Gedenkboek PGEM

 

Tweestromenland
Elektriciteitsvoorziening in Groningen en Drenthe

Annemiek de Groot en Bert van Houten
Gedenkboek van het EGD (Energiebedrijf Groningen en Drenthe) over de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in de voormalige concessie van het EGD. Het boek beslaat de periode vanaf circa 1885, het eerste begin van elektriciteitsopwekking in Groningen, tot 1988. Aan de vooravond van de grote netveranderingen die in de jaren 90 ingang vonden (en waarvan men eind jaren 80 nog geen weet had) wordt teruggeblikt op de netontwikkeling, problemen, organisatorische strijd en de vermogensontwikkeling van het EGD en haar voorgangers in Groningen en Drenthe. 

Wolters Noordhoff, Groningen, 1988. ISBN 90 624 099 6    
Niet meer in de reguliere handel verkrijgbaar.

 

1917-1967 Een halve eeuw PEN
Vijftig jaar elektriciteit in Noord Holland
PEN Noord-Holland
Gedenkboek van het PEN (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland waarin teruggeblikt wordt op een halve eeuw elektriciteitsontwikkeling in de concessie van het PEN. De centrales, financiële positie en netontwikkeling krijgen veel aandacht.
Hoewel we inmiddels reeds bijna een volgende periode van 50 jaar verder zijn, is het boek nog verrassend actueel als het gaat over problematiek met hoogspanningslijnen in het landschap en de meningen daarover.

Meijer Pers n.v., Wormerveer, 1967. ISBN onbekend (niet aanwezig).
Niet meer in de reguliere handel verkrijgbaar.

 

De grootsche gedachte van het koppelen der centrales
Vijftig jaar elektriciteit in Noord Holland
Louis van Empelen
Gedenkboek