***ter referentie***

 


 

 BASEjumpers bekeurd voor sprong uit hoogspanningsmast 

30 augustus 2013 ∙ Drie mannen uit Papendrecht, Nijmegen en Tilburg die werden betrapt bij een BASEjump uit een hoogspanningsmast bij Nieuwekerk a/d IJssel zullen een flinke boete moeten betalen.

Zuidelijke crossingsmast Bleiswijk-KrimpenZo meldt nu.nl, bron via ANP. De drie mannen beklommen een paar dagen gelden een van de twee circa 140 meter hoge crossingsmasten van de 380 kV- verbinding Krimpen-Bleiswijk ter hoogte van de Hollandsche IJssel vlakbij trafostation Krimpen. Een bewoner merkte op dat er een aantal mensen in de mast klommen en die belde de politie, die de mannen na hun sprong aanhield. 

De hoge donaumasten van de (vele) waterkruisingen in het Rivierengebied worden wel vaker illegaal beklommen. Omdat de meeste klimmers het onder dekking van de nacht of met een vooropgezet plan doen worden zij weinig betrapt zodat we er ook weinig van vernemen in de media. Wat niet weet dat niet deert. Maar voor deze drie BASEjumpers ging die vlieger niet op. Op het beklimmen van een hoogspanningsmast staat een Artikel 461 W.v.S. en die resulteert doorgaans in een geldboete van enkele honderden euro's.

Foto: de zuidelijke crossingsmast van Krimpen-Bleiswijk 380 kV, beide zijn ongeveer 140 meter hoog. Een donaumast laat zich vrij makkelijk beklimmen omdat de draden ver van de toren hangen, maar of BASEjumpen vanaf de traversetoppen of de kattenoren een goed idee is…

 

 Release nieuwe GE-Netkaart uitgesteld met een goede reden 

26 juli 2013 ∙ De nieuwe release van de Google Earth netkaart wordt enige tijd uitgesteld. Dat klinkt alsof er problemen zijn, maar juist het tegendeel is waar: er wordt zoveel toegevoegd, veranderd en verbeterd dat we gewoon meer tijd nodig hebben om alles erop en eraan te zetten (zeker met dit mooie weer). 

50 kV-net AmsterdamDe nieuwe release, ooit bedoeld als een simpele debugging-patch zodat V3.2 naar V3.3 zou gaan, veranderde achter de schermen langzaam maar zeker in een steeds groter pakket van verbeteringen en aanpassingen. Inmiddels is bekend dat V3.3 er niet meer zal komen. We gaan meteen door naar V4.0 en die zal behoorlijk complexer zijn. Invoering van het 66 kV-net op de Maasvlakte, invoering van pockets en deelnetten, het aangeven van netopeningen en mogelijk productielocaties, het Belgische net, er staat heel wat op stapel.

Maar de meest opvallende verandering is waarschijnlijk te vinden op het 50 kV-niveau. Na de ontmoetingsdag in Geertruidenberg werd duidelijk dat het misschien toch mogelijk is om met succes een uitdaging aan te gaan die voorheen als onmogelijk werd gezien: het volledige Nederlandse 50 kV-net carteren. De stations zijn niet altijd herkenbaar op luchtfoto's en grondkabels zijn al helemaal niet te zien. En omdat het 50 kV-net voor het overgrote deel ondergronds ligt en eigendom is van commerciële netbeheerders zoals Liander, Enexis en Stedin, leek het onmogelijk om aan voldoende bronmateriaal te komen.

Ot en Nien en de Zoektocht naar het Vermiste 50 kV-stationDit vermoeden bleek ongegrond sinds het beschikbaar komen van een grote stapel oude KCD's die ons door een gebruiker van de site werden aangeleverd. Midden juni zijn twee sitebeheerders aan de slag gegaan met de monsterklus van het vinden van meer dan honderd 50 kV-stations en het trekken van alle grondkabels en het groeide uit tot een subproject met in de underground zelfs een eigen anthem (zie tweede afbeelding). 

Een landelijke, gratis beschikbare en openbare netkaart die het 50 kV-net min of meer natuurgetrouw en met stationsnamen toont is nergens anders beschikbaar. Met deze toevoeging wordt de HoogspanningsNet GE-Netkaart nog breder inzetbaar dan hij al was. Maar er moet nog aardig wat werk gebeuren voordat dit alles gereed is. Een nieuwe releasedatum durven we daarom nog niet te geven, al kunnen we wel zeggen dat het geen maanden meer zal gaan duren. We houden je op de hoogte.

Foto's: screenshot van V4.0 bèta met daarop een deel van Amsterdam waarin nu ook het 50 kV-net wordt aangegeven. Tweede afbeelding: het onvolprezen motto van V4.0, refererend naar de namen van de twee sitebeheerders die aan dit project werken.

 

 Doetinchem-Wesel 380 kV gaat niet ondergronds

20 juli 2013 ∙ Na een jarenlange discussie tussen de netbeheerder, de overheid en de belangenorganisatie Achterhoek 380 kV Ondergronds is eerdaags het definitieve besluit gevallen over de nieuwe hoogspanningslijn Doetinchem-Wesel 380 kV. Op 23 mei kwam het onderzoeksrapport van Tractebel uit en inmiddels is het ministerie klaar met nadenken. HVDC wordt niet langer als een te overwegen alternatief gezien en Doetinchem-Wesel 380 kV zal definitief als bovengrondse 380 kV AC-verbinding worden aangelegd. 

Combiwintracks bij Delft - Ole NielsenEen zure appel voor de belangenorganisatie, waarbij HoogspanningsNet het niet ongenoemd wil laten dat hun ijver in de vorm van een lijvig rapport ervoor gezorgd heeft dat er überhaupt een onderzoek van Tractebel kwam, hetgeen geen slechte prestatie is. Maar voor mastengekken en andere liefhebbers van bovengrondse hoogspanning klinkt dit besluit in deze tijden van verkabeling als een opsteker. Echter, mastengekken doen er goed aan om niet meteen de vlag op te steken, want er zit een grote boa constrictor onder het gras van dit besluit.

Omdat Doetinchem-Wesel 380 bovengronds zal worden aangelegd treedt het Uitruilbeginsel in werking. Voor dit project betekent dit dat voor iedere nieuwe kilometer 380 kV-lijn er ook een kilometer andere bovengrondse hoogspanningslijn zal moeten sneuvelen. Dat gaat gebeuren in de vorm van gedeeltelijke afbraak van de 150 kV-verbindingen Dodewaard-Doetinchem en Doetinchem-Ulft.

Shall we Dance? van Floris SchoonderbeekNederlands enige tonmast die voorbereid was op verkabeling maar die uiteindelijk stand hield als luchtlijn zal alsnog sneuvelen. Ook het kunstwerk Shall we Dance? van Floris Schoonderbeek zal alleen komen te staan, met niemand om nog ten dans te vragen. En ook het roemruchte, herstelde lijndeel van Doetinchem-Ulft dat in 2010 bezweek tijdens de Downburst van Vethuizen zal het veld moeten ruimen. Wat we daarvoor terug krijgen is een straat combinatiewintracks waarin 380 kV en 150 kV samen wordt ingehangen. En op de voorpagina van HoogspanningsNet mogen we gerust hardop zeggen dat zelfs onder de mastengekken de liefhebbers van deze combinatiewintracks bijzonder dun gezaaid zijn…

Kortom, we zitten als mastengekken in een zeldzame spagaat: een nieuwe bovengrondse lijn klinkt fijn, maar de offers die daarvoor in het mastenlandschap moeten worden gebracht zijn groot. Daarom valt het te bezien of we werkelijk blij moeten zijn met het besluit van het ministerie. Het uitruilbeginsel heeft bizarre gevolgen. Want voor één keer staan mastengekken en belangenverenigingen daardoor wellicht zij aan zij. 

