Nethistorie is het vakgebied dat zich richt op het reconstrueren en beschrijven van de geschiedenis van het hoogspanningsnet. Documentatie over nethistorie is vooral te vinden in gedenkboeken.

Een aantal oude elektriciteitsbedrijven (de meesten hebben een jaar of tachtig bestaan) hebben vroeger of later gedenkboeken uitgegeven. In de hoogspanningswereld bekende exemplaren zijn het PEN-gedenkboek (PEN-concessie, Noord Holland), Tweestromenland (EGD-concessie) en het PGEM-gedenkboek (PGEM-concessie, Gelderland).

Andersoortige publicaties

 

Dit is een website, dus van fysieke papieren boeken kunnen we slechts een omschrijving plus ISBN-nummers geven. 

 

 

Boeken