project Doetinchem-Wesel 380 kV, een 380/150 kV-combinatieverbinding tussen Doetinchem-Langerak en Wesel (D). Project loopt in de periode 2009-2016. Beraamde oplevering: 2016. Ook hier heeft men een nieuwsbrief zodat je vanzelf op de hoogte gehouden wordt.

Noordwest 380 – de rijkswebsite met een nieuwsbrief voor het project Noordwest 380 kV (of wat er nog van dat project over is). Het project betreft na een scopewijziging in februari 2014 nog slechts opwaardering van de verbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten. Het loopt in de periode 2013-2020. 

Zuidwest 380 – de rijkswebsite voor het project Zuidwest 380 kV, een verzamelnaam voor netverzwaringen op 150 kV-niveau in het westen van Brabant en een tweede 380 kV-verbinding naar Zeeland, waar Borssele is aangewezen als locatie voor nieuwe al dan niet nucleaire productiecapaciteit. Dit project lijkt momenteel een iets lagere prioriteit te kennen door de onzekerheid over de toekomst van kernenergie. Volg het via de nieuwsbrief of men weer bouwen gaat.

Projectwebsites en pagina's over lokale projecten

Project SAA bij Rijkswaterstaat – de website van het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat over het SAA-project, hier met betrekking tot het verplaatsen en reconstrueren van twee hoogspanningslijnen vlakbij Diemen in verband met toekomstige aanpassingen aan het wegennet. 

Noordoostpolder-Luttelgeest – eigen website van Tennet over het project Luttelgeest: het bouwen van twee trafostations, leggen van vijf 110 kV-circuits en het inlussen van circa 400 MW windvermogen op Emmeloord en Ens.

Tennet-projectenpagina – hoekje op de site van Tennet waarop diverse kleinere projecten worden toegelicht. Je kan in het linkermenu een project kiezen en dan doorklikken om de betreffende pagina te bereiken. Aanrader omdat informatie op die pagina's direct uit de eerste hand zijn en van Tennet zelf komt.