Een belangrijk kenmerk van Kwaliteits- en CapaciteitsDocumenten is dat ze periodiek worden uitgebracht en dat ze zich laten vergelijken met vorige versies. Zo kan je een archief in netontwikkeling opbouwen.

Enkele bijdragers aan deze site hebben gedurende vele jaren KCD-rapporten verzamelen en tijdig veiliggesteld. Terwijl netbeheerders fuseerden en hun voorgangers langzaam in de vergetelheid verdwenen, bleven hun oude KCD's zo alsnog bewaard en hebben we nu duizenden pagina's van deze oude KCD's en transportbelansen beschikbaar waarin iedere geïnteresseerde online kan schatgraven. Op zoek naar dat ene felbegeerde getalletje? Grote kans dat je 'm vindt in het HoogspanningsNet KCD-archief.

Let op: niet zo geschikt voor beginners 
KCD-rapporten zijn niet primair bedoeld voor de geïnteresseerde leek. Onmisbaar bij het lezen van oude KCD's is enige technische kennis en parate achtergrondkennis over de WON- en Splitsingswet. Ook kennis van de huidige netbeheerders, hun concessiegebieden en de geschiedenis van namen, fusies en de jaartallen van veranderde concessiegrenzen is essentieel.

Copyrights: Ondanks dat we de documenten zelf hosten (om beschikbaarheid te garanderen) blijven de documenten en de inhoud eigendom van de netbeheerders die ze uitbrachten en/of hun rechtsopvolgers. Gebruik je verstand bij het lezen en gebruiken en bezoek ter referentie indien nodig de website van de netbeheerder van wie het KCD afkomstig is.


KCD's geldig voor 2016-2026 

TenneT KCD 2017 Deel 1 – Kwaliteitsbeheersingsysteem
TenneT KCD 2017 Deel 2 – Investeringen Net op Land 2018-2027
TenneT KCD 2017 Deel 3 – Investeringen Net op Zee 2018-2027

Enexis KCD 2018

Liander KCD 2018

Stedin KCD 2018

Enduris KCD 2018

Westland Infra KCD 2016

Rendo KCD 2016

 


KCD's geldig voor 2014-2023 (deels nog actueel)

Tennet KCD 2016 deel I

Tennet KCD 2016 deel II

KCD Liander 2015

KCD Enexis 2014-2023

KCD Stedin 2018-2020

KCD Delta 2014-2020

 


KCD's geldig voor 2014-2023 (deels nog actueel)

KCD Liander 2013

KCD Liander 2011

KCD Stedin 2010-2016

KDC Enexis 2014-2020

KCD Continuon tot 2014

 


KCD's geldig voor 2012-2018 (deels nog actueel)

Tennet KCD 2013 Samenvattingsdocument

KCD Delta 2012-2018 (actueel)

KCD Liander 2011

KCD Stedin 2013 (150 kV-netten)

KCD Stedin (beheerd 150 kV-netdeel) 2014

KCD Stedin 2013 (MS-netten)

 


KCD's geldig voor 2010-2016

KCD Tennet 2011 deel I
KCD Tennet 2011 deel II
KCD Tennet2011 deel III
KCD Tennet 2011 deel IV

KCD (KCP) Tennet 2010 Deel I

KCD (KCP) Tennet 2010 Deel IIA

KCD Enexis Elektriciteit 2020-2016

KCD Stedin 2010-2016

KCD Liander 2009-2016

KCD Delta 2012-2018 (actueel)

 


KCD's geldig voor 2008-2014

KCD (KCP) Tennet 2008 Deel I 
KCD (KCP) Tennet 2008 Deel II

KCD Continuon 2008-2014

KCD Delta Netwerk 2008-2014 (openbare versie)

KCD Eneco 2008-2014

KCD Essent Netwerk 2008-2014

KCD DNWB 2010-2016

KCD Westland Infra uit late jaren 00

 


KCD's geldig voor 2006-2012

KCD (KCP) Tennet 2006

KCD Continuon 2006-2012

KCD 2006 Essent Netwerk

CP ENBU B.V. 2006-2012

CP Eneco Netbeheer (specifiek) 2006-2012

CP Eneco Netbeheer (Deelnet Westland) 2006-2012

CP Eneco Netbeheer (Midden Holland) 2006-2012

 


KCD's geldig voor 2003-2009

Tennet transportbalans 2004 (het enige exemplaar met 50 kV-kaartjes)

KCD N.V. Continuon Netbeheer 2003

KCD Noordwestnet (2003)

KCD ENBU KCP 2003-2009 (Utrecht e.o.) met netkaartje

KCD Westland Infra 2003

CP BV Transportnet Zuid-Holland 2003

KCD Delta Netbeheer 2002

Eneco Netbeheer 2003

Eneco Deelnet Westland (2003)

Eneco Netbeheer Midden Holland (2003)

Eneco Netbeheer Weert (2003)

Eneco Netbeheer Zuid-Kennemerland (2003)

Essent Netwerk Brabant B.V.

Essent Netwerk Friesland B.V.

Essent Netwerk Limburg B.V. met oud netkaartje

Essent Netwerk Noord B.V.

EWR Netbeheer B.V. (2003)

CP Inframosana N.V.

KCP Netbeheer Centraal Overijssel

KCP Noord West Net 2003

KCP NRE 2003

KCD ONS Netbeheer

KCD Rendo B.V.

 


KCD's geldig voor 2000-2006 en ouder

KCD (KCP) Tennet 2001

KCD Continuon N.V. 2000

KCD Netbeheer Centraal Overijssel

KCD Essent Netwerk Limburg (2001) 

KCD Delta Netwerk 2000

CP Edelnet Delftland

Elektriciteitsnetbeheer Utrecht

KCD Eneco Netbeheer (overzicht)

KCD van Eneco Netbeheer Dordrecht, 2000

Enet Eindhoven

Essent Netwerk Brabant

Essent Netwerk Noord

Essent Netwerk Friesland

KCD EWR-net

CP Inframosane, 2000

Netwerkbeheer Midden Holland

Netwerkbeheer Nutsbedrijven Weert

Netbeheer Zuid-Kennemerland

Netbeheer Zuid West Net

ONS Netbeheer