Een belangrijk kenmerk van Kwaliteits- en CapaciteitsDocumenten en transportbalansen is dat ze zich laten vergelijken met vorige versies. Maar dan moet je natuurlijk wel het vorige exemplaar bij de hand hebben. 

Netbeheerders kunnen van elkaars KCD gebruik maken om tot een gezamenlijke visie te komen bij concessieoverschrijdende kwesties. En die concessiegrenzen zijn niet altijd hetzelfde geweest. Een deelnet of een netspanning dat vroeger bij netbeheerder A hoorde, kan na een overname bij beheerder B terecht zijn gekomen of juist in tweeën zijn gehakt. Dankzij bijdragen van gebruikers hebben we duizenden pagina's van deze oude KCD's en transportbelansen beschikbaar waarin iedere geïnteresseerde online kan schatgraven. 

Concessies en naamgeving

Netbeheerders Nederlands middenspanningsnet (stand circa 2013)Het gebied waarin een netbeheerder het alleenrecht heeft verkregen wordt het concessiegebied genoemd. Maar het netbeheer op middenspanningsniveau wordt de laatste twintig jaar gekend als een slagveld waarin fusies, overnames en naamsveranderingen aan de orde van de dag zijn. Continuon werd Liander, ENBU werd Stedin en Essent Netwerk werd Enexis, want het moet allemaal natuurlijk wel modern en sexy klinken.
De namen en concessiegebieden in de KCD's die al wat ouder zijn verschillen dus van de netbeheerders die vandaag actief zijn. Het kaartje hiernaast toont de situatie van 2013 om in ieder geval iets van richting aan te geven. Verder doen sommige netbeheerers ook gasnetten, dus de grenzen kunnen soms anders ingetekend worden.

Het leven voor en na de Splitsingswet

Onmisbaar bij het lezen van oude KCD's is kennis over de WON- en Splitsingswet. Het hoogspanningsnet van 110- en 150 kV is niet altijd staatsbezit geweest zoals nu. Wie dat echter begrijpt en wie bereid is om diepgaand te wroeten op zoek naar dat ene felbegeerde detail of getal, zit met deze KDC's gebakken. 

Let op: Ondanks dat we de documenten zelf hosten (om beschikbaarheid te garanderen) blijven de documenten en de inhoud eigendom van de netbeheerders die ze uitbrachten en/of hun rechtsopvolgers. Gebruik je verstand bij het lezen en gebruiken en bezoek ter referentie (indien nodig) de website van de netbeheerder van wie het KCD afkomstig is.

 


KCD's geldig voor 2014-2023 (grotendeels nog actueel)

KCD Liander 2013

KCD Liander 2011

KCD Stedin 2010-2016

KDC Enexis 2014-2020

KCD Continuon tot 2014

 


KCD's geldig voor 2012-2018 (deels nog actueel)

KCD Delta 2012-2018 (actueel)

KCD Liander 2011

KCD Stedin 2013 (150 kV-netten)

KCD Stedin (beheerd 150 kV-netdeel) 2014

KCD Stedin 2013 (MS-netten)


KCD's geldig voor 2010-2016 (deels nog actueel)

KCD (KCP) Tennet 2010 Deel I (alleen hoogspanning)

KCD (KCP) Tennet 2010 Deel IIA (alleen hoogspanning)

KCD Enexis Elektriciteit 2020-2016

KCD Stedin 2010-2016

KCD Liander 2009-2016

KCD Delta 2012-2018 (actueel)

 


KCD's geldig voor 2008-2014 (verouderd)

KCD (KCP) Tennet 2008 Deel I  (alleen hoogspanning)
KCD (KCP) Tennet 2008 Deel II (alleen hoogspanning)

KCD Continuon 2008-2014

KCD Delta Netwerk 2008-2014 (openbare versie)

KCD Eneco 2008-2014

KCD Essent Netwerk 2008-2014

KCD DNWB 2010-2016

KCD Westland Infra uit late jaren 00

 


KCD's geldig voor 2006-2012

KCD (KCP) Tennet 2006

KCD Continuon 2006-2012

KCD 2006 Essent Netwerk

CP ENBU B.V. 2006-2012

CP Eneco Netbeheer (specifiek) 2006-2012

CP Eneco Netbeheer (Deelnet Westland) 2006-2012

CP Eneco Netbeheer (Midden Holland) 2006-2012

 


KCD's geldig voor 2003-2009

Tennet transportbalans 2004 (het enige exemplaar met 50 kV-kaartjes)

KCD N.V. Continuon Netbeheer 2003

KCD Noordwestnet (2003)

KCD ENBU KCP 2003-2009 (Utrecht e.o.) met netkaartje

KCD Westland Infra 2003

CP BV Transportnet Zuid-Holland 2003

KCD Delta Netbeheer 2002

Eneco Netbeheer 2003

Eneco Deelnet Westland (2003)

Eneco Netbeheer Midden Holland (2003)

Eneco Netbeheer Weert (2003)

Eneco Netbeheer Zuid-Kennemerland (2003)

Essent Netwerk Brabant B.V.

Essent Netwerk Friesland B.V.

Essent Netwerk Limburg B.V. met oud netkaartje

Essent Netwerk Noord B.V.

EWR Netbeheer B.V. (2003)

CP Inframosana N.V.

KCP Netbeheer Centraal Overijssel

KCP Noord West Net 2003

KCP NRE 2003

KCD ONS Netbeheer

KCD Rendo B.V.

 


KCD's geldig voor 2000-2006 en ouder

KCD (KCP) Tennet 2001

KCD Continuon N.V. 2000

KCD Netbeheer Centraal Overijssel

KCD Essent Netwerk Limburg (2001) 

KCD Delta Netwerk 2000

CP Edelnet Delftland

Elektriciteitsnetbeheer Utrecht

KCD Eneco Netbeheer (overzicht)

KCD van Eneco Netbeheer Dordrecht, 2000

Enet Eindhoven

Essent Netwerk Brabant

Essent Netwerk Noord

Essent Netwerk Friesland

KCD EWR-net

CP Inframosane, 2000

Netwerkbeheer Midden Holland

Netwerkbeheer Nutsbedrijven Weert

Netbeheer Zuid-Kennemerland

Netbeheer Zuid West Net

ONS Netbeheer

 


Omhoog