HoogspanningsNet is een onafhankelijke website over de wereld van het hoogspanningsnet in Nederland en België. De site wordt beheerd door vrijwilligers met een hobbymatige- of soms professionele achtergrond in de elektriciteitswereld.

Professionele informatie nodig? Dan kan men zich beter tot TenneT (NL), Elia (B) of tot een regionale netbeheerder wenden.

Mediacontactgegevens

Mediacontactpersoon en spoedvragen m.b.t. de netkaart

 

contact(at)hoogspanningsnet.com

Voor niet-acute zaken wordt men verzocht het contactformulier te gebruiken.

Inlichtingen of vragen over deze site, getoonde informatie of de mensen erachter zijn maatwerk. In overleg kan worden gekeken naar wat er mogelijk is. Voor de antwoorden op de meest gestelde vragen aan ons en onze standpunten: raadpleeg eerst de FAQ-pagina alvorens contact op te nemen. Voor vragen over de netkaart, zie de Netkaart-FAQ.

Mediacode

Niet-acute mediaverzoeken (verdiepende vragen, achtegronden, context, interviewverzoeken) worden intern voorgelegd zonder de directe contactgegevens van de aanvrager. Het is aan de groep om te besluiten of er iemand in wil gaan op het verzoek. Indien ja, dan zal dat op titel van die persoon zijn. Er worden geen contactgegevens van personen verstrekt zonder voorafgaande toestemming.
De mogelijkheid tot het vooraf kunnen inzien van geschreven artikelen beschouwen we als essentieel.

Terughoudend van aard

Mensen met een hobbymatige interesse in het elektriciteitsnet (met name pylon geeks) worden vaak onterecht gezien als raar, ietwat zonderling en sociaal zwak. Dat beeld laat zich moeilijk bevechten. De meeste geïnteresseerden willen niet gestigmatiseerd worden en ze hebben daardoor weinig behoefte aan belangstelling. Dingen die hun identiteit publiek kunnen linken aan deze interesse vermijden ze meestal. Dat maakt het moeilijk om iemand bereid te vinden voor een mening, interview of een ander publiek doel. Ook is hoogspanning soms geen neutraal onderwerp. Deze site ontvangt helaas soms ook verwensingen en haatmail. We zijn terughoudend met namen en gegevens. Contactgegevens van mensen achter deze site worden niet verstrekt zonder hun voorafgaande toestemming.