Foto's: combinatiewintracks zoals ze gebruikt gaan worden in Doetinchem-Wesel 380 kV zijn heden ten dage al te vinden ten zuiden van Delft, hier vastgelegd door Ole Nielsen. Onder: Shall we dance? van Floris Schoonderbeek. Dit kunstwerk zal na de verkabeling van de tonmastenlijn naar Ulft als een soort Remy blijven staan, met geen enkele andere hoogspanningsmast meer om nog mee te dansen.

 

 Eerste werken aan Stevinproject begonnen

01 juli 2013 ∙ Niet alleen bij Amsterdam is men dezer dagen begonnen met werkzaamheden. Ook in België zijn de werkzaamheden aan het Stevinproject inmiddels gestart. 

Werk aan Stevinproject begonnen (foto door Bavo Lens)Het Stevinproject is een nieuwe 380kV-hoogspanningslijn die de Belgische netbeheerder Elia gaat bouwen tussen Zeebrugge en de 380kV-ring in Evergem. Deze nieuwe lijn is onder meer nodig om in de toekomst een HVDC-kabel uit Engeland aan te kunnen sluiten, net zoals in Nederland reeds het geval is met de verbinding Maasvlakte-Grain. Daarnaast is het ook de bedoeling om in de toekomst een grote hoeveelheid windvermogen aan te kunnen sluiten.

Het Stevin-project bestaat uit 3 delen: de hoogspanningspost "Stevin" in Zeebrugge, de 380kV-lijn tussen Zeebrugge en Evergem en het schakelstation "Horta" in Evergem zelf. Het is aan dit laatstgenoemde deel dat de werken nu begonnen zijn. Op de plek waar het schakelstation moet komen staan nu nog twee 380kV-aftakmasten. Deze zullen vervangen worden door drie nieuwe afspanmasten die de hoogspanningskabels naar het nieuwe schakelstation zullen leiden. Deze werken luiden het begin in van een lange bouwperiode die we -uiteraard- op de voet zullen volgen. In o.a. dit topic op ons forum kan iedere geïnteresseerde zien hoe de zaken ervoor staan en ook op de website van netbeheerder Elia zijn de vorderingen te volgen. 

Foto: werkzaamheden vlakbij Horta aan de dubbelvlagmasten, vastgelegd door Bavo Lens (voor meer foto's, zie hier). Deze ombouw vormt nog slechts het begin van een zeer groot project: de bouw van een volledig nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn. 


 Werkzaamheden vlakbij Diemen

01 juli 2013 ∙ Afgezien van de voorbereidingen voor de noordring van Randstad380 is het rond Amsterdam al een jaar of zes vrij stil op hoogspanningsgebied. Maar dat is bezig te veranderen: het aankomend jaar vindt er een reconstructie plaats vlakbij Diemen waarbij een aantal gehele hoogspanningsmasten verplaatst moeten worden.

Deltamast bij Diemen (ElektroThriller)Rijkswaterstaat wil de drukke snelwegen ten zuiden van Amsterdam de komende jaren een oppepper geven. Zo hier en daar wat rijstroken erbij en een paar knooppunten herindelen, dat soort werk. Maar vlakbij Diemen staan een aantal hoogspanningsmasten van de 380 kV-lijn Diemen-Lelystad en eveneens een 150 kV-deltamast van de verbinding Diemen-'s Graveland in de weg. Er is voor gekozen om deze masten een eindje te gaan verplaatsen dan wel te verhogen. De 150 kV-verbinding moet in bedrijf blijven zodat er tijdelijke bypasses moeten worden aangelegd en de 380 kV-verbinding maakt deel uit van het landelijk koppelnet en dat mag niet te lang onderbroken worden.

Voor ons als hoogspanningsgeïnteresseerden is het goed nieuws dat de verbindingen niet onder de grond worden weggestopt en voor de weggebruikers is een extra rijstrook eveneens goed nieuws. Kortom, we hebben vervelender projecten gezien. Inmiddels is men begonnen met de reconstructie van de 150 kV-verbinding. Hierin vallen de aanpassingen mee, er wordt één mast verhoogd/verplaatst. De veiligheidsnetten hangen al. Begin 2014 staat de 380 kV-lijn op het programma. Het hele project gaat wel enige tijd duren en voor wie er in de buurt woont is het een mooi gebeuren om in de gaten te houden. Voor wie verder weg woont: ook HoogspanningsNet houdt er een schuin oog op. Volg bijvoorbeeld de discussie over dit project op ons forum waarop de vorderingen worden bijgehouden door o.a. geïnteresseerden die er vlakbij wonen. Vaak worden updates ondersteund met foto's.

Foto: de werkzaamheden aan de deltamast die moet worden verplaatst zijn inmiddels begonnen, hier vastgelegd door forumlid ElektroThriller. Voor meer beeldmateriaal, zie hier.

 

 Tennet voert hogere doorlegvergoeding in

28 juni 2013 ∙ Netbeheerder Tennet heeft in de discussie met landeigenaren (voornamelijk agrariërs) bakzijl moeten halen over de doorlegvergoeding. 

Een grondkabel door het weiland levert onvermijdelijk enige overlast op voor de landeigenaar. Zolang daar een gedegen schadeloosstelling tegenover staat hoeft dat geen probleem te zijn, maar Tennet stond bij landeigenaren niet bepaald positief bekend op dit gebied. LTO Nederland (te zien als een soort vakbond voor agrariërs)  heeft in samenspraak met Tennet (wat niet altijd even lekker liep) nu uiteindelijk bereikt dat dezelfde vergoeding wordt gebruikt als die van de Gasunie, met terugwerkende kracht tot 2010. De Gasunievergoeding geldt als een acceptabele schadeloosstelling en omdat landeigenaren nu eerder geneigd zullen zijn akkoord te gaan is de verwachting dat de procedures voorafgaand aan het leggen van grondkabels nu ook korter zullen gaan duren.

Voor meer informatie, bekijk dit persbericht van Tennet of zie het dossier op de website van LTO Nederland. 

 

 Hoogspanningsdag Geertruidenberg

09 juni 2013 ∙ Hoogspanning als interesse in eenzaamheid beleven hoefde al langer niet meer, maar dit blijft slechts een website. Na enkele zinspelingen van diverse mensen op het forum en daarna de keuze voor een klokgetal was het dan zover: een ontmoetingsdag voor mastengekken, netkaartenkijkers en andere netgeïnteresseerden. 

Kleerkasthoekmast Geertruidenberg, door RubenEen ruime handvol mensen vanuit Nederland en zelfs vanuit België ondernam de tocht naar een plaats welke niet zonder reden gekozen werd: Geertruidenberg.

