Heb je zelf een interessante, historische of detailfoto die iets unieks toont? Heb je een inzending voor Mast van de Maand? Of heb je een foto die iets toevoegt op een van de informatiepagina's?

Lees hier wat we van elkaar kunnen verwachten bij het insturen van een foto. Door de handeling van inzenden te verrichten verklaar je dat je akkoord bent met de onderstaande voorwaarden en dat je inzending eraan voldoet.

Voorwaarden voor inzenden

 • • Je moet zelf de fotograaf zijn of de volledige rechten bezitten.
 • • Je hebt niets illegaals gedaan om de foto te kunnen maken. (Het is bijvoorbeeld verboden om een hoogspanningsmast te beklimmen of een station te betreden als je daar geen legitieme reden voor hebt.)
 • • De foto toont geen objecten, ruimtes of situaties waarvan het verboden is om ze te fotograferen.
 • • De foto bevat geen sierranden en ten hoogste slechts een klein, weinig opvallend naamlogo.
 • • Je accepteert dat ingezonden foto's op HoogspanningsNet onder een CC BY-NC-ND copyright vallen en je begrijpt wat dit betekent.

Ingestuurde foto's mogen door HoogspanningsNet voor de volgende doelen worden gebruikt.

 • • Plaatsing op de website (tijdelijk of permanent).
 • • Inline als gehotlinkte afbeelding in de objectinformatiekolom van onze netkaart.
 • • Inline als gehotlinkte afbeelding tonen op ons forum.
 • • Bij aanvraag van een derde partij met een niet-commercieel doel: wederverstrekking onder hetzelfde copyright als deze site (CC BY-NC-ND) met bronvermelding hoogspanningsnet.com. Een foto is dan altijd terug te herleiden naar ons als bron en daarmee naar jou als fotograaf.

Behandeling van een ingestuurde foto:

 • • Bronvermelding geschiedt als tekst direct onder de foto, als Foto door Voornaam Achternaam. Wanneer dit bezwaarlijk is bieden we ruimte voor maatwerk.
 • • Een ingestuurde foto wordt voorzien van een watermerk van ons logo. De foto is dan altijd terug te herleiden naar ons als bron en naar jou als fotograaf, ook als deze ergens gaat rondzwerven op internet. We weten tenslotte allemaal hoe het werkt.
 • HoogspanningsNet zal een foto m.u.v. het watermerk niet aanpassen als daar geen goede reden voor is. (Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn: het afschermen van een privételefoonummer van de bouwopzichter op een papiertje aan een hek op een foto van een bouwproject.) Een uitsnede maken wordt alleen gedaan wanneer dit een goed uitlegbare meerwaarde heeft.
 • • Een ingestuurde foto kan worden gecomprimeerd qua afmeting en qua bestandsgrootte.
 • • Van iedere ingezonden foto wordt een kopie van de inzending bewaard, samen met het bericht. Bij problemen of copyrightkwesties kan daarmee worden aangetoond dat wij het origineel legitiem en met toestemming van jou hebben verkregen.
 • • Je hebt te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden te verzoeken een door jou gemaakte of aangedragen foto van de website te laten verwijderen.

HoogspanningsNet behoudt zich de volgende rechten voor:

 • • Anonieme inzendingen worden niet behandeld.
 • • Een ingezonden foto mag zonder opgaaf van reden worden geweigerd of verwijderd.
 • • Wanneer het vermoeden bestaat dat er een illegale handeling is verricht om een foto te kunnen maken, kunnen we de inzender uitsluiten van nieuwe inzendingen.
 • • HoogspanningsNet houdt rekening met het portretrecht (NL) of het recht op afbeelding (B) en zal zeer terughoudend omgaan met foto's waarop een herkenbaar persoon staat. Meestal wordt een dergelijke foto niet gebruikt, tenzij het uniek materiaal is. In dit geval zal er worden overlegd.
 • • HoogspanningsNet is niet aansprakelijk voor ongevraagd derdengebruik van ingezonden foto's door websites die de foto ongevraagd hebben overgenomen en daarna onder een ander copyright tonen.
 • • HoogspanningsNet is niet aansprakelijk voor diefstal van een foto in geval van overmacht (een hack) of moedwil.
 • • Bij zwaarwegende redenen kunnen deze voorwaarden worden aangepast. Bericht daarover geschiedt via de voorpagina van de website, minstens drie maanden voorafgaand aan de doorvoer van een wijziging. (Bij bezwaar kan je ons een bericht sturen waarna de foto van de server wordt verwijderd. Opgaaf van reden is niet nodig en een verzoek daartoe zal altijd worden gehonoreerd.)

Vragen? Neem gerust contact op

HoogspanningsNet wordt beheerd door enthousiaste vrijwilligers die in het dagelijks leven allerlei soorten werk doen, maar we zijn geen juristen of boemannen. Bij vragen over de voorwaarden, maatwerk of anderszins een motivatie om iets te willen overleggen kan je altijd contact opnemen.