Links en verwijzingen naar praktische zaken, voor wie zelf wat wil regelen m.b.t. aansluiting op het hoogspanningsnet, storingscompensatie, het aanmelden van productiecapaciteit of wie een klantenservice nodig heeft.

Aansluitingen

Het Aansluitformulier, voor grootverbruikers die graag een eigen aansluiting op het hoogspanningsnet gereliseerd zien. (Kan ook handig zijn wanneer je broertje zijn eigen kernfusiereactor in de kelder aan de praat krijgt.)

 

Aanmelden productiecapaciteit

In Nederland kan het aanmelden van hoogvermogen productiecapaciteit (vermogens die op hoogspanningsniveau geleverd worden) alleen bij TenneT. Kijk daarvoor op de