Dit kleine stadje vlakbij de Biesbosch is het walhalla van iedereen met interesse in alles wat met hoogspanning te maken heeft. Schakelstations, een woud aan bovengrondse hoogspanningslijnen van verschillende leeftijden, spanningen en ontwerpen, de nodige rivierkruisingen, opstijgpunten en andere bijzonderheden, bewandelbare wegen, horeca om de hoek en gratis parkeren. Een uitstekende omgeving om met een aantal gelijken eens bij te praten over alles wat deze hobby breed en boeiend maakt – iets wat buitenstaanders zich soms maar moeilijk kunnen voorstellen.

Het weer werkte redelijk mee, zeker ten opzichte van wat dit voorjaar bracht. Aan de voet van indrukwekkende kleerkasten, hoekmasten en brede straten bundelgeleiders was er meer te zien en te bespreken dan de tijd aan ruimte bood. Iedereen had een andere achtergrond waardoor er heel wat van elkaar opgestoken kon worden. Maar naast een uitgebreide wandeling op een indrukwekkende plek en uitwisseling van kennis was misschien nog wel het interessantste om te ervaren dat ook hoogspanningsgeïnteresseerden niet alleen zijn. We zijn zeldzaam, maar we bestaan. Als gewone mensen met een ongewone hobby.

 

Foto: omdat de meeste beoefenaars er niet de voorkeur aan geven om in beeld te komen, laten we het in plaats daarvan bij een foto van twee van de objecten die een hoofdrol speelden, vastgelegd door een van de mensen die van de partij was.     

 

 Bizarre aftak naar Coevorden onder spanning gebracht

21 mei 2013 ∙ Al enige tijd wordt er gewerkt aan capaciteitsverhoging en ringvorming van het 110 kV-net in de regio Hoogeveen-Coevorden-Hardenberg. Vorige week is daar weer een nieuwe stap in gezet en ditmaal wel een heel aparte. Nederland is een bizarre hoogspanningsmast rijker.

Aftak Coevorden (westaanzicht)Coevorden vormt al een jaar of veertig een uitloper in het 110 kV-net. Met een 65 MVA-aftak vanaf Hoogeveen-Veenoord wordt de stroomvoorziening geregeld. Maar de laatste tijd is de capaciteit daarvan niet meer afdoende vanwege het opnemen van een 40 MW-vuilverbrander en decentraal windvermogen. Om toch de stroomdistributie in de toekomst aan de praat te houden is de aftak naar Coevorden losgekoppeld van Hoogeveen-Veenoord en doorverbonden met de (veel zwaardere) meeliftende 110 kV-circuits onder de 380/110 kV-combilijn Zwolle-Meeden.

Het hele plan komt uiteindelijk neer op een inlussing van Coevorden op het meeliftende oranje circuit van 110 kV onder de verbinding Zwolle-Meeden en een 110 kV-grondkabel vanaf Hardenberg. Maar de weg daarnaartoe is minder makkelijk, want ook tijdens de aanleg van een en ander moet het licht natuurlijk gewoon blijven branden. Om te voorkomen dat Coevorden nu op zwart gaat bij een storing van het oranje 110 kV-circuit waarvanaf nu wordt afgetakt moest Coevorden tijdelijk verbonden worden met zowel het oranje alsook het gele 110 kV-circuit onder Zwolle-Meeden, zolang de grondkabel vanaf Hardenberg nog niet gereed is. Maar ook die tijdelijke, tweede aftak was nog niet eenvoudig aan te leggen.

Bizarre aftak CoevordenEen vreemde constructie was nodig om een aftak vanaf het gele circuit om de toren van mast 97 heen te leiden, naar het opstijgpunt. Een oplossing als deze  is niet eerder gebruikt in Nederland. 

Op langere termijn (circa 2016) zit er een opwaardering van de capaciteit van de aftak zelf aan te komen. Het voert echter te ver om de precieze elektrotechnische achtergronden achter dit hele gebeuren uit te leggen hier op de voorpagina. Wie meer weten over dit project en wie meer en grotete foto's wil zien, kan het beste hier verder lezen op ons forum, waar een uitgebreide beschrijving en meer beeldmateriaal te vinden is. Voor nu volstaan we even met de melding dat de hoogspanningslijn met het grootste aantal aparte masten van de Benelux er nóg eentje extra bij heeft gekregen.

Foto's: voor een aantal jaren is mast 97 van Zwolle-Meeden een heuse bezienswaardigheid geworden voor mastengekken en andere geïnteresseerden. Een dergelijke omleidingsconstructie is uniek in ons gebied en niet eerder beproefd.

 

 HoogspanningsNet feliciteert van harte het nieuwe staatshoofd 

Willem Alexander, gefeliciteerd met het onder spanning komen

 Stroomstoring in Utrecht zat in middenspanningsnet Stedin 

25 april 2013 ∙ In Utrecht is op 25 april rond 21.00 uur bij ongeveer 12.000 huishoudens de stroom uitgevallen. Ook 2.200 huizen in Woerden en omgeving moesten het zonder prik op het stopcontact stellen. De stroomstoring bleek zich in het middenspanningsnet (50 kV en lager) van Stedin te bevinden in de vorm van een kabelbreuk. Net na 23.00 uur was de stroomvoorziening hersteld.

 

 'Vanaf 2017 135 kilometer 110- en 150 kV-verbindingen verkabelen' 

17 april 2013 ∙ Minister Kamp (Nederland, Economische Zaken) heeft op 16 april een brief aan de kamer gestuurd waarin hij bekend heeft gemaakt wat zijn plannen zijn met betrekking tot bovengrondse hoogspanningslijnen in Nederland – en die zijn niet mis. Euforie bij belangenverenigingen alom. En mastengekken, ga maar even zitten.

110 kV-verbinding vlakbij HeekstraatHet is de bedoeling van de minister om bovenop het uitruilbeginsel tussen 2017 en 2032 ongeveer 135 kilometer 110- en 150 kV-verbindingen onder de grond te gaan brengen. Het betreft hier grotendeels (uiteinden van) hoogspanningslijnen die vroeger naar een trafostation aan de rand van de stad liepen, maar die inmiddels ingegroeid zijn geraakt in uitbreidende stadswijken. Daarmee zal hoogspanning in het bewoonde stadsbeeld in Nederland op termijn zo goed als verleden tijd worden. Belangenverenigingen zijn zeer blij met dit voornemen. Maar voor de mastengekken onder ons is het flink slikken. 

Ook met betrekking tot zwaardere verbindingen van 220- en 380 kV zijn er plannen, al waren deze plannen onder ingewijden reeds langer bekend en minder spectaculair. Dergelijke zware verbindingen kunnen in principe niet op zinvolle wijze worden verkabeld. Voor huizen onder deze verbindingen (geschat aantal 400) wordt op termijn een oplossing gezocht door middel van niet-geforceerd uitkopen. 

Beide maatregelen vinden geen aanleiding in gezondheidsrisico's, aldus de minister. De achterliggende reden is dat de meeste mensen het niet prettig vinden om onder een hoogspanningslijn te wonen. Dat de hoogspanningslijn in de meeste gevallen al bestond voordat de woningen verschenen wordt niet overwogenVoor individuele huizen onder een 110- en 150 kV-verbinding op het platteland zal er overigens niets veranderen. Er bestaan geen plannen om 110- en 150 kV-verbindingen op het platteland gestructureerd te verkabelen, anders dan natuurlijk verloop wanneer een verbinding het einde van zijn technische levensduur bereikt heeft of niet meer kan voldoen aan veranderde (verhoogde) capaciteitsaanvraag. Ook is niet bekend wat er met het nog resterende bovengrondse 50 kV-net gebeurt. Wel weten we dat de totale plannen € 580 miljoen gaan kosten, aldus de raming van de minister. Omdat een dergelijk bedrag momenteel niet voorhanden is, is de begindatum pas op 2017 gesteld in de hoop op beter financieel weer terzijnertijd.

