Een hoogspanningsnet bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen: verbindingen en stations. Op de stations zijn verschillende verbindingen en netvlakken met elkaar verbonden. Wat zijn deze hoogspanningsstations precies en wat gebeurt er allemaal?

De vervaarlijke aanblik van openluchtstations, met omhoog stekende bliksempieken, allerlei draden en brommende machines, zorgt er meestal voor dat mensen snel de andere kant op kijken: dat ding wordt niet mooi bevonden. Voeg daaraan toe de parameters gevaarlijk en ingewikkeld, en het gevolg is een jammerlijk tekort aan aandacht voor de verrassend simpele en logische opbouw van een hoogspanningsstation. 

Een groot trafostation kan een intimiderende of voor sommigen zelfs een angstaanjagende aanblik zijn. Niet voor niets spelen zich geregeld filmscénes zich af op trafostationsterreinen. Toch is angst is nergens voor nodig. Een trafostation kan bijvoorbeeld niet "ontploffen" zoals men wel eens denkt en je kan in principe gewoon op de grond rondlopen terwijl de componenten in vol bedrijf zijn. Foto door Michel van Giersbergen. 

Meestal worden hoogspanningsstations in de volksmond trafostations (NL) of transfostations (B) genoemd. Eigenlijk is deze korte naam niet altijd geschikt, want niet op ieder hoogspanningsstation wordt de stroom ook werkelijk getransformeerd. Soms wordt er alleen maar verschakeld of doorverbonden. Maar wat voor station het ook is, zonder dit soort stations zou het hoogspanningsnet niet kunnen functioneren.

Onderdelen en inrichting van een station

Okee, we bekennen. Hoe je de camera ook houdt, een transformatorstation is al snel een bende op de foto. Een luchtfoto of (nog beter) een animatie werkt beter. Gelukkig heeft netbeheerder Tennet al eens zo'n poster gemaakt waar de onderdelen van een trafostation netjes op staan aangegeven, ooit bedoeld voor het project Zuid-West 380 kV.

Klik op de poster of hier voor een (enorme) vergroting in een nieuw venster, waarbij alle teksten leesbaar zijn.

Het betreft de ontwerpschets van station Rilland-380: een station waar niet getransformeerd, maar wel verschakeld wordt. We zien een groot terrein met verschillende onderdelen en componenten. De meeste onderdelen die op de poster staan aangeduid hebben op deze site een eigen pagina met meer informatie dan alleen het kleine blokje tekst in de poster.

Klik op een van de termen om naar de betreffende pagina te gaan.