Niet iedereen is gecharmeerd van een hoogspanningslijn of trafostation in de achtertuin.

Ook dat hoort bij de hoogspanningswereld. HoogspanningsNet sluit er de ogen niet voor, ondanks dat we in de ogen van sommigen op gespannen voet staan met de visie van enkele belangenverenigingen. 

Er zijn in Nederland en België een aantal plaatselijke belangenverenigingen en stichtingen waarin bezorgde bewoners en grondbezitters zich verenigd hebben om hun wil een gezamenlijke stem te geven. Ben je of ken je iemand die bij een buurt- of klachtenvereniging betrokken is die iets met hoogspanning te maken heeft? En staat die stichting of vereniging hier nog niet tussen terwijl je dat wel graag zou zien? Neem dan contact met ons op en we maken een verwijzing aan.
 


Verkabelingsgroepen, verbanden en belangenverenigingen

Noord-west 380 kV moet goed – Burgerwerkgroep en initiatief van diverse dorpen en buurtschappen in westelijk Groningen, vlakbij het tracé van de toekomstige verbinding Eemshaven – Vierverlaten 380 kV.

Diepenveen Onder Hoogspanning – Werkgroep Verkabeling Diepenveen, opgericht in januari 2017. Doel is het ondergronds brengen van een gedeelte van de 110 kV-verbinding die het dorp doorkruist.

Werkgroep Hoogspanning Haagse Beemden – werkgroep actief in Breda alwaar zij ijveren voor (versnelde) verkabeling van de 150 kV-verbinding die in de richting van Roosendaal loopt en twee woonwijken kruist.

Hartvoorstad Zaandam – Vereniging uit Zaandam die de belangen van bewoners behartigt en daarbij ook kijkt naar de bovengrondse hoogspanningslijn die Zaandam doorkruist.

380kVoosterhoutnee – Actieve vereniging uit Oosterhout die ijvert voor het niet aanleggen van de nieuwe hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg, of tenminste het niet vlakbij Oosterhout door het bos laten lopen van het tracé.

Comité Warnsveld en Zutphen Hoogspanningsvrij – belangencomité uit Zutphen dat zich sinds 2004 inzet om de 150 kV-tonlijnen die door de stad lopen ondergronds te laten brengen, daarbij geholpen door een incident in 2005.

Buurtvereniging Klaphek – op de site van deze buurtvereniging uit Ede wordt onder andere bijgehouden hoe de stand van zaken is aangaande de oude bovengrondse 50 kV-verbinding die dwars door Ede loopt.

Hoogspanningondergronds.nl – initiatief van bewoners uit Apeldoorn met als doel het verkabelen van de twee 150 kV-verbindingen die bovengronds door het zuiden van de stad lopen.

Hoogspan.nl – de site van Bewonersplatform Hoogspanningslijnen Veenendaal, waarop zij het doen en laten rondom de bovengrondse 150 kV-verbinding door Veenendaal beschrijven.

TennieT – de naam waaronder bewonersvereniging "De Vijvers" haar standpunt uitdraagt over de aanwezigheid van hoogspanningsverbindingen en het verschijnen van een trafostation in Wateringen.

Stichting Achterhoek voor 380kV ondergronds – stichting die zich tot doel stelt om de nieuw geplande verbinding tussen Doetinchem en Wesel aan te laten leggen als een ondergrondse HVDC-verbinding.

380nee.nl – stichting uit de wijk Floriande (Hoofddorp) die zich hard maakt om een gedeelte van de nieuwe Noordring van Randstad380kV via een ander tracé te laten lopen. 

hoogspanningmaarssen.nl – de naam van het actiecomité dat strijdt tegen plaatsing van nieuwe masten en hoogspanningsleidingen langs de A2 binnen de woongebieden van de daar gelegen woonwijken

hoogspanningsmastennee.nl – bewonerscommité uit Berkel en Rodenrijs die de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding in de directe omgeving niet acceptabel vindt.

Actie Rokkenveen – Stichting de Groene Landschapsscheiding N470 in Zoetermeer zette zich in voor het weghouden van de ringsluitende 380 kV-verbinding tussen Delft en Bleiswijk. De verbinding in kwestie is inmiddels toch gebouwd en de stichting zet zich nu in voor schadeloosstelling wegens waardevermindering van onroerend goed.

Oostzaan 380 kV – een enigszins vaag verband en dito website uit Oostzaan waarop de aanwezigheid van een hoogspanningslijn van 150 kV (op te waarderen naar 380 kV) in de streek het hoofdonderwerp vormt.

Trafo Kortrijk – actiebeweging met een onbestemd profiel (wordt niet duidelijk op hun website of facebookpagina) die de bouw van het beraamde 380/150 kV koppelstation Breukelen Kortrijk van locatie probeert te laten verplaatsen.