HoogspanningsNet neemt in ieder geval de sportiviteit in acht om de belangenverenigingen te feliciteren met dit voornemen van de minister. En voor geïnteresseerden, lees de brief van de minister aan de kamer hier.

Foto: een beeld dat in de toekomst in Nederland zal uitsterven: kleine hoogspanningslijnen in bewoond gebied, zoals hier bij Heekstraat in Enschede, zullen ondergronds worden gebracht. Foto door Peter Schokkenbroek. 

 Meer aandacht voor Vlaanderen

10 april 2013 ∙ Vaste bezoekers weten het nog wel: HoogspanningsNet is ooit begonnen als een Nederlandse website die zich richtte op het net in Nederland en ook op Nederlandse hobbyisten. Maar dat is inmiddels veranderd.

Belgische dubbelvlagmastenOok vanuit Vlaanderen bleek er behoefte te bestaan aan informatie over het net. Sinds het inlussen van ons forum (een kleine anderhalf jaar geleden) zijn hoogspanningshobbyisten uit Nederland en Vlaanderen samengekomen, inmiddels met elkaar omgaand als één groep zo ver als ons taalgebied gaat. De main site kon niet achterblijven en daarom besloot het beheer om ook de main site aan te passen op een toekomst die is ingericht op de volledige omvang van ons taalgebied.

Sommige dingen zijn reeds aangepast. De Mast van de Maand neemt nu ook Belgische masten mee, er verscheen informatie over het Belgische 70 kV-net en de pagina met de Belgische netkaart wordt goed gevonden, maar de verhouding ligt desondanks nog steeds scheef.

En dat gaat veranderen. Wie buiten de deur kijkt of een blik werpt op waar TenneT en Elia momenteel mee naar buiten komen, ziet dat het in Hoogspanningsland momenteel komkommertijd is. Het fotografieseizoen laat nog immer op zich wachten en buiten de grote lopende projecten lijkt er weinig spannends te gebeuren op het net in de komende weken. Dat schept tijd om eraan te werken. Inmiddels hebben mensen op het forum foto's uit België ingestuurd waar we dankbaar gebruik van mogen maken en dankzij Belgische leden op het forum wordt het Belgische net langzaamaan steeds bekender terrein.

Maar sommige dingen kunnen we niet alleen. Om daar een voorbeeld van te noemen, dankzij het ijverige werk van iemand met een decennialange interesse in nethostorie hebben we veel historische netkaarten van Nederland beschikbaar. Maar de Belgische nethistorie is tot op de dag van vandaag in nevelen gehuld. Iedereen die oude netkaarten van België heeft en die ter beschikking wil stellen wordt van harte uitgenodigd om een (hoogspannings)lijntje met ons te leggen.

Foto: een vertrouwd gezicht in België, maar nog niet op deze site: dubbelvlagmasten van het ontwerp zoals dat in België gebruikt wordt. Over niet al te lange tijd is het de bedoeling dat een aanblik als deze tot het gewone beeld op deze site gaat behoren. Foto door forumlid Powerlion.

 

 NuonMagnum-centrale Eemshaven ingelust in het net

05 maart 2013 ∙ Tsja. Dat heb je natuurlijk met centrales op fossiele brandstoffen. Energiebedrijven lopen er in deze tijden niet al de trots mee te koop en daarom is het zelfs aan HoogspanningsNet helemaal voorbijgegaan dat de NuonMagnum-centrale in de Eemshaven eind februari voor het eerst in bedrijf kwam.

Aansluiting van de NuonMagnum-centrale EemshavenOp 22 februari leverde de centrale voor het eerst elektriciteit aan het net. De verwachting is dat de centrale aan het eind van dit kalenderjaar volledig operationeel is. De gesgestookte centrale met een vermogen van iets meer dan 1300 MW heeft twee doelen: enerzijds backupvermogen leveren om zo het fluctuerende windvermogen vanaf de Noordzee (in de toekomst verder toenemend) stabiel te houden en anderzijds natuurlijk ook om gewoon meer eigen vermogen het net in te brengen. Voor meer nieuws kan men verder lezen op de nieuwssite van Nuon.

Foto: de aansluiting van de NuonMagnum-centrale op station Oudeschip in december 2011. De centrale was toen nog lang niet af, maar een betere foto hebben we zelf op dit moment niet. Het weer op het moment van deze foto was typisch 'des Eemshavens'…

 

 Netkwartet

28 februari 2013 ∙ Nu deel 1 van Operatie Netverzwaring erop zit is het tijd om even achterover te leunen. Maar spanningsloosheid is niet iets wat hoogspanningsliefhebbers fijn vinden. Dus dan gaan we toch fijn een potje Netkwartet doen? 

Hoogspanningsnet.com NetkwartetHoogspanning kan een imponerende, moeilijke hobby lijken. Zeker voor nieuwkomers. Maar niet altijd hoeft het er serieus aan toe te gaan. Wat begon als een grap tussen twee site-beheerders (Ot Lesley en Hans Nienhuis) groeide uit tot een bescheiden intern project dat garant stond voor een hoop lol achter de schermen. Vergeet zoogdieren, BN-ers of beoemde gebouwen: voor netliefhebbers is er nu Netkwartet.

Het netkwartet bestaat uit twaalf kwartetten die allemaal zijn toegesneden op de wereld die we als hoogspanningsliefhebbers zo goed kennen: Trafostations, Mastmodellen, Netspanningen en Veiligheid, maar ook ludiekere kwartetten zoals Toys for the boys, Storing en Oeps zijn van de partij.
NetkwartetkaartenIn het ontwerp van het spel is rekening gehouden met de beperkingen van een website, dus de speelkaarten zijn op downloadbare PDF-documenten gezet en er is voorzien in een instructie om ze 'in elkaar te zetten' (de voorkant en de achterkant op elkaar). Voor het gemak heeft het spel zijn eigen pagina gekregen onder het menu Merchandisatie. 

Netkwartet verandert een in essentie saai oudhollands spelletje opeens in een humoristische én leerzaam tijdverdrijf waar iedere hoogspanningshobbyist zich in zal herkennen. Het site-beheer heeft intern in ieder geval al genoeg lol gehad aan het maken ervan om het de moeite waard te laten zijn. En we hopen dat dit voor geïnteresseerden niet anders zal zijn.

'Mag ik van jou van de categorie Trafostations… Hessenweg?'
'Jammer joh, die heb ik niet. Maar ik wil van jou graag van Innovatie.. de Duo-tonmast.'

 

 Operatie Netverzwaring deel 1 geslaagd

25 februari 2013 ∙ Zoals aangekondigd was deze site enige uren afgeschakeld vanwege Operatie Netverzwaring. Deel 1 (de site verhuizen naar een andere database met zwaarder hostingpakket) is voltooid en geslaagd.

Met het nieuwe hostingpakket dat we onszelf nu hebben aangemeten zijn we de komende tijd toekomstbestendig voor wat betreft datalimieten, opslagruimte en ook snelheid van de site. Vaste gebruikers zullen waarschijnlijk vernemen dat de site daarnaast aanzienlijk sneller reageert. Deel 2 van de operatie (verhuizing van ons forum naar een interne sub i.v.m. ergonomie en kostenbesparing) zal op een nader te bepalen geschikt moment plaatsvinden. Deel 3, meer aandacht voor België op de site, is hetgeen waar we de komende weken mee aan de gang gaan. 

