Algemeen

HoogspanningsNet (www.hoogspanningsnet.com, het forum en de netkaart) is een onafhankelijk verband dat zich tot doel stelt via deze website neutrale, hoogwaardige informatie over het Nederlandse en Belgische elektriciteitsnet aan te bieden en een platform te zijn voor iedereen (professional of hobbyist) met grootschalige elektriciteitsdistributie als interesse. HoogspanningsNet is geen commerciële organisatie of vereniging. HoogspanningsNet beoogt geen financieel gewin buiten ten hoogste kostendekkend te zijn wanneer daar mogelijkheden toe zijn, omdat de site, het forum en de netkaart worden onderhouden en gehost vanuit vrijwillig hobbyisme. De site, het forum en de netkaart zijn onafhankelijk van netbeheerders, exploitanten en constructeurs van het hoog- en middenspanningsnet. Feitelijke standpunten op de website weerspiegelen de wetenschappelijke consensus. Berichten op het forum vallen onder de verantwoordelijkheid van de accounthouder. Aan informatie op deze site, het forum of de netkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

HoogspanningsNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen voortvloeiend uit eventuele onjuiste informatie op deze site, het forum of de netkaart, antwoorden via het contactformulier of via enig andere aangehangen informatiebron. 

Overnemen van content

HoogspanningsNet behoudt zich niet alle rechten voor. We ondersteunen de filosofie van Creative Commons. Deze website is in licentie gegeven volgens een Creative Commons BY-NC-ND-licentie, van toepassing op alle content zolang dit niet in conflict is met een bovenliggende licentie en/of tenzij expliciet anders aangegeven (zoals KCD’s, berichten op het forum of oude netkaarten). Ons logo en de huisstijl voor netkaarticonen vallen niet onder het CC BY-NC-ND-copyright: het gebruik daarvan op enige wijze anders dan als link verwijzend naar de voorpagina van deze site is zonder voorafgaande toestemming van het beheer niet toegestaan. Het gebruik van onze sitenaam, ons logo of een ander ondubbelzinnig identiteitskenmerk van deze site voor doelen of als link die niet gerelateerd is/zijn aan het hoofdonderwerp is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het sitebeheer.

Het is geen probleem wanneer je foto’s of teksten van deze website overneemt voor educatieve doelen, spreekbeurten, een plaatje in een werkstuk, als bron, aan je muur of vrijwel ieder ander gebruik waarbij geen commercieel doel beoogd wordt. Het enige wat we van je vragen is of je daarbij het volgende wil respecteren:

  1. Laat bij foto’s ons logo in de hoek leesbaar aanwezig staan. Deze site is dan altijd terug te vinden als bron van herkomst voor andere geïnteresseerden.
  2. Verwijs bij overgenomen teksten naar ons (www.hoogspanningsnet.com) als bron. 
Op overgenomen content vanaf www.hoogspanningsnet.com blijft het CC BY-NC-ND-copyright van kracht. Concreet betekent dit dat anderen deze content opnieuw van jou mogen overnemen onder dezelfde voorwaarden als waarmee jij het oorspronkelijk van deze site hebt overgenomen. Het tonen van content van deze site op een website met een traditioneel copyright is toegestaan, maar op de overgenomen content blijft dan nog steeds het CC BY-NC-ND-recht van toepassing. We kunnen vanwege de open licentie het gebruik van content van deze website voor niet-commerciële niet-neutrale doelen (bijv. politiek, religie of moderne maatschappelijke gedragingen) helaas niet verbieden. Maar men zal begrijpen dat dergelijk gebruik niet onze voorkeur heeft en dat we afstand nemen van eventueel gedachtegoed achter dergelijke doeleinden.

Wil je een bepaalde foto in de originele resolutie? Heb je een vraag over de content? Betreft het commerciële of journalistieke interesse? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bekijk de mediacode
Bij het permanent plaatsen van afbeeldingen en foto’s van deze website op je eigen site of blog verzoeken we je vriendelijk doch dringend of je foto’s niet wil deeplinken of hotlinken in verband met de bandbreedte. Kopieer de foto en sla hem op je eigen serverruimte op. Lees hier meer over hotlinken. Klik op de licentie hieronder om meer te lezen over een Creative Commons-licentie en wat wel en niet is toegestaan.

Creative Commons BY-NC-ND-licentie is van toepassing some rights reserved

Overige informatie

Deze site gebruikt geen tracking- of analysecookies. IP-nummers worden niet gelogd en het enige potentiële gebruik van een IP-nummer is blokkering ervan om de shoutbox (wisselstroom) en vrij van spam te houden. Deze site gebruikt geen Google Analytics voor webstatistieken, maar slechts de ingebouwde tool binnen het CMS. Statistieken zijn anoniem en hebben slechts tot doel de loadflow op de site te monitoren zodat op basis daarvan het gebruiksgemak kan worden verhoogd en/of gebroken links (404’tjes) kunnen worden vervangen en gerepareerd.

Deze site en ook het forum verwijzen op een aantal plekken door naar andere websites. HoogspanningsNet is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid, juistheid of inhoudelijke correctheid van enig externe site waar naar verwezen wordt. Op deze site en op het forum zijn  contactformulieren te vinden. Bij een meegezonden bijlage hanteert HoogspanningsNet een ja tenzij-beleid ten aanzien van de naam van de bron. Bij bezwaren kan men dit aangeven in het bericht. Het staat HoogspanningsNet vrij om beledigende, vulgaire of grievende berichten te negeren. Commercieel bedoelde tips voor nieuwsberichten op de voorpagina worden niet in behandeling genomen.

De inhoud van deze site, het forum en de netkaart is in principe geschikt voor alle leeftijden. Contactgegevens van de mensen achter deze site (zie het colofon) zijn niet opvraagbaar zonder motivatie en voorafgaande toestemming van de benaderde persoon in kwestie. Het beheer van de site wordt verricht op vrijwillige basis en de aard van de site is zodanig dat we niet kunnen of willen garanderen dat deze site en alles wat zich erop bevindt correct, altijd aanwezig of beschikbaar is. Bij vragen, neem dan contact op via het contactformulier en we staan je graag te woord.

For this disclaimer in English, click here


Omhoog