Heb je altijd al eens voor netbeheerder willen spelen? In 2016 brachten de Franse netbeheerder RTE en Elia het spel Need4Grid uit, waarin je zelf een hoogspanningsnet moest beheren. Het spel is helaas weer verdwenen (hoewel er een soort opvolger verscheen in de Tennet Power Flow Simulator), maar de bevindingen van de game zijn er nog altijd.

Need4Grid splash screen

'Need4Grid: maak spelenderwijs kennis met de complexe wereld van modern netbeheer' luidde de slogan van het spel. Het was een spel waarin het beheer van een hoogspanningsnet centraal stond. Dat twee netbeheerders dit initiatief namen past in de trend dat netbeheerders in de jaren 10 meer op de voorgrond traden. Met het spel wou men bij het (jonge) publiek onder de aandacht brengen wat het netbeheer inhoudt en wellicht ook wat meer begrip kweken voor wat hun taak is. Netbeheer was en is nog steeds een grotendeels ongeziene wereld en zeker wij als hoogspanningsgeïnteresseerden weten maar al te goed hoeveel er wordt gemopperd op de aanblik van hoogspanningslijnen en trafostations.

Meer dan alleen bouw en aanleg

Screenshot uit een van de tutorialsN4G leek qua gameplay enigszins op Minecraft of nog meer op Rollercoaster Tycoon, maar dan specifiek toegepast op het netbeheer van een hoogspanningsnet.
Op een speelveld van vierkante tegels met landschapseenheden kunnen centrales, verbindingen, trafostations en klantaansluitingen gebouwd worden. Doel was het bouwen en onderhouden van een hoogspanningsnet dat zo efficiënt mogelijk is in zowel technisch, financieel en maatschappelijk opzicht.
Buiten technische aspecten (transportcapaciteit van verbindingen, staat van onderhoud, snoeibeleid) was er ook rekening gehouden met ambtelijke procedures (tijd!) die aanleg van een nieuwe verbinding vergt, met de kosten van het tracé en met de tevredenheid van de bevolking: een zware bovengrondse koppelnetverbinding door een natuurgebied aanleggen wordt niet zo gewaardeerd en dat kost je punten. Net als in het echt moest je dus zorgvuldig waken over je imago bij het publiek.

Ook had je maar beperkt kapitaal en middelen ter beschikking, zodat je daadwerkelijk strategisch te werk moet gaan. In de hogere levels kom je steeds complexere, maar telkens realistische elementen tegen. Zo werd er bijvoorbeeld rekening mee gehouden dat grondkabels voor hogere netspanningen erg duur en technisch nog niet al te betrouwbaar zijn. Je kwam verschillende spanningsniveaus, congestie, onvoorspelbare productie door hernieuwbare bronnen en zelfs het gevaar van een cascadestoring tegen. En net als in het echt kreeg je een belabberd publieksimago wanneer je er een bende van maakt.

Gratis en ook Nederlandstalig

N4G screenshot uit een van de tutorials

N4G was gratis en kon (solo) zonder account worden gespeeld op een computer en ook via een app op de telefoon. Wie wel een account aanmaakte kon zijn scores bewaren, levels opklimmen en (als je heel goed je best doet) zelfs in de highscore list komen.

Het spel beschikte over documentatie over de gesimuleerde elementen (vergelijkbaar met de Stroomcursus).  Wie vanuit het oogpunt van een pylon geek kijkt, herkende duidelijk de herkomst van het spel (Belgisch/Frans): de chatmasten en driehoeksmasten zijn vrij zuidelijk en ook de geschetste karakters dragen namen die verraden dat er Franstalige invloed in zit. Maar je hoefde geen Frans te kunnen om het spel te spelen: wie bij Settings op het Belgische vlaggetje klikt kon het ook eenvoudig Nederlandstalig spelen.

Té goed gebouwd?

N4G was het eerste spel dat onze niche als hoofdelement heeft. Als hoogspanningsliefhebbers waren we er erg content mee. Helaas waren we blijkbaar ongeveer de enigen die dat vonden. Het spel was aardig uitgebreid en misschien was dat juist ook wel tegelijk de zwakte ervan. Je moest wel aardig diep geïnteresseerd zijn voordat je al deze opties leuk vond. Wie vooral in de technische kant van balanshandhaving geïnteresseerd was (zie de Power Flow Simulator), vond die vergunningsaanvragen in het spel maar lastig en overbodig. In het echt werken er bij de netbeheerders honderden tot duizenden mensen die allemaal een klein deel van de expertise beheersen, zodat niemand het volledige plaatje hoeft te beheersen. Bij dit spel moest dat wel. De meeste mensen vonden dat waarschijnlijk teveel.

Na een jaar was de server opeens niet meer bereikbaar. Het spel werkte nog een tijdje half-half op stand-alone basis voor wie het geïnstalleerd had, maar na een poosje viel ook dat uit. In de Google Play-store bleek de oorzaak: het spel had in een jaar tijd nog geen duizend downloads gehad. Dat was natuurlijk uitermate teleurstellend voor RTE en Elia, die waarschijnlijk een paar ton hadden geïnvesteerd om het te ontwikkelen en om de servers aan de praat te houden. De links verwijzen nu naar de site van RTE.

Tennet Power Flow Simulator als een soort opvolger

Ondanks een contactpoging van onze kant richting RTE hebben we niets mogen vernemen over het hoe en waarom. En zo eindigde een interessant hoofdstuk uit het leven van een pylon geek. Pas in 2019 verscheen de Tennet Power Flow Simulator, een spel dat minder uitgebreid is en hoofdzakelijk op loadflow gericht is. Voor de techneuten eigenlijk veel leuker: je kan een verbinding overbelasten of verzwaren zonder vergunningsproblemen, maar voor gamers minder interessant, want je kan daar(helaas) geen highscores meer neerzetten. In game-opzicht was en is Need4Grid onovertroffen.

Lees eventueel meer over de opkomst en ondergang op ons forum.