 

 Conductor gallop waargenomen in België

20 februari 2013 ∙ Op valentijnsdag heeft Elia in België twee 150 kV-verbindingen enige uren moeten afschakelen vanwege lijndansen (conductor gallop). Het bewiist maar weer eens dat lijndansen in onze contreien weliswaar zeldzaam, maar niet onmogelijk is.

In het westen van Vlaanderen was de weersituatie in de ochtend van 14 februari zodanig dat het enige tijd ijzelde terwijl het tegelijk ook vrij stevig waaide uit het zuidoosten: het typische risicoprofiel voor conductor gallop. In een aantal van de 150 kV-verbindingen in het gebied bevonden zich lijnvakken die dwars op de wind stonden en waarin de geleiders een temperatuur hadden die onder nul bleef. Hierdoor kon er ijsafzetting ontstaan op de geleiders, die daardoor hun ronde vorm verliezen en een gestroomlijnd profiel aannemen. De geleider wordt dan zwaarder, begint anders te reageren op zijwind en heel soms komt hij in een staat van resonantie terecht waardoor hij in een vast ritme onophoudelijk wild begint te schudden of 'dansen'. 

Conductor gallop is een angstaanjagend gezicht, het vraagt het uiterste van de geleiders en de hoogspanningsmasten en het kan ook harde sluitingen veroorzaken tussen de draden. Elia heeft twee verbindingen tussen Beerst en Koksijde moeten afschakelen om dat te voorkomen, maar naar inmiddels is gebleken is het niet gelukt om overal de spanning te behouden. Gedurende een aantal uren is er circa 8 MW aan belasting weggevallen waardoor o.a. zware medische apparatuur (MR-scanners) uitviel.

Een lezer van deze site wees ons tevens op een filmpje waarop een van de dansende lijnen te zien is. De schade lijkt beperkt te zijn gebleven tot een stroomstoring. Maar dat had ook anders kunnen aflopen, zoals we voor het laatst in 2005 zagen.

 

 Nieuwe site TenneT online

19 februari 2013 ∙ Zonet heeft netbeheerder TenneT de website omgezet naar de nieuwe look (zie bericht hierbeneden) die o.a. een volwassener en professionelere aanblik biedt.

Op het eerste gezicht is dat prima gelukt, maar Hoogspanningsnet.com gaat natuurlijk ook nu weer tot het draadje en we kunnen het dus niet nalaten even onze tenen te krommen bij de afbeelding op de voorpagina: Duitse hoogspanningsmasten (nota bene nog eentje met Bahnstrom ook). Eh.. juist ja. Maar als we dat even over het hoofd zien is de tijd gekomen om wegwijs te raken in de nieuwe site.

We feliciteren de netbeheerder in ieder geval met het nieuwe high-end uiterlijk. En nu de 50 Hz (zie het tellertje) zo goed als het kan vasthouden, want iedereen kan het nu in de gaten houden.

 

 TenneT krijgt nieuwe website

13 februari 2013 ∙ Netbeheerder TenneT gaat zijn website veranderen. Vanaf 19 februari is de nieuwe site online – en het interessantste is dat niemand zelfs maar een vaag idee heeft hoe dat eruit gaat zien.

Oude website van TenneTNu heeft Tennet wel meer te doen deze maand (ze zijn net klaar met het laten afbreken van de oude 150 kV-masten in Helmond (zie het bericht over duo-ton hieronder) en op verzoek van een aantal aangeslotenen wordt het aardingsysteem van de 150 kV-netten in de zuidelijke provincies van Nederland de komende jarenaangepast), maar het veranderen van de website komt als een soort harde sluiting zonder conductor gallop uit de lucht vallen. 

Hoewel HoogspanningsNet zelf ook een beetje een love the late nineties-uiterlijk heeft, zijn we benieuwd naar wat Tennet neer gaat zetten. Ze zijn niet de enige die deze weken aan de website sleutelen. Immers, al twee maanden kondigen we aan dat wijzelf binnenkort ook een paar dagen moeten worden afgeschakeld om naar een zwaarder hostingplan te worden getild (een gebeurtenis die bij het site-team al de bijnaam Operatie Netverzwaring heeft gekregen). Maar waarschijnlijk in tegenstelling tot Tennet gaat ons uiterlijk daarbij slechts nauwelijks veranderen. 

Foto: een schermafdruk van de huidige site van TenneT TSO. Voor wie dit uiterlijk graag mocht, geniet er nog even van. Op dinsdag 19 februari gaat de nieuwe site live.

 

 Duo-tonproject Helmond voltooid

15 januari 2013 ∙ Op deze site is het al een poosje een hot topic, maar na een jaar hard werken is het nu echt zover: het duo-tonproject in Helmond is voltooid. 

Duo-tonmasten in Helmond zijn klaar. Foto door Ruben SchotsDuo-tonproject? Pardon? Voor wie het project gemist heeft (onmogelijk voor vaste bezoekers van deze site) vatten we het gebeuren kort samen. Door de toekomstige woonwijk Brandevoort in Helmond lopen twee bestaande hoogspanningslijnen. Een plaatselijke 150 kV-verbinding en de veel grotere 380 kV-lijn Eindhoven-Maasbracht. Beide hoogspanningslijnen hebben een magneetveld en zorgen daardoor voor een strook om zich heen waarop men niet bouwen wil in verband met de0,4 micotesla-norm.  

Dat was niet wenselijk. Daarom heeft men ervoor gekozen om over een korte afstand de beide hoogspanningslijnen te willen combineren met elkaar. De 380 kV-lijn werd aangepast (verhoogd) en de vrijgekomen ruimte lagerop in het mastlichaam werd benut om extra traversen aan te zetten waaraan de kabels van de 150 kV-lijn konden worden opgehangen. Daarna kon de oorspronkelijke 150 kV-lijn over die afstand worden opgeruimd. En ook de gecombineerde masten hebben een kleiner magneetveld gekregen door de 380 kV-kabels in de tonvorm te hangen: een zeshoekige configuratie waarbij het magneetveld kleiner is dan bij de meer gebruikelijke donau-configuratie. Het gevolg is een mastmodel dat we op deze site zouden hebben geclassificeerd als een combinatiemast ton + ééneven.

Duo-tonmasten in Helmond zijn klaar! Foto door Ruben SchotsDe naamgeving 'duo-tonmast' is een verhaal apart. We kennen onder de mastmodellen de tonmast als het mastmodel met het hoogste elektrisch rendement. Het inhangen van de tweede hoogspanningslijn in dezelfde mast is verantwoordelijk voor het voorvoegsel duo. Maargoed, flitsende namen voor nieuwe mastontwerpen en modellen treffen we wel vaker aan – denk bijvoorbeeld aan de verleidelijke naam wintrack (in feite gewoon eenbipole-mast) of Eagle (zoals men in Denemarken heeft gedaan bij een nieuw model donau-buismast). 

Hoe het ook zij met de naam, het duo-tonproject was een zeldzame gebeurtenis in Nederland. Nieuwe, grote lattenmasten worden nauwelijks meer gebouwd en misschien nog wel verbazingwekkender is dat de 150 kV-lijn nog bovengronds is gebleven en niet botweg verkabeld is. Het hele project is nauwkeurig gevolgd op ons forum: zie dit topic (begin) en dit topic (tweede helft). De erfenis van het project voor mastengekken? Een nieuw mastmodel (combinatie ton + ééneven) in Nederland waardoor Helmond prominent op de kaart is gezet. En natuurlijk een sprankje hoop voor liefhebbers van lattenmasten in Nederland: het kan nog steeds!

Foto's: forumlid Ruben Schots fotografeerde op zaterdag 12 januari het eindresultaat van het duo-tonproject. De verbindingen zijn eind december weer onder spanning gebracht. Hij heeft nog veel meer foto's gemaakt. Nieuwsgierig? Bekijk ze hier.

 

 Storing Vechtstraat Enschede in middenspanningsnet Enexis (update)

08 januari 2013 ∙ De storing in Enschede op 05 januari (omgeving Vechtstraat) zorgt voor een soort ongoing story.

Op 07 januari volgde een kortere storing na een foutje met de noodstroomvoorziening en weliswaar lijkt alles nu tijdelijk verholpen door aggregaten neer te zetten, maar het herstellen van de schade gaat nog enige tijd duren. Waarschijnlijk zijn er gebieden die nog vele weken afhankelijk zullen blijven van noodaggregaten.

Op 05 januari deed zich een ontploffing voor in een vermogensschakelaar voor middenspanning van Enexis. Er viel circa 20 MW belasting weg (storing voor circa 20.000 huishoudens). De brand die volgde op de ontploffing heeft veel schade aangericht en het herstellen zal nog weken duren. Omdat de storing zich (nog net) in het middenspanningsnet lijkt te bevinden en niet in het hoogspanningsnet, verwijzen we naar de site van Enexis zelf. Mocht er meer bekend worden (of mocht er opnieuw een hoofdstuk aan dit verhaal worden toegevoegd), dan hoort men ervan.

 

 Google Earth Standaardnetkaart V3.0 is online

21 december 2012 ∙ Zoals gewoonlijk had het weer heel wat voeten in de aarde. De gebruikelijke emailtjes naar Tennet, een aantal telefoontjes met de gemeente Oirschot en Boxtel, een lijvig document met aangedragen correcties van forumlid Knarvel, gewroet in documentatie van BAM Civiel en zelfs een blik in real life op de situatie bij Harculo, maar dan heb je ook wat. Sinds vandaag (21 december) is de nieuwste versie van onze Google Earth netkaart van Nederland beschikbaar om binnen te halen!

Screenshot van de GE Netkaart 3.0 (Waalcrossing Nijmegen)Onder de werktitel 'Helemaal het Einde' is er sinds oktober gewerkt aan deze volgende grote opwaardering van de Standaardnetkaart. Want de netbeheerders hebben beslist niet stilgezeten zodat er heel wat dingen up to date gebracht moesten worden of moesten worden toegevoegd. In de Randstad is het grote project Zuidring 380vrijwel gereed en dat moest natuurlijk worden ingetekend. Net als de duo-tonmasten in Helmond, de verbouwde en in hernieuwd gebruik genomen verbinding Harculo-Hessenweg en de 30 kilometer lange commerciële grondkabel van Emshaven West naar Winsum. Maar ook moesten er een aantal trafostations 'verplaatst' worden i.v.m. verwarring met 25 kV-stations van de HSL. En tenslotte was het tijd voor de gebruikelijke bugfix: het meebewegende embleempje zit nu eindelijk netjes vastgestickt aan de linker onderhoek.

Trafostation Meeden met drie schakelvelden in de GE-netkaart V3.0Met versie 3.0 zetten we op een belangrijk moment een strategische stap middenin een bres die is ontstaan sinds Tennet zijn publiek beschikbare netkaarten maar niet lijkt te actualiseren. Tevens gaan we nu werkelijk weer tot het draadje qua precisie, accuratie en correctheid. Dat betekent dat we momenteel prat mogen gaan op een wel heel gewaagde maar o zo ware bewering: de Hoogspanningsnet.com Standaardnetkaart van Nederland.Completer dan het RIVM. Gedetailleerder dan OSM. Veelzijdiger dan ITO. En actueler dan zelfs TenneT zelf. Misschien wel de beste netkaart van Nederland die op dit moment bestaat.

Op de dag dat de wereld zou vergaan is het enige dat er verwijnt de verouderde versie 2.0 van de Netkaart. Natuurlijk zijn er ook nu alweer plannen over wat er nog beter kan in de toekomst, maar vooralsnog kunnen we alvast zeggen dat versie 3.0 een minstens zo'n grote verbetering is als versie 2.0 vorig jaar was. Feedback is welkom in dit topic op ons forum. 

Mastengekken, netnerds en andere hobbyisten, update zo snel mogelijk naar V3.0 en ga deze kerst net als wijzelf weer helemaal tot het draadje!

Screenshot van de GE-netkaart V3.0 met labels uit

Foto's: screenshots van de GE-Netkaart V3.0. Zoals men op het onderste screenshot kan zien is de kaart in hoge mate zelf aan te passen aan wat men op een zeker moment nodig heeft. Wil je alleen het 380 kV-grid zien? Of alleen 110 kV-luchtlijnen. Even stunten met de vinkjes en je weet het.

 

Bizarre stroomstoring in Hoorn

In de ochtend van maandag 17 december was er korte tijd een stroomstoring in de ongeving van Hoorn. Storingen in het middenspanningsnet komen wel vaker voor, maar deze keer was de oorzaak wel heel apart.

Volgens middenspanningsbeheerder Liander bleek er een merel precies in een van de eindsluitingen van een transformator op het overdekte middenspanningsstation naast het treinspoor te zijn gevlogen. De transformator dient om 50 kV omlaag te transformeren naar 10 kV en de vogel (die de aanvaring met de trafo met zijn leven moest bekopen) veroorzaakte een kortsluiting waarna de trafo automatisch werd afgeschakeld. 11.000 mensen moesten het een minuut of twee zonder stroom stellen, totdat men erin was geslaagd de stroom om te leiden.

Het wordt nog onderzocht hoe het "onmogelijke" heeft kunnen gebeuren, want het onderstation is een besloten gebouw met dichte muren, hekken en andere afscherming. 

 

Reconstructie station Wateringen nadert voltooiing

Er zijn in Nederland een aantal grote projecten bezig die op hoogspanningsgebied de aandacht trekken. Je hebt het duo-tonproject in Helmond-Brandevoort en de 110 kV-aansluitingen in de Noordoostpolder, maar de reconstructie van trafostation Wateringen (het laatste deel van het nog veel grotere project Randstad380) mag er ook zijn. Na anderhalf jaar hard werken is het nu bijna klaar.

Aangepast of ontaardt?De zuidring van het project Randstad380 heeft ervoor gezorgd dat station Wateringen veranderde van een slordig vormgegeven 150 kV-station tot een state of the art 380 kV-station en daarmee een nieuw strategisch station in het hoogspanningsnet. Nieuwe verbindingen zijn verschenen, oude verdwenen (of verkabeld) en het hele terrein en het nabije landschap hebben een heel andere aanblik gekregen.

Een beetje project kan tegenwoordig niet meer zonder landschappelijke inpassing. Op station Wateringen sluit een bestaande verbinding met vakwerkmasten aan op de nieuwe verbinding met wintrackmasten. Dat is een aanzienlijke overgang en om die wat minder groot te maken (en allicht ook gewoon omdat het kan) heeft men bij de 380 kV-opstijgpunten gekozen voor twee creatief vormgegeven mastmodellen, zogenoemde concordemasten, die technisch het midden houden tussen een vakwerk- en een buismast. Samen met de wintrackmasten richting Bleiswijk heeft het concept hoogspanning in dit deel van Nederland een heel nieuwe look gekregen. Voor hoogspanningsliefhebbers geldt in dit geval hetzelfde als de slogan van een bekend biermerk met groene flessen: "hoogspanning mag weer gezien worden in Nederland". 

Op ons forum is een langlopend topic te vinden waarin de reconstructie van dit station op de voet is gevolgd. De oplevering en inbedrijfname van Wateringen en daarmee de hele zuidring van Randstad380 is beraamd voor medio 2013. Een paar weken terug heeft men de 380 kV-grondkabel langs Delft even uitgeprobeerd en ook de verkabelde 150 kV-verbinding naar de Energieweg in Delft wordt halverwege december volledig in bedrijf genomen. Zoals je gewend bent blijft Hoogspanningsnet.com er bovenop zitten, maar je kunt ook zelf het nieuws omtrent de voltooiïng van de zuidring van Randstad380 volgen op de overheidssite.

Foto: Bij grote projecten zijn er ook altijd dingen die net weer even anders lopen dan de bedoeling was. De concordemast richting Bleiswijk werd ontworpen als een donau + ééneven combinatiemast (zo dus), maar de aansluitende wintrackmasten kunnen niet met deze configuratie overweg. De oplossing verdient technisch geen schoonheidsprijs en laat zich nog het best beschrijven als "daar is men nog redelijk mee weggekomen". Foto door Ole Nielsen.

 

  Meer oude netkaarten online                                                                   

Dankzij forumlid ElektroThriller (onze huis-nethistoricus, zo mogen we bijna wel zeggen) hebben we sinds vandaag de beschikking gekregen over bijna alle jaarlijkse SEP-netkaarten van Nederland uit de periode tussen 1969 en 1949.

De kaarten zijn net zoals de reeds aanwezige kaarten in viewers van zoom.it gezet zodat ze in hun originele resolutie bekeken kunnen worden door iedereen die ze zien wil. Daarnaast betekent dit dat we de periode tussen 1949 en 1997 op twee stuks na compleet hebben. Een geweldige informatiebron voor iedereen met interesse in de Nederlandse nethistorie – waar we direct achteraan willen zeggen dat België er nu erg bekaaid vanaf komt. Wanneer er een lezer van deze site is die oude netkaarten van België heeft (of die weet met wie Hoogspanningsnet.com zich hiervoor in contact zou moeten stellen), dan houden we ons net zo warm aanbevolen als een AMS-geleider op een hete, windstille zonnige werkdag zo rond half drie. ;-)

 

  Inloopavonden over Noordwest380 zitten er weer op                             

Op 20 november was de laatste inloopavond over het project Noordwest 380. Na een aantal exemplaren in het hoge noorden was deze avond Emmeloord aan de beurt.

Wintrack-schaalmodellen Noordwest-380De bijeenkomsten waren primair bedoeld voor omwonenenden en landeigenaren, maar zolang we niet met honderd tegelijk komen partycrashen zijn ook andere geïnteresseerden welkom. Iedereen kreeg een flink informatiepakket met o.a. het voorbereidingsbesluit en een tracékaart mee, en het tracédeel tussen Oudehaske en Ens kon in 3D bekeken worden op een groot scherm waarbij je zelf naar een plek van je interesse kon vliegen met een Nintendo-afstandsbediening (en dat viel nog lang niet mee).  

Ook in beantwoording van esthetische en technische vragen was voorzien. Zoals vragen over conductor gallop, resonantie van het ronde mastlichaam in harde wind en over de aanzienlijke doorbuiging van de huidige wintrack-hoekmasten zoals bij Bleiswijk. Of over de reden waarom een verbinding zoals Meeden-Eemshaven (vakwerkmast met alle vier circuits op één mastpositie) anno nu beslist niet meer gebouwd zouden worden. En natuurlijk nog tientallen andere dingen. Opgedane inzichten worden verwerkt in de site.

Wintrack-schaalmodellen Noordwest 380 (hoekmasten)Ongeacht de mening over de wintrack als hoogspanningsmast belooft het project Noordwest 380 de aankomende jaren een blikvanger te worden in Hoogspanningsland. Wie in de toekomst niets wil missen over de aanleg ven deze verbinding doet er goed aan om zich aan te melden voor de nieuwsbrief van Noordwest380.

Foto's: 3D-modellen van de wintracks die gebruikt worden in Noordwest 380 (steunmast en hoekmast). De modellen zijn gemaakt met een 3D-printer. Vanwege de grote kwetsbaarheid stonden de modellen onder een plexiglas afschermkap die voor het maken van de foto's tijdelijk verwijderd werd.

300 pixels is wel wat smal en helaas is de fotokwaliteit bedroevend, maar dat kwaaltje zijn we inmiddels wel gewend van een zekere beheerder… Bekijk de foto's hier in een groter formaat (800 px).

 

  Fotohoek is online gegaan                                                                              

Na een tijd van andere prioriteiten (nasleep van de site-ombouw), daarna oriëntatie op de techniek en toen een flink aantal uren noeste arbeid is het nu eindelijk zover: de fotohoek van Hoogspanningsnet.com is weer online.

Zware combinatiemast bij Hengelo-Oele. Zie de fotohoek voor meer van dit soort foto's.De fotohoek (bereikbaar in het topmenu hierboven, naast het Jargonboek) bestaat uit meer dan twee dozijn albums die bij elkaar bijna duizend foto's omvatten – een verdrievoudiging van de omvang van de fotohoek op de oude site. Dankzij input van de gebruikers van die vorige fotohoek is de indeling ook gewijzigd. De albums zijn nu ingedeeld naar thema en mastmodel i.p.v. netspanning. Ook is de toegankelijkheid verbeterd.

Maar de grootste verandering is de manier waarop de foto's getoond worden. Vroeger werden ze na aanklikken botweg getoond in een nieuw venster. Nu kunnen foto's in een lightbox getoond worden, met beschrijvingen, titel, tags en backforward-knoppen. Verder zijn de foto's nu ook zelfstandige bestanden. Dat betekent dat er vanuit berichten op ons forum zonder problemen gelinkt ken worden naar foto's uit de galerijen, d.m.v. een aanklikbare link of directe vertoning met de [img]-tags. Foto's worden dan vanzelf 800 pixels breed en de vaste forumleden weten deze breedte precies op waarde te schatten. :-)

Het site-beheer gaat achter de schermen verder met het volgende project (de bieb), maar we hopen dat de fotohoek net als het jargonboek een waardevolle aanvulling zal zijn op de site. Hoogspanningsnet.com – …ook op de foto gaan we tot het draadje!  

Foto: de fotohoek is zeer uitgebreid en bevat naast bijzonder, leerzaam en/of uniek materiaal natuurlijk ook gewoon een heleboel foto's waaraan mastengekken zich kunnen verpozen. Hier zien we een combinatiemast (hoek-splitsing) in Hengelo. Van dit soort hogekwaliteitsfoto's zijn er nu al honderden, gemaakt door meer dan tien fotografen.

 

  Informatiebijeenkomst Doetinchem-Wesel 380 goed bezocht                        

Op woensdag 19 en donderdag 20 september waren er in Wehl en Ulft informatiebijeenkomsten over de nieuwe hoogspanningsverbinding die tussen Doetinchem en Wesel zal worden aangelegd.

Informatiebijeenkomst TenneT in Wehl, Achterhoek 380 kVOmwonenden, landeigenaren en andere geïnteresseerden konden met medewerkers van Tennet en met mensen van het ministerie praten om informatie in te winnen. Op de eerste bijeenkomst (in Wehl) was er ook iemand van Hoogspanningsnet.com van de partij en deze bijeenkomst werd door net iets meer dan 100 mensen bezocht. Naast de netbeheerder waren er ook mensen van Achterhoek 380 kV Ondergronds aanwezig, zodat geïnteresseerden ook de mogelijkheid hadden om informatie in te winnen over de voors en tegens van alternatieve plannen. Al met al een interessante bijeenkomst waarvan ook het site-beheer een stuk wijzer is geworden. Opgedane inzichten en beantwoordde vragen worden in de site verwerkt.

Foto: blik op de druk bezochte, eerste bijeenkomst in Wehl. De fotokwaliteit (diep bedroevend) verraadt voor de kenners welke site-beheerder het was die deze bijeenkomst bezocht.

 

  Duo-tonmastenproject Helmond-Brandevoort vordert gestaag                      

In Helmond (de nieuwe wijk Brandevoort) wordt zoals we weten gewerkt aan een ombouw van de bestaande hoogspanningslijnen. Voor wie het desondanks nog niet weet: de plaatselijke 150 kV-verbinding wordt over zo'n drie kilometer gecombineerd met de veel grotere 380 kV-lijn Eindhoven-Maasbracht op één mastpositie. 

Duo-tonmast in aanbouw in HelmondDat wordt gedaan in verband met verfraaiïng van het landschap en vooral met het oog op verlaging van het magneetveld aan de grond zodat er tot dichterbij de masten gebouwd kan worden. Om het magneetveld zo klein mogelijk te houden worden de zware 380 kV-circuits in de tonvorm opgehangen, iets wat we in Nederland niet kennen bij 380 kV-masten. Daaronder worden de 150 kV-circuits in de éénevenconfiguratie bevestigd. Het gevolg is een combinatiemast met een nieuw, niet eerder vertoond mastontwerp: ton + ééneven.

Dat gaat zomaar niet, want de bestaande 380 kV-masten zijn niet ontworpen om als combinatiemasten dienst te doen. Mastverhogingen, mastveranderingen, verzwaring van fundamenten en ombouw van traversen is het gevolg. TenneT en de Duitse firma GA HLB hebben het er maar druk mee deze zomer. We kunnen erover door blijven schrijven, en dat doen we ook. Op ons forum lopen twee topics over deze ombouw die we eigenlijk wel kunnen opvatten als dé happening op lattenmastengebied van de laatste jaren. 

Vanzelfsprekend blijft Hoogspanningsnet.com er bovenop zitten. :-) Lees mee of discussieer mee in dit forumtopic of stuur ook een foto in.

Foto: Peter Schokkenbroek legde zaterdag 15 september het werk vast zoals het er nu voor staat. Deze 380 kV-donaumast is verhoogd en voorzien van nieuwe railings. Links zien we nog het overblijfsel van de donauconfiguratie met halfverankering. Rechts is reeds de nieuwe tonvorm gereed. De onderste traversen voor de meeliftende 150 kV-circuits moeten nog worden ingehangen. Buiten beeld ondergaan nog zeven andere masten hetzelfde.

 

  Explosie in Nuoncentrale Velsen waarschijnlijk in vermogensschakelaar         

De explosie die zich woensdagochtend 12 september heeft voorgedaan in de gasgestookte centrale van Nuon in Velsen, is zonder gevolgen gebleven voor de stroomleverantie. Nergens is de stroom uitgevallen.

De precieze plek van de explosie bevindt zich in de hoogspanningsinstallatie, waarschijnlijk in een vermogensschakelaar, maar mogelijk kan een onjuist gebruikte scheidingsschakelaar ook de oorzaak zijn. Details hierover ontbreken nog. Op het moment van de explosie lag de centrale overigens stil omdat deze momenteel alleen een backup-functie in het net heeft. Het schakelveld behoefde na de ontploffing niet volledig afgeschakeld te worden zodat 'Velsen' niet spanningsloos raakte en de drie stations van Corus (Tata) niet afgekoppeld raakten van de rest van het net. De ontploffing heeft wel zeven mensen verwond.

Brand centrale Velsen

   (08112102) 8 november was zware dag voor elektriciteitsproductie                             

Op 8 november om circa 07.00 uur lokale tijd heeft er zich een ontploffing voorgedaan in een stoomketel van de centrale van Elektrabel in Nijmegen. Er is niemand gewond geraakt, maar de centrale is flink beschadigd en is daarom stilgelegd. Omdat het schakelveld van Nijmegen buiten de centrale op een kilometer afstand ligt is er geen stroomstoring opgetreden. Andere centrales hebben de stroomvoorziening overgenomen.

Een paar uur later is er in Velsen (waar een maand of twee terug ook al storing was) een zoutzuurlek opgetreden in de Nuoncentrale. Ook hier is niemand gewond geraakt en het brandje dat ontstond kon snel geblust worden.

De dag van vandaag kan echter wel gezien worden als een vervelende dag voor de binnenlandse stroomproductie.Maar omdat het hoogspanningsnet er tot op heden (op wat veranderingen in loadflow na) niet door beïnvloed wordt, gaan we er op deze plek niet verder op in. 

  (01-09-2012) Bouw van de fotohoek begonnen                                                                 

De oude site op Webnode beschikte over een fotohoek. Van deze nieuwe site had het beheer al sinds lange tijd aangekondigd dat die ook gewoon een fotohoek zou krijgen. 

Tonmast bij ApeldoornEn na maanden wachten is het nu zover: binnenkort is de fotohoek terug. Hoogspanningsnet.com bevat ook nu al heel wat foto's, maar momenteel zijn ze allemaal slechts 'functioneel aanwezig' bij de teksten, om dingen te verduidelijken. Foto's die verder geen doel hebben maar die gewoon fijn of boeiend zijn om naar te kijken ontbreken echter. 

Inmiddels is het fotoarchief van het site-beheer echter uitgegroeid tot een indrukwekkende 1500 stuks waarvan tweederde er acceptabel uitziet. Daarnaast hebben we op de oude site nog een aantal foto's binnengekregen van gebruikers en die moeten ook hun plek weer krijgen. 

Een veldvraag op het forum heeft duidelijk gemaakt dat het gewenst is om de fotohoek niet wezenlijk van formule te laten veranderen. Wel kan het wat aangenamer gemaakt worden om naar te kijken. We zoeken naar een oplossing om de fotohoek minder wit en saai en wat makkelijker in gebruik te maken. En tot die tijd? De reeds bestaande fotohoek op ons forum biedt ook al veel moois om naar te kijken.

Foto: de meeste huidige foto's op de site zijn slechts functioneel aanwezig, zoals dit soort foto's waarop de zeshoekvorm van een tonmast goed te zien is. Maar er wachten nog meer dan 1000 foto's op hun plek op deze site. En ze